+ Meer informatie

Hevig verzet tegen opslitsing Veluwe

Op hoorzitting in Wezep:

2 minuten leestijd

WEZEP — Provinciale herindeling waarbij Veluwse gemeenten bij de nieuwe provincie IJsselland zouden worden gevoegd is onaanvaardbaar.

Dat bleek woensdagavond nog
Wp7Pn wprrf ap. Z««ing, Oie lU VVCZep WerO ge

Onder groot applaus werd een niotle - ' ontvangen van de raad van HeerdéJ Daarin wordt uitgesproken dat de Veluwe - onafhankelijk van welke herin-»,;; delingsplannen dan ook - op geen enke- 1 ' Ie wijze mag worden opgesplitst. De, . Heerder raad vergaderde namelijk de-T.' zelfde avond in het bijzijn van mr. •' Geertsema, commissaris van de Koningin in Gelderland. De aangenomen mo- , tie werd direct naar Wezep gebracht. ^ Alle aanwezigen op de hoorzitting wa- ^ ren unaniem van mening dat de eenhel^-., J van de Veluwe niet doorbroken mag"' '^ worden. De leiding van de avond was in ' handen van mr. J. A. M. Hendrix, voor- ,= zitter van de Statencommissie voor Bestuurlijke Reorganisatie. Hij wees nog eens op het voorlopig standpunt van Gedeputeerde Staten: Het nu gepresenteerde model van de nieuwe provin-cie' IJsselland vormt een ernstige bedreiging voor de eenheid van de Veluwe. Een gebied dat als natuurgebied en., vanwege zijn landschappelijke waardel van West-Europees formaat is. In hun,,, brochure „Gelderland-kleiner" stellen GS dan ook duidelijk dat het streekplan Veluwe zeer nadrukkelijk rekening; houdt met de wisselwerking van de randgebieden waarvan een deel bij de nieuwe provincie IJsselland gevoegd zou worden. De hoofddoelstelling, van f het streekplan is nog altijd stringente bescherming van natuur en landschap > en daarbij kunnen de randgebieden beslist niet gemist worden. Na de inleiding van de heer Hendrix volgde een ge-C sprek. Iedereen was het met GS eens: de-.-' Veluwe moet één blijven. ' .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.