+ Meer informatie

Wat doe je op de zaterdagavond?

Doe mee met een diskussie op Wegwijs '92 met 'Terdege'

4 minuten leestijd

De vrijetijdsbesteding van jongeren krijgt deze dagen nogal wat aandacht. En vooral de zaterdagavondbesteding staat daarbij in het middelpunt. Ds. C. J. Meeuse schreef hierover in 'Daniël' en de heer W. Visser in 'De Gezinsgids". De heer Huib de Vries wijdt er zelfs een serie van drie artikelen aan in 'Terdege". Het eerste artikel in Terdege' is inmiddels verschenen. Hier krijgt het jongerenwerk van de SGP volop de aandacht. Verheugend dat zich zoveel jongeren bij de SGP-jongerendagen betrokken weten. De voorzitter van het Landelijk Verband van Staatkundig G e re fo r m c e rd e S t u d i e ve re n i - gingen, de heer Tanis. tekent aan dat hij een goede samenwerking met de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten nastreeft. Hen beperking voor samenwerking is dat de SGP-jongeren er voor moeten waken dat ze teveel met één kerk vereenzelvigd worden. En de JBGG is nu eenmaal een kerkelijke jongerenorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten.

We wachten met spanning de volgende artikelen in 'Terdege' af. Uit een aankondiging in het verschenen nummer krijg je de indruk dat er een ware slag om de jeugd aan de gang is. Er zijn immers nogal wat mogelijkheden als het om de (vrije)tijdsbesteding van jongeren gaat. En als je de mogelijkheden op de zaterdagavond nagaat, dan kom je tot een hele rij.

Denk maar aan een zang-en orgelavond: een bezoek aan een zogenaamde rel'o-café; een strandwandeling; een gezellige avond bij vrienden thuis: een interkerkelijke jongerenbijeenkomst in Elspeet. Rotterdam of Opheusden; een jeugdvereniging of distriktsbi jeenkomst van dc kerk.

‘Terdege’ heeft ook onze Jeugdbond benaderd over deze zaken: vandaar dat kollega Ed van Heil in de serie aan het woord komt en vanzelf een pleidooi houdt voor de jeugdvereniging op de zaterdagavond.

Diskussie op Wegwijs

Het initiatief van 'Terdege' krijgt op Wegwijs een vervolg. Tijdens een viertal diskussiebijeenkomsten wordt in de gehoorzaal een inleiding en een forum gehouden. Jongeren worden uitgenodigd aan de diskussie mee te doen. Voor ons zijn vooral de thema's op de vrijdagmiddag en de za te rdagmiddag i n te ressa n t. Op vrijdag 24 april 0111 13.30 uur houdt ds. W. van Vlastuin een inleiding over 'Jeugdvereniging of strandwandeling? '. In het forum zal kollega Johan de Jong zitting hebben. Op zaterdag 25 april om 13.15 uur houdt ds. R. van Kooten een inleiding over 'RD-café of bezinningsbijeenkomst? '. Omdat wc in dit forum een JBGG-vertegenwoordiger missen, hebben we aan 'Terdege" gevraagd een voorzitter van de jeugdvereniging aan dit forum te laten deelnemen. We zijn van mening dat het kerkelijk jeugdwerk het waard is om gehoord te worden.

De jongeren die van plan zijn om naar Wegwijs le komen wil ik opwekken om vooral op vrijdag-en zaterdagmiddag aan de diskussie deel te nemen. Jullie steun kunnen we best gebruiken!

Bij onze stand (nr. 4032) kun je een informatiefolder over de zaterdagavondbesteding ophalen. Je hebt dan wat extra 'munitie' voor de diskussie! In 'Daniël' hopen wc een impressie te geven van jullie inbreng.

Een enquete voor de diskussie in 'Daniël'

Aansluitend op de Wegwijsdiskussie hopen we met een groep jongeren een paneldiskussie te houden voor 'Daniël'. Ook daar hebben we jouw hulp bij nodig. Wc willen je vragen bij onze stand een enqueteformulier in te vullen met jouw mening over de zaterdagavondbesteding en over hel kerkelijk jeugdwerk. Als Jeugdbond stimuleren we de JeV's op de zaterdagavond. Tot nu toe zijn er zo'n 35 aktieve jeugdverenigingen dieop de zaterdagavond bijeenkomen. Verder organiseren tien + 16 distrikten jaarlijks vier a vijf jeugdbijeenkomsten op de zaterdagavond. Graag willen we daarover jouw mening horen.

Tellen de jeugdverenigingen en distrikten mee bij de invullen van de zaterdagavond? Is het kerkelijke karakter van ons jeugdwerk een belemmering? Hoe denk je over interkerkelijk jeugdwerk op de zaterdagavond? Vragen genoeg! Je mag het enqueteformulier ook meenemen. maar kom het dan weer bij ons inleveren voor je naar huis gaat.

Mag ik op jouw medewerking rekenen? Kom in elk geval langs bij onze stand (nr. 4032).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.