+ Meer informatie

Tilburg wijst nieuwkomers de weg

Zestien gemeenten starten binnenkort met opvang van nieuwelingen

4 minuten leestijd

Ieder jaar komen mensen naar Nederland om zich hier te vestigen. Vorig jaar waren er dat 40.000. Deze nieuwkomers zijn geen asielzoeker of vluchteling. Zij komen in het kader van gezinshereniging, een huwelijk met een Nederlander of omdat ze zelf Nederlander zijn (Antillianen). Die mensen moeten hun weg vinden in een samenleving die veel verschilt van die in hun vaderland. In een aantal gemeenten wordt hen binnenkort de helpende hand toegestoken.

De grootste groepen onder de nieuwe inwoners van Nederland komen uit Marokko, Turkije, de Antillen en Suriname. De laatste jaren vertoont het aantal nieuwkomers een stijging. Op zich is de aankomst van nieuwkomers geen nieuw verschijnsel. Met name in de jaren zeventig hebben tienduizenden gezinsleden van de gastarbeiders zich in ons land gevestigd. Na een hoogtepunt qua aantal in 1980 lijkt de stroom op te drogen. Lijkt, want na 1985 komen er ieder jaar meer mensen uit deze landen naar Nederland.

Veel van deze nieuwkomers melden zich bij de arbeidsbureaus. Door ambitie gedreven wil men zo snel mogelijk aan de slag. Probleem daarbij is dat de beheersing van het Nederlands veelal onvoldoende is. Om die taal zich eigen te maken moet men zich begeven in het oerwoud van cursussen Nederlands voor buitenlanders. Een iwerftocht die veelal uitloopt op louter frustaties, omdat de nieuwkomer niet vindt wat hij of zij Mcht.

Gemeenten

Om de eerste schreden van de nieuwkomers in de Nederlandse samenleving wat te vergemakkelijken starten na de zomervakantie in zesden gemeenten projecten voor de jpvang van buitenlanders. Het zijn Amsterdam, Den Helder, Haarlem, Zaanstad, Dordrecht, Leiden, Rotterdam, Breda, Eindhoven, Amersfoort, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Almelo, Enschede en Groningen. Deze gemeenten werden door WVC gekozen omdat zich daar de meeste nieuwkomers vestigen. De gemeenten kunnen op de pot die WVC voor de opvang van nieuwkomers heeft een beroep doen; daarin zit 3 miljoen gulden per jaar.

Als voorbeeld van hoe het ook kan, houdt WVC de zestien gemeenten het nieuwkomersproject in Tilburg voor. In deze Noordbrabantse gemeente ging in maart 1989 het bureau Nieuwkomers van start. Het initiatief daartoe werd genomen door het regionaal centrum buitenlanders. Het centrum ging met WVC en ander Tilburgse instellingen rond de tafel zitten om gezamenlijk te komen tot een netwerk voor de opvang van nieuwe buitenlandse inwoners.

Uitval

Aanleiding voor deze stap vormde de grote aantal Turkse en Marokkaanse jongeren die kort na aankomst in Nederland buiten de maatschappij raakten. Zowel op school als op het werk lukte het niet. „De vraag die de instellingen zich hier stelden, was of daar iets aan te doen zou kunnen zijn, hoe je de grote uitval van sommige ...nieuwe Nederlanders moeten snel hun weg kunnen vinden in onze samenleving... Foto ANP groepen in werk en op school kunt voorkomen", zo legt Eus van Bijsterveld, coördinator van het bureau Nieuwkomers, uit.

Vanaf begin 1990 krijgen mensen die zich vanuit Turkije, Marokko, de Antillen of Suriname in Tilburg vestigen een brief in hun eigen taal van het bureau. In de brief worden ze uitgenodigd voor een gesprek. Gaat het om vrouwen, dan worden zij thuis bezocht. „Zij zijn het minst gemakkelijk te bereiken. Bezoek je ze thuis, dan is de kans dat ze toestemming van hun man of familie krijgen groter".

Op deze manier heeft het bureau 58 procent van de nieuwe manlijke inwoners van Tilburg en 15,5 procent van de vrouwen bereikt. In totaal hebben 150 nieuwe Tilburgers deelgenomen aan het project. Van hen zijn de meeste doorgestroomd naar vervolgcursussen.

Reageert de nieuwkomer —op niet-reageren staat geen straf— dan volgt er een gesprek. In dat gesprek, dat wordt gevoerd door een maatschappelijk werker en een docent, proberen zij een beeld te krijgen van de nieuwkomer. Wat wil en kan hij en hoe is zijn thuissituatie. Ook wordt er een toets afgenomen om het niveau van de aspirantcursist te kunnen bepalen. Gaat het om een analfabeet, een semi-analfabeet, of om iemand die goed lezen en schrijven kan.

Plan

Met de nieuwe Tilburger wordt een plan opgezet. „Afhankelijk van wat men zelf wil en wat de mogelijkheden zijn, wordt een traject uitgezet. Dat begint voor iedereen met een cursus intensief Nederlands en maatschappij-oriëntatie. Daarna kan iemand verder gaan met Nederlands of een beroepsopleiding gaan volgen".

Het snel uitstippelen van een opleidingsplan is erg belangrijk. „Als je in het begin niets doet, gaat het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.