+ Meer informatie

Nieuwe installatie voor zuivering rioolwater

Zaterdag,, open dag" in Alblasserdam

3 minuten leestijd

•r\ \ lx ALBLASSERDAM —• Op zaterdag 25 april a.s. kunnen de in-

"°"*'^ ^^" Alblasserdam en omgeving kennis nemen van de werking van de nieuwe zuiveringsinstallatie van het rioolwater.

Deskundigen van gemeentewerken en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden zullen op het terrein aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en om mensen rond te leiden. In het hoofdgebouw zal een grote tekening opgesteld staan, waaruit de werking van de installatie blijkt. Van de bouw is ook een foto-expositie aanwezig. Lopend over het terrein krijgt men een inc&uk hoe via een zandvanginstallatie, een snijrooster, een mengput, een beluchtingstank en een nabezinktank het rioolwater gezuiverd wordt. Voorts hoe het vrijkomend shb wordt ingedikt en opgeslagen.

Biologisch

De installatie is geschikt voor een gebied van 25.000 inwoners, met een toelaatbare overbelasting van nog eens 10%, dus tot een totaal van 27.500 inwoners. Met deze installatie bestrijdt men de vervuiling biologisch. Door het inspuiten van zuurstof, krijgen de in het rioolwater aanwezige bacteriën de kans om de natuurlijke verontreiniging af te breken. De zuiveringsgraad wordt daardoor 95%. Het gezuiverde water wordt via een persleiding naar de Noord afgevoerd. Eind juli 1981 zullen ongeveer 5600 Alblasserdamse woningen het huishoudelijke afvalwater op deze installatie lozen. Het ligt in de bedoeling dat daar nog ongeveer 900 woningen van Nieuw-Lekkerland bij zullen komen.

Mechanisch

Deze nieuwe installatie vervangt de installatie die in 1950 aan het Kortland in bedrijf werd gesteld. Het was geschikt voor de verwerking van afvalwater van 6000 inwoners. Deze installatie bestreed de vervuiling van het rioolwater mechanisch. Uit het afvalwater werden de vaste bestanddelen gehaald en naar een gistingstank afgevoerd. Hiervoor zuiverde men het water voor ongeveer 60%. Dit water werd in de Alblas gepompt. Deze oude installatie werd in de loop des tijds te klein, terwijl ook de eisen strenger werden. Een paar jaar geleden nam de Tweede Kamer de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren aan. Daarom besloot de gemeenteraad in 1972 een nieuwe installatie te laten ontwerpen. De installatie aan het Kortland werd, behalve het pompstation, gesloopt. De nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie kost ongeveer 10 miljoen gulden. Het rijk geeft hierin een subsidie van 1,9 miljoen.

Kunstwerk

De installatie zal worden beheerd door het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren zal dit zuiveringsschap belastingen heffen ter bestrijding van de kosten van het bestrijden van verontreiniging van oppervlaktewateren. Tevens zal op die open dag om 11.00 uur de onthulling van een kunstwerk plaats hebben. Dat zal gedaan worden door de heer A. Bode, plaatsvervangend directeur van Gemeentewerken, die een zeer belangrijk aandeel heeft gehad in de bouw van de installatie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.