+ Meer informatie

Apothekers en prijsverhoging

3 minuten leestijd

Door de verniimii^ van hun maige tot de maximaal toegestane 18 pet. handelen de apothekers niet in strijd met afspraken met de Farmaceutische handelsconventie en evenmin met de prijzenbeschikking van het ministerie van Economische zaken.

Dit heeft mr. E. D. Harderwijk van de Koninklijke Nederlandse maatschappij ter bevordering der pharmade desgevraagd verklaard in een reactie op de kritiek van de Contactraad.

Kritiek, waarbij de particuliere ziektekostenverzekeraars zich later hebben aangesloten. De contactraad heeft minister Lubbers vorige week gevraagd, het b^luit van de KNMP om de marge te verruimen — hetgeen een verhoging van de publieksprijzen met 4 a 5 pet tot gevolg heeft — ongedaan te maken.

Volgens mr. Harderwijk is er geen sprake van, dat de prijzenbeschiteking een margeverruiming tot 18 pet alleen toestaat voor „noodlijdende" sectoren van de middenstand. Tot de prijsverhoging is trouwens pas besloten na vooroverleg met • het ministerie van Economische zaken en na schriftelijke mededelingen van het ministerie, waaruit ndet blijkt, dat de margebesohikkdng niet van toepassing zou zijn op de apothekers. \

Van een doorbreking van de verticale prijsbinding in de geneesmiddelensector is volgens mr. Harderwijk evenmin sprake. De KNMP is geen partij in de IPharmaceutische handelsconventie (PBC), een soort kartel voor geneesmiddelen. In -de praktijk hebben de apothekers zich tot nu toe altijd wel aan de vastgestelde verkoopprijzen gehouden, maar, aldus mr. Harderwijk, het is ndet to dat bestaande afspraken nu zijn doorbroken.

KOSTEN

Hij zei, dat de KINMP tot een verruiming van de marges heeft besloten omdat de. exploitatiekosten van de apothekers de laatste maanden sterk zijn gestegen. De belangrijkste kostenpost, de salarissen {de gemiddelde Nederlandse apotheker heeft zes apothekersassistenten -in dienst), zijn vanaf 1 januari tot en met juli van dit jaar met 13,5 tot 18 procent gestegen. De prijzen-beschikking maakt het mogelijk, de marges aan deze kostenstijging aan te passen en de apothekers doen ndet meer dan daar geleidelijk gebruflc van maken. Dat wU zeggen la-ter dam de beschikking toestand en per 1 augustus nog maar voor ongeveer eenderde van alle geneesmiddelen (.,de rest zal geleidelijk volgen").

In de door de contactraad geneesmiddelenindustrie voorspelde liprijzenchaos" gelooft de KNMP niet zo. Het ds volgens mr. Harderwijk nog de vraag, in hoeverre de groothandel en de importeurs nu ook van de toegestane margeverruiminig gebruik zullen gaan maken, als ze dat de afgelopen tijd al niet hebben gedaan. Dati de apothekers de prijsverhoging niet nodig zouden hebben omdat de hogere kosten zouden worden opgevangen door een groeiende omzet, vindt hij evenmin een argument. De ervaring in -de apothekn leert, dat er eerder sprake is van een omzetdaling, althans niet vara een toenemende omzet. •'

In dit verband herinnerde mr. Harderwijk aan de prognose van de Ziekenfondsraad, dat een procentuele stijging van de ziekenfondspremie volgend jaar waarschijnlijk niet nodig zal zijn. Een van de belangrijkste gegevens waarop deze prognose berust is, dat de kosten van de geneesmiddeleruvoorziendng minder snel toenemen dan werd verwacht.

Mr. Harderwijk noemde het „spijtig" dat zo negatief wordt gereageerd op een prijsverhoging van 4 & 5 procent bij de apothekers (voor particuliere patiënten), terwijl de tarieven van bijvoorbeeld de tandartsen en de specialisten sinds oirtober 1973 al twee keer met 5 procent zijn verhoogd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.