+ Meer informatie

Preferente aandelen als bescherming^an banden

Regeling krijgt looptijd van drie jaar

2 minuten leestijd

AMSTERDAM (ANP) - Ondernemingen die zich tegen ongewenste indringers wensen te beschermen door middel van preferente aandelen, mogen dat vanaf 1 april 1992 nog slechts doen via aangescherpte regels.

De Vereniging van Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) en de Vereniging voor de Effectenhandel zijn het op hoofdpunten eens geworden over de inhoud van een aanpassing van de beschermingsregeling voor ondernemingen die beursnoteringhebben.

Ondernemingen die preferente aandelen willen uitgeven, kunnen een keus maken tussefi een maximum van 50 procent dan wel 50 tot 100 procent van het uitstaande gewone aandelenkapitaal. In het laatste geval zal het bestuur van de stichting waaraan de prefs worden uitgegeven een grotere mate van onafhankelijkheid van de onderneming moeten hebben dan thans het geval is.

Bestuurders van de onderneming mogen dan niet langer stemrecht hebben in dat bestuur, en van de raad van commissarissen van de onderneming mag slechts één lid stemrecht hebben in het stichtingsbestuur, mits dat bestuur uit ten minste vijf stemgerechtigde leden bestaat.

Aan de prefs wordt naar het oordeel van de beurs een tijdelijk karakter verleend door de verplichting om op een uiterlijk twee jaar na de plaatsing ervan te houden aandeelhoudersvergadering een besluit over handhaving of intrekking van de prefs op de agenda te zetten. In geval van handhaving dient een dergelijke vergadering elke twee jaar te worden gehouden.

De aangepaste regeling geldt zowel voor genoteerde als voor nieuw te noteren ondernemingen. De ondernemingen die nu beursnotering hebben, moeten op 1 april een keus maken uit de twee varianten. De nieuwe regeling krijgt een looptijd van drie jaar. Oorspronkelijk was overeengekomen dat de nieuwe regeling al per 1 januari zou gaan gelden. De VEUO zal er bij haar leden op aandringen in de periode tussen 1 januari en 1 april^ geen nieuwe beschermingsmaatregelen in te voeren die vóór eind 1991 niet mogelijk waren.

Klok terug

De overeenkomst zet naar de mening van de Vereniging van Effectenbezitters de klok terug, onder meer omdat de moeizaam bevochten maximering van het aantal preferente aandelen tot 50 procent wordt opgegeven. Bovendien worden de stichtingsbestuursleden geselecteerd door de ondernemingsleiding, en uit de praktijk van de laatste vijf jaar is nauwelijks één voorbeeld te halen van een slagvaardig en kritisch stichtingsbestuur, ook niet in de gevallen waarin de meerderheid zogenaamd onafhankelijk is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.