+ Meer informatie

Overijssel wil geen klein IJsselland

GS niet eens met ontwerp-wet Wiegel

2 minuten leestijd

ZWOLLE — Gedeputeerde staten van Overijssel zijn tegen de ontwerp-wet die de herindeling van OostNederland regelt. In een concept-voorstel aan provinciale staten stellen GS dat er geen rekening is gehouden met de uitspraak van Overijssel, dat er pas van herindeling sprake kan zijn zodra er concrete afspraken zijn gemaakt over de decentralisatie van de rijkstaken.

Evenmin zijn GS tevreden over het plan van minister Wiegel om het gedeelte van Overijssel dat overblijft na afsplitsing van Twente, met een stuk van Gelderland.onder te brengen in een zogenoemd klein IJsselland. Het draagvlak van zo'n provincie is naar het oordeel van Overijssel te klein.

Verwijzend naar de opvatting van een werkgroep pleiten GS voor een Groot IJsselland. Van deze provincie zouden ook Apeldoorn, Epe, Ermelo, Harderwijk en Nunspeet deel uit moeten maken, zo vinat Overijssel. GS hebben laten uitrekenen dat de kosten van herindeling aanmerkelijk hoger uitkwamen dan de minister begroot. De splitsing van Overijssel en Gelderland gaat volgens die berekening permanent 42 miljoen gulden per jaar kosten", dat is 12 miljoen meer dan waar Wiegel van uit gaat. De extra lasten moeten naar de mening van GS volledig voor rekening van het rijk komen, evenals de 45 miljoen die zijn gemoeid met de voorbereidings- en overgangsfase.

Moeilijk

Doordat als gevolg van de herindeling diverse waterschappen worden ,,verknipt" zal het toezicht op de waterhuishouding ernstig worden bemoeilijkt. Niettemin vinden GS dat deze bezwaren moeten worden aanvaard als de bestuurlijke herindeling tenminste plaatsvindt op een manier die het provinciaal bestuur van Overijssel juist acht. Met nadruk wijst het college erop dat in die opzet in elk geval een provincie Twente past. Wel maken GS provinciale staten attent op de onevenwichtige verhouding tussen stedelijke en landelijke gebieden in de nieuwe provincie en het risico dat Twente tot de kleinste provincies zal behoren als er geen verdere herindeling van Nederland komt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.