+ Meer informatie

Volwasseneneducatie is groeisector in onderwijs

„Eindmaken aan versnippering"

2 minuten leestijd

LELYSTAD — De volwasseneneducatie is de belangrijkse, wellicht de enige groeisector in het onderwijs. Inhoudelijk, maatschappelijk en economisch gezien is dit bovendien interessant.

Het is reëel te verwachten dat de uitgaven van de rijksoverheid voor de volwasseneneducatie in de komende tien tot twintig jaar verdubbeld worden tot twee miljard gulden per jaar. Dit heeft prof. dr. Van Kemenade vrijdag gesteld in een toespraak bij de opening van de nieuwbouw voor de stichting Ivio in Lelystad.

Bij Ivio staan 4500 cursisten te boek die een schriftelijke opleiding volgen. Ze is daarmee de derde in grootte van de door het ministerie van Onderwijs erkende instituten voor schriftelijk onderwijs. Naar schatting nemen thans in ons land anderhalf miljoen volwassenen per jaar aan een of andere vorm van educatie deel in een kortere of een langere cursus.

Van Kemenade legde er nog eens de nadruk op dat aan de heersende versnippering op het gebied van de volwasseneneducatie een einde moet worden gemaakt. Als lid van dé Tweede kamer voor de PvdA heeft hij met geestverwanten daarom een wetsontwerp ingediend. Hij wil daarmee garanties krijgen voor een basisaanbod en samenhang in de voorzieningen. Een wet op het betaald educatief verlof achtte hij eveneens dringend noodzakelijk.

Zorgeloos

Prof. dr. H. Crombag, voorzitter van de stichting Ivio vond dat de overheid het buitenschools onderwijs tot voor kort zorgeloos aan het particulier initiatief had overgelaten. Toen zij zich op dit terrein ging begeven ging de overheid voorbij aan de deskundigheid, ervaring en belangen van de particuliere instellingen. Crombag verweet de overheid deze instellingen hooghartig uit de m^kt te hebben willen drukken in plaats van met hen te willen samenwerken.

Ivio werd in de jaren '30 gesticht door prof. Ph. Kohnstamm. Ze was bedoeld voor onderwijs aan jonge en wat .oudere werklozen. Ze beweegt zich nu op een breed terrein van volwasseneneducatie. Behalve een afdeling voor schriftelijk onderwijs omvat ze een uitgeverij en een sector voor het ontwerpen van bedrijfsopleidingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.