+ Meer informatie

Gelderland helpt boer aan wintervoorraad

Voorstel voor subsidie verdeling

2 minuten leestijd

ARNHEM — De droogteperiode van de afgelopen zomer heeft, zoals bekend, ernstige gevolgen voor onder andere de veehouderij in ons land, en in het bijzonder in sommige grote gedeelten van de provincie Gelderland. De opbrengst van de voedergewassen is sterk achtergebleven bij de behoefte, terwijl de oogstverwachtingen voor de nog te oogsten gewassen eenzelfde beeld te zien geven.

De commissie ruwvoedervoorziening Gelderland heeft, om aan het dreigende gevaar dat gedurende de komende stalperiode niet over voldoende wintervoer kan worden beschikt, een aantal maatregelen genomen, waarvan met name de inzaai van snelgroeiende grassoorten op vrijgekomen stoppellahd in de IJsselmeerpolders genoemd kan worden. De veehouders zullen, zij het tegen aanmerkelijke kosten, aanvulling van de voedervoorraad kunnen verkrijgen.

Naar aanleiding van vragen vanuit de agrarische commissie en uit de Provinciale Staten van (ïelderland heeft het college van GS zich beraden, of aan de door de droogte gedupeerde boeren uit de provinciale middelen een bijdrage kan worden gegeven. Dit schrijven GS van Gelderland in een voorstel om gedupeerde agrariërs financieel te helpen met een subsidie van honderdduizend gulden. Daarmee komen GS tegemoet aan een belofte, die ze in de Statenvergadering van 18 augustus hebben gedaan.

De onlangs ingestelde commissie ruwvoedervoorziening in Gelderland, die met dit bedrag zal werken, heeft reeds de volgende maatregelen getroffen. Voor de gedupeerde boeren zijn contracten afgesloten met de rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en loonwerkers voor de inzaai van snelgroeiende grassoorten. Deze contracten betreffen een oppervlakte van 2700 hectere. Men hoopt met deze maatregel te bewerkstelligen, dat de getroffen boeren nog zoveel mogelijk ruwvoeder deze winter krijgen. Voor het ploegen, zaaiklaar maken, bemesten, inzaaien en pacht wordt de boer ongeveer 550 gulden in rekening gebracht. Daarin zijn niet begrepen de kosten voor het oogsten, inkuilen en transport.

Contracten

De commissie heeft voorts contracten gesloten voor het hooien van tweehonderd hectare grasland, voorlopig ook tegen bovengenoemde prijs. Ten slotte kan de commissie 950 hectare suikerbietenloof en koppen aemkopen.

Provinciale Staten van Gelderland gaven woensdag met algemene stemmen hiervoor haar fiat. Statenlid H. Frens (SGP) had eerder in de agrarische commissie gepleit voor een soepel beleid en het totaal aan uit!(eringen niet precies op een ton te houden. Mocht bij de beoordeling van aanvragen een wat groter bedrag nodig zijn, dan zou de Provincie dat naar zijn mening moeten verstrekken. „Het is in feite toch maar een druppel op een gloeiende plaat", aldus de heer Frens.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.