+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

3 minuten leestijd

VLISSINGEN

VERSLAG van de gecombineerde jaarvergadering der S.V. en M.V. der Geref. Gem. te Vlissingen

De voorz. opent de vergadering met het laten zingen van Ps. 60 : 7, leest Gen. 3 : 1—15 en gaat voor in het gebed en spreekt daarna een kort openingswoord naar aanleiding van het gelezene, ook over het werk van de M.V. als werken der barmhartigheid. De verslagen van secretaris en penningmeester worden goedgekeurd.

Daarna krijgt de voorz. gelegenheid voor zijn onderwerp over: „De geestelijke soldaat en zijn wonderlijke wapenrusting."

Het stelt dit voor als een Romeins krijgsman met zijn wapenrusting en brengt dit over op het geestelijk leven van het volk Gods. Handelt afzonderlijk over le gordel nl. de waarheid; ten 2e het borstwapen nl. de gerechtigheid; ten 3e het schoeisel nl. de bereidheid des Evangelie; ten 4e het schild nl. het geloof; ten 5e de helm der zaligheid en ten 6e krijgt men nog het zwaard, hetwelk is Gods Woord. Alles wordt duidelijk uiteengezet en na de pauze toegelicht bij de bespreking op de vele vragen. Het is een zeer duidelijk en leerzaam onderwerp.

In cle pauze werden verversingen rondgediend.

Het 2e onderwerp was van de 2e voorzitter W. cle Voogd over de „Jehova's getuigen", wat ook zeer duidelijk was. Hij verhaalt wie de stichter was, nl. Charles. Fase Russel in de Amerikaanse stad Pitsburg, geboren. Deze was eerst van de Presbiteriaanse kerk en is het later tot opzichter van de Jehova's getuigen geworden. Hij werd opgevolgd door J. F. Ruttherford. Russell is overleden in 1916. Aan grove dwalingen maken zij zich schuldig en staan lijnrecht tegenover de Heilige Schrift. De drieënigheid Gods loochenen zij. Zij erkennen de Zoon niet als God en de Heilige Geest ook niet, want die is een kracht en niet een persoon. De leer aangaande de onsterfelijkheid der ziel loochenen zij ook en daarom ook hel en hemel.

Van de komst van Christus maken zij een heie rekening, welke niet anders is dan leugen en bedrog. Zij zeggen dat in 1914 Christus op de aarde is teruggekomen en het duizend jarig rijk is aangebroken. Dus heel de leer der Jehova's Getuigen is gebaseerd op de mens en zij houden met de ware grondslagen der leer die in Gods Woord gegrond zijn geen rekening".

Hierop volgde ook nog een bespreking.

Felicitaties weiden door cle verenigingen uitgesproken. In de pauze werd een collecte gehouden voor de vereniging welk opbracht ƒ 30.85.

Ouderling v. d. Heijden sprak een kort slotwoord en eindigde met dankgebed, nadat, hij eerst nog liet zingen Ps. 69 : 14.

Bij de uitgang werd een collecte gehouden over de Protestanten in Spanje welke opbracht ƒ 57.43. Voor w r aar een zeer mooie collecte. We kunnen terug zien op een geslaagde avond, waar veel belangstelling voor was.

De secr., B. VERHEIJ.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.