+ Meer informatie

Privacybescherming

3 minuten leestijd

Privacybescherming staat tegenwoordig hoog aangeschreven. Daar is ook wel enige reden toe. Door middel van de computer is het mogelijk om veel meer greep te krijgen op grote gegevensbestanden. Evenzo kunnen die massale bestanden gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden. Toch is er ook veel bezorgdheid over schending van de privacy die zwaar overdreven moet worden genoemd.

Zo is er veel heibel geweest over de volkstellingen. Bij de volkstelling van 1971 weigerden allerlei mensen hun telkaarten in te vullen. Dat verzet heeft ertoe geleid dat de tienjaarlijkse volkstellingen, die vanaf het begin van de vorige eeuw in ons land werden gehouden, inmiddels zijn afgeschaft.

Snelheidsovertreders die bij een radarcontrole betrapt werden, kregen vroeger een foto toegestuurd aan de hand waarvan kon worden vastgesteld wie er achter het stuur zat. Uit oogpunt van privacybescherming is dat op een gegeven moment gestopt. Op zo'n foto was immers ook te zien wie er naast de bestuurder zat! De PTT biedt haar klanten al jarenlang de mogelijkheid van een geheim telefoonnummer. Men komt dan niet in het telefoonboek en ook via 008 worden die nummers niet doorgegeven. Het overgrote deel van de telefoonabonnees heeft echter een openbaar nummer.

Soms willen mensen weten wie er achter een bepaald telefoonnummer zit. Sinds vorig jaar was het mogelijk om via Videotex naam en adres van de betrokkene op te roepen. Met ingang van maandag wordt die mogelijkheid echter opgeheven. Dit ook weer uit oogpunt van privacybescherming.

In principe blijft het mogelijk om te achterhalen (ook zonder de betrokkene op te bellen) op wiens naam een bepaald nummer staat. Maar dan moet men wel zo ongeveer alle telefoonboeken doorworstelen! Dat voorbeeld maakt meteen duidelijk dat het langs elektronische weg kunnen raadplegen van massale gegevensbestanden toch een nieuwe situatie schept. Al waren die gegevens voorheen ook openbaar, daarmee waren ze in de praktijk nog niet toegankelijk.

Veel klachten waren er bij de PTT niet binnengekomen over de mogelijkheid om langs elektronische weg namen en adressen bij telefoonnummers te zoeken. Maar gezien het feit dat de privacy-aspecten tegenwoordig zeer zwaar wegen, gaat de PTT de Videotexmogelijkheld beëindigen.

Nu is het niet zo erg dat deze service wordt opgeheven. Het was ook maar een beperkte groep mensen die er gebruik van maakte. Toch kan het geen kwaad erop te wijzen dat tegenover het privacy-argument het gezichtspunt staat van de openbaarheid en de controle. Mensen hebben er soms een reëel belang bij om wat meer te weten van degene die via een bepaald telefoonnummer goederen of diensten aanbiedt. Als het een bona fide zaak is, hoeft de betrokkene ook niet angstvallig zijn naam te verbergen.

Zo is er ook geen reden om bezwaar te maken tegen het invoeren van gespecificeerde telefoonnota's, zoals men die bij voorbeeld in de VS al lang kent. Op die manier kan degene die de nota's moet betalen, controleren met welke nummers er (door zijn huisgenoten) gebeld is. Privacyargumenten doen in zo'n situatie niet ter zake.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.