+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGINGEN

6 minuten leestijd

Robert Vrijheer, De enige troost. Onze Heidelbergse catechismus in 150 sonnetten. Uitgeverij R.D.U. b.v., Boskoop 1993. 157 blz. f 19,95.

De tweeënvijftig zondagen van de catechismus zijn hier wat vraag en antwoord betreff, op rijm gebracht. Zo moet ik het wel zeggen. Hoe goed bedoeld ook, deze verzen zijn geen dichtwerk. Er zitten opvallende stoplappen in, merkwaardige omzettingen in de volgorde, enz. Slechts een enkele keer was er iets van ook emotionele herkenning.

Naar mijn gedachte had de schrijver er goed aan gedaan zijn produkt eerst eens aan een neerlandicus voor te leggen. Ik vermoed dat de dichter een pseudoniem (schuilnaam) heeft gebruikt. Het spijt mij oprecht dat ik niet positiever over dit boekje kan oordelen. De bedoeling van de schrijver is te waarderen. De uitvoering vraagt om kritischer onderzoek van eigen produkt.

Drs. Pieter van Kampen, Wit begint, zwart wint. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1993. 167 blz. f 24,90.

De Evangelische Omroep zendt onder dit thema gesprekken uit met mensen uit alle delen van de wereld. De gesprekken gaan over New Age-denken, pluralisme, de groei van de islam in het Westen, enz.

De makers van de programma’s, P. van Kampen en Noor van Haaften, beschouwen deze gesprekken als een uitdaging. Christenen uit verschillende werelddelen geven hun visie. Het is boeiend om daarvan kennis te nemen. Het ene thema is interessanter dan het andere. Datzelfde geldt voor de geïnterviewden. Er is aan elk hoofdstuk een literatuurlijst en een reeks vragen voor bespreking toegevoegd. Dat maakt het boek bruikbaar voor groepsgebruik. Overigens treft de verscheidenheid van onderwerpen en medewerkers. Wie van interviews houdt, kan hier zijn hart ophalen.

Goede Moed. Dagkalender 1994. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam. f 12,30.

Onder redactie van de predikanten P.D.J. Buijs, J. Oosterbroek en J.H. Velema is de 28e editie van de dagkalender als paperback verschenen. Twaalf predikanten, deels vroegere, deels nieuwe medewerkers, hebben een maand voor hun rekening genomen. In negen van de twaalf maanden worden aaneengesloten Schriftgedeelten behandeld. In de overige drie maanden het thema: Christus als Profeet. Priester en Koning.

Een boekje dat in elk gezin een goede functie kan vervullen.

G.J. Blanken (red.), Jeugdwerk in een supermarktcultuur. Over de nieuwe vorm van jeugdcultuur en de Evangelische Beweging. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1993, Verbo-reeks. 69 blz. f 13,90.

In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek onder jongeren en van een verkenning in literatuur over jongeren. In een individualiserende samenleving moet er aandacht voor en opvang van jongeren zijn.

De kerk moet een thuis bieden, waar jongeren met hun vragen en behoeften terecht kunnen.

Een boekje dat (soms te) brede informatie geeft. De conclusie moet opgepakt worden.

Edit Schouten, Als ouder alleen. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen 1992. Tweede druk. 127 blz. f 22,50.

Dit is een waardevol boek voor een ouder alleen. De schrijfster schrijft uit ervaring. Zij tracht anderen in dezelfde situatie te bemoedigen en met praktische raadgevingen te helpen.

Mensen die met ouders alleen in vriendenkring of gemeente te maken hebben, zullen evenzeer met dit boekje hun voordeel kunnen doen.

Dit is een fijnzinnig geschreven boek vanuit een leven met de Heere God.

Ds. H.G. Abma, Een glimlach door de tranen heen. Mediatieve notifies bij de Heidelbergse Catechismus. Uitg. Groen, Leiden 1993. 159 blz. f 19,95.

Het manuscript van dit boekje werd gevonden in de nalatenschap van ds. Abma. Hij heeft de Catechismus uitgelegd voor mensen buiten de kerk. Daarin is hij wonderlijk goed geslaagd. Met een fijnzinnig taalgebruik, diepdoordacht, een vleugje humor en tegelijk diepe ernst heeft hij het oude reformatorische belijden onder woorden gebracht. Wie bekend is met de Catechismus zal hem door deze bril als nieuw lezen.

Een mooi boekje, dat ik graag aanbeveel.

Geloven in mijn eigen leven. Een werkschrift voor de gemeente over jongeren, geloven en de kerk. Uitg. Kok, Kampen 1993. f 12,50.

In dit boekje zijn de resultaten gepopulariseerd van het onderzoek dat drs. H. Alma heeft uitgevoerd in opdracht van de synode van de Gereformeerde Kerken. Op dat boek hopen we terug te komen. Over deze verkorte uitgave daarom slechts enkele zinnen.

De leef- en denkwereld van jongeren komt erin ter sprake. Ze verwoorden hun eigen manier van denken, voelen en geloven. Aan het eind van elk van de vijf hoofdstukken is een samenvatting. Hoofdstuk 6 bevat vragen (telkens vier) bij elk van de voorgaande hoofdstukken.

“Honingdroppels”. Gereformeerde scheurkalender 1994, 111e jaargang, onder redactie van “De vriend van oud en jong”. Uitg. Groen, Leiden 1993. Ingebonden en als kalender op schild. f 17,10.

“Voor hart en huis”. Bijbels dagboek 1994. Uitg. Groen, Leiden 1993. f 12,50.

De bekende dagboekjes (kalender) van Groen.

De auteurs van “Honingdroppels” worden niet genoemd.

Die van “Hart en huis” zijn ds. G.S.A. de Knegt, ds. D.J. Budding, ds. A. van Heteren en ds. D. Rietdijk. Vooral de meditaties van ds. Rietdijk, die in november is overleden, hebben me getroffen. In dit dagboek staan ook veel foto,s van kerkinterieurs/-orgels.

Beide dagboeken hebben zich een vaste plaats verworven.

. Bijbels dagboek 1994. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1993. f 16,50.

Dit is de bekende dagkalender, die als paperback verschijnt in (vrijgemaakt) gereformeerde kring.

Twaalf predikanten hebben hun medewerking verleend. Het is mij opgevallen dat de teksten per maand heel verschillend zijn gekozen. Soms doet men meer dagen over een tekst. Dan weer kiest men uit Oud en Nieuw Testament in dezelfde maand. In maart (de lijdenstijd) wordt Psalm 119 behandeld. Wat meer eenheid en afstemming op lijdenstijd en adventstijd (nu wordt in december de catechismus behandeld) lijkt mij gewenst. Wie met de uitgave vertrouwd is, zal ook deze jaargang niet willen missen.

Dr. Christoph Burger, Het eerste gebod, verklaard door laatmiddeleeuwse theologen en door Maarten Luther. Uitg. Kok, Kampen 1992. 32 blz. f 10,-.

Ed Noort, Een plek om te zijn. Over de theologie van het land aan de hand van Jozua 8:30 - 35. Uitg. Kok, Kampen 1993. 32 blz. f 10,-.

Beide boekjes zijn inaugurele oraties, respectievelijk aan de V.U. door een kerkhistoricus, en in Groningen door een oudtestamenticus! - Publikaties van kwaliteit, met interessante gegevens over het onderwerp.

Zolang er mensen zijn. 100 liederen voor de eredienst. Uitg. Kok, Kampen. Altiora Averbode. 160 blz. f 17,50.

Dit is een bundel met nieuwe liederen van Huub Oosterhuis. Ze zijn in zoverre nieuw, dat ze hier als honderdtal bijeen zijn gebracht. De tekst is typisch Oosterhuis. Het mens-zijn van Jezus, menselijke ervaringen en verschijnselen worden bezongen in zeer eigentijdse bewoordingen. Het moderne levensgevoel in religieuze bewoordingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.