+ Meer informatie

Wijksteunpunt voor ouderen in Ermelo

Kosten worden geraamd op 235.000 gulden

2 minuten leestijd

ERMELO — De kans is groot dat tegelijk met de uitbreiding van het verzorgingshuis De Dillenburg een wijksteunpunt voor ouderen wordt gebouwd. Op dit moment wordt het verzorgingshuis met 36 plaatsen vergroot. Bovendien worden er 24 aanleunwoningen bijgebouwd. Als de gemeenteraad eind deze maand besluit 125.000 gulden te verstrekken, kan het steunpunt nog worden 'meegenomen' met de bouw.

Zo'n steunpunt biedt verschillende faciliteiten voor de ouderen. Door hulp- en zorgverlening vanuit het steunpunt kan de oudere langer zelfstandig in het eigen huis blijven wonen. Tot de activiteiten behoren het organiseren van eet- en praatgroepen, een ouderensoos en geheugentraining. Ook fysiotherapie, een pedicure en hulp bij lichaamsverzorging staan regelmatig op het rooster.

Aanvankelijk was er ruimte voor het steunpunt opgenomen in de uitbreidingsplannen van het verzorgingshuis. Omdat de totale kosten het provinciale budget overschreden, was het wijksteunpunt geschrapt. De provincie ging ervan uit dat een dergelijke voorziening moest worden ingepast in de bestaande ruimten van het verzorgingshuis.

Volgens het bestuur en de directie van De Dillenburg is de ruimte voor activiteiten van de eigen bewoners al erg beperkt. Opvang van ouderen buiten het verzorgingshuis is niet mogelijk. Bovendien komt de privacy van de bewoners in het gedrang.

Kosten

Na uitgebreid overleg met de gemeente is onderzocht of het wijksteunpunt op een andere wijze kan worden bekostigd. Volgens de architect is het mogelijk om zonder ingrijpende aanpassingen een optimale accommodatie te creëren voor een steunpunt. De kosten hiervan worden geraamd op 235.000 gulden. De Stichting Ziekenhuis Salem heeft 60.000 gulden toegezegd. Van de Stichting Christelijke Ziekenverzorging in Nederland (SCZN) is een toezegging ontvangen van 50.000 gulden. Als de gemeente de resterende 125.000 gulden op tafel legt, is het financiële plaatje rond.

Het gemeentebestuur wilde in eerste instantie een onderzoek naar de ontwikkeling van wijksteunpunten afwachten. Om echter te profiteren van de kostenbesparing door „het mee te nemen met de huidige bouwactiviteiten" willen B en W een uitzondering maken. Bovendien sluit de locatie van een wijkcentrum (in het noordelijke gedeelte van de bebouwde kom) goed aan bij het gemeentelijke beleid. Ook de koppeling met een verzorgingshuis verhoogt volgens wethouder A. C. Strijbos de waarde van een wijksteunpunt voor ouderen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.