+ Meer informatie

Onrust in Spanje door pubUcatie brief Tejero

Uitgelekte verklaring insinueert medewerking koning in complot

3 minuten leestijd

lADRID — Ondanks alle ingen van de Spaanse regêen Juan Carlos wordt de tand in Spanje nog steeds larlijker en onoverzichteT. Het separatisme en het orisme van de ETA wordt langer hoe erger; ook het orisme van andere groepen nt toe. Tegenover al dit se geweld staat het rechtse van, onder andere van het r, naar orde door een sterke I. Dit heeft zijn hoogtepunt »nden in de mislukte staats!p van Anthonio Tejero van ;bruari.

is die staatsgreep mislukt, het sein )anje is nog lang niet op veilig komen te staan. Het is gebleken dat het leger en dan speciaal de kliek van Tejero met de generaals Milans del Bosch en Torres Rojas veel sympathie geniet in Spanje. Tegenover die sympathie staat echter de felle tegenstand van de Spaanse linkerzijde. Die wordt op het ogenblik het best vertolkt door enkele linkse dagbladen, het socialistische Diaro 16 (vrij klein) en het links-liberale EI Pais. El Pais is éen jong, heel groot blad; het is pas aan zijn. zesde jaargang begonnen en is het lijfblad van de Spaanse intelligentia. Het neemt in Spanje dezelfde plaats in als Le Monde in Frankrijk; de directie en redactie van Le Monde hebben trouwens een actief aandeel gehad in de oprichting ervan.

Generaal Armada

Op het ogenblik wordt de zaak van Tejero onderzocht door de' Krijgsraad. Nu heeft Diaro verleden week een initiatief genomen dat lijnrecht indruist tegen alle goede tradities van democratische landen. Het heeft zich namelijk gemengd in een rechtszaak die subjudic is (in behandeling bij de rechter). Het heeft namelijk daarin (gevolgd door El Pais) een brief van Tejero gepubliceerd waarin het ontstaan en het verloop van het complot-Tejero tot in bijzonderheden beschreven was. De brief die is uitgelekt, is in extenso in El Pais geplaatst, wat drie pagina tekst en twee pagina's commentaar heeft gevraagd. Op zichzelf zou dit nog niet zo vreselijk zijn, maar door oppervlakkig lezen van deze brief zou men de indruk kunnen krijgen dat koning Juan Carlos ook bij'het complot betrokken is geweest. Dit zou zeer ernstig zijn.

In de berichtgeving omtrent deze zaak is nog een andere hoofdpersoon opgetreden en wel generaal Armada. Diens positie was nog veel onduidelijker. Armada schijnt dichtbij de koning gestaan te hebben, in letterlijke zin, en ook veel contact gehad te hebben met de samenzweerders. Is Armada nu een rechtse fanaticus die men gevoeglijk op een lijn zou kunnen stellen met Tejero? Het lijkt ons van niet. In gezelschap van Tejero worden steeds genoemd Milans del Bosch en Torres Boja; Tot deze rechtse kliek die niets liever zou willen dan een soort nieuwe Franco aan het bestuur, behoort generaal Armada beslist niet. Hij heeft totaal andere politieke denkbeelden.

Maar hoe zit het nu met de brief van Tejero waarin werd verteld dat er een nauwe samenwerking bestond tussen Tejero, Armada en de koning? Het lijkt een.verdacht zaakje omdat de regering en de koning zo geschrokken zijn door de publicatie van ^e brief van Armada. We menen dat er ^eker wel onderlinge gesprekken gevoerd zullen zijn tussen Tejero en Armada; tussen Armada en de koning. En dat Juan Carlos zich af en toe voorzichtig, misschien zelfs onjuist, gedragen heeft, is niet helemaal uitgesloten. Maar dat hij welbewust rechtse extremisten in de kaart heeft willen spelen, achten we wel uitgesloten.

Voor een juiste kijk op de brief van Tejero met zijn vele romantische Spaanse bijzonderheden moet men tenslotte nog goed in aanmerking nemen wat El Pais al schreef, namelijk dat Tejero de hele toedracht zo heeft voorgesteld dat hij er zelf zo gunstig mogelijk af kwam. En onder een grote foto van generaal Armada in El Pais zelf, stond dat „generaal Armada zich ten onrechte beriep op de naam van de koning en tegen andere samenzweerders vertelde dat hij in diens naam handelde".

De Tejero voert dus een pleidooi voor zichzelf en Armada beriep zich ten onrechte op de koning! Het is jammer dat er zoveel verhalen de ronde doen waarin Spanjaarden hun best doen om elkaar in een zo kwaad mogelijk daglicht te stellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.