+ Meer informatie

Akzo verwacht dit jaar bescheiden winst

3 minuten leestijd

ARNHEM — Akzo verwacht dit jaar een bescheiden winst te kunnen behalen. Er zijn echter een aantal voorbehouden. De voor het najaar verwachte conjunctuurverbetering in WestEuropa moet inderdaad optreden en er moeten zich geen buitengewone omstandigheden voordoen. De eerste maanden van 1981 stelden in ieder geval niet teleur en waren bescheiden positief. Daarbij trad een lichte verbetering op vergeleken met de laatste maanden van het afgelopen jaar, zo zei bestuursvoorzitter A. G. van den Bos van Akzo bij de presentatie van het jaarverslag.

De Akzo-topman hield toch een duidelijke slag om de arm door te stellen dat minder nog dan in andere jaren met enige zekerheid iets gezegd kan worden over de verwachtingen. Wat Akzo betreft zal rekening gehouden moeten worden met het feit dat de herstructurering van Enka (de vezelindustrie) in Europa dit jaar nog geen positief effect zal kunnen hebben op de resultaten van de chemische vezels.

«?Mï VS

De heer Van den Bos, die op 31 mei 1982 aftreedt, venXrachtte dat de Amerikaanse export van vezels naar Europa in 1981 minder zal zijn. De hogere dollar en de de regulering van de olieprijs in Amerika, die de olie duurder maakt, zijn hier de oorzaak van. Al werkt de lage aardgasprijs in Amerika nog concurrentievervalsend, aldus de heer Van den Bos.

Een belangrijke factor is het verloop van de economische situatie in de VS. Bij een trage conjuncturele ontwikkeling zullen de Amerikaanse producenten proberen de vrijkomende capaciteit te benutten door de afzet naar Europa te vergroten. Hetzelfde geldt volgens de heer Van den Bos voor de zware chemische sector. De Amerikanen zullen hun positie in Europa echter niet meer opgeven nu ze het spel hebben geleerd, aldus Van den Bos.

Voor de Westeuropese vezelsector dreigt echter nog een groter gevaar, zo zei de aanstaande bestuursvoorzitter

AKZO in cijfers
in miljoen guldens omzet bedrijfsresultaat interest groepsresultaat vóór buitengewone lasten en baten nettowinst jhr. mr. A. A. Loudon, en wel de textielimporten zelf. Akzo spreekt zich in haar jaarverslag dan ook uit voor verlenging van het dit jaar aflopende Multi, Vezel akkoord.

Als de textielindustrie in West-Europa het loodje legt, zal dit ook gevolgen hebben voor de kunstvezelindustrie, aldus de heer Loudon. De heer Van den Bos benadrukte de noodzaak om het overmatige aandeel van bulkprodukten in het pakket van de Nederlandse chemische industrie te verkleinen. Akzo tracht het accent te gaan leggen op produkten, waarvoor speciale kennis nodig is. Het voordeel hiervan is, dat er geen grote fabrieken nodig zijn omdat het volume van die produkten gering is en afnemers het produkt niet gauw zelf gaan maken. „Akzo heeft een aantal dingen in de pijpleiding, met name op het gebied van additieven (toevoegingen) voor coatings", aldus Van den Bos.

De'Akzo-topman pleitte verder voor meer samenwerking tussen de verschillende Europese chemische bedrijven. Hij noemde als voorbeeld de farmaceutische sector. „Als de verschillende Eu

1980 12.453 416 -261

1979 12.015 689 -259 ' 179 -70 .326 230 ropese landen dezelfde regels zouden hanteren voor de goedkeuring van medicijnen, zouden deze goedkoper op de markt gebracht kunnen worden, waardoor de concurrentiekracht van de Westeuropese farmaceutische industrie vergroot zou worden".

Akzo is zich ook voorzichtig gaan bezig houden met het recombinant DNAonderzoek. Thans zijn 20 man hierbij betrokken.

Veel onderzoek is uitbesteed aan Amerikaanse bedrijven en universiteiten. „Hier gaan jaren mee gemoeid, maar we kunnen het ons niet veroorloven de boot te missen", aldus Van den Bos. De Akzo-topman waarschuwde voor de ontwikkeling van de Nederlandse energieprijzen. Hij haalde het voorbeeld van Frankrijk aan, dat aan het eind van de jaren tachtig voor de elektriciteitsopwekking nog maar voor 20 pet. afhankelijk zal zijn van OPEClanden. „Het bij de energieprijzen continue volgen van de olieprijzen betekent in wezen een geleidelijke beëindiging van de Nederlande industrie", zo meent Van den Bos.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.