+ Meer informatie

Vietnamezen mogen niet uitgezet worden

Vluchtelingen maken kans op erkenning

2 minuten leestijd

DEN BOSCH (ANP) - De Nederlandse staat mag twee Vietnamezen uit het asielzoelierscentrum in Stevensbeeli waarvan het asielverzoeli is afgewezen niet uitwijzen. Zij hebben het recht de resultaten van een herzieningsverzoeli in Nederland af te wachten.

Dat heeft de fungerend president van de arrondissementsrechtbank in Den Haag. mr. Thijsen, zitting houdende in Den Bosch, gisteren bepaald.

Volgens de rechter is de kans dat de beide Vietnamezen, die deze zomer vanuit Tsjechoslowakije naar Nederland kwamen, alsnog als vluchteling moeten worden erkend dermate groot („voldoende redelijke kans van slagen"), dat zij niet kunnen worden uitgewezen. Justitie was van plan de beide Vietnamezen naar Vietnam te sturen.

Op grond van rapporten van Amnesty International en van brieven van familieleden van de betrokken asielzoekers vanuit Vietnam acht de rechter het niet uitgesloten dat de beide asielzoekers, eenmaal in Vietnam, onevenredig zwaar zullen worden gestraft op grond van de Vietnamese wetgeving inzake ..republiekvlucht", zeker als daarbij politieke motieven in het geding zouden worden gebracht.

Dat betekent volgens de rechter weliswaar niet dat zij op grond van het VN-Vluchtelingenverdrag als vluchteling kunnen worden erkend maar wel dat zij zich met een redelijke kans op succes zouden kunnen beroepen op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin een verbod is neergelegd om personen bloot te stellen aan een onmenselijke of vernederende behandeling. Dergelijke personen kunnen dan op grond van klemmende humanitaire redenen voor een verblijfstitel in Nederland in aanmerking komen.

Absoluut gekant

De Vereniging Vluchtelingenwerk is „absoluut gekant" tegen uitvoering van de deze week door de Tweede Kamer aangenomen motie-Krajenbrink. die handelt over de opsluiting van afgewezen asielzoekers. Vluchtelingenwerk kondigt bovendien aan in het eerste de beste geval waar het tot uitvoering van deze motie komt naar de rechter te stappen.

Volgens Vluchtelingenwerk is de motie, die door een kamermeerderheid van CDA en VVD werd gesteund en die is gebaseerd op artikel 18a van de Vreemdelingenwet, in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Volgens de organisatie gaat het niet aan mensen op te sluiten wier „enige misdaad" eruit bestaat dat zij in Nederland asiel hebben aangevraagd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.