+ Meer informatie

De beste wensen voor 1991! Meent u dat nu?

5 minuten leestijd

Het nieuwe jaar is nog maar een enkele dag oud. Ongetwijfeld heeft u al vele tientallen goede wensen voor 1991 in ontvangst mogen nemen en geuit. Dat gebeurt in velerlei bewoordingen: de beste wensen, veel heil en zegen, een voorspoedig of een gezegend nieuwjaar, een gezond 1991, enz. Een zeer universele is:,, Alles wat wenselijk is". Meestal kijken we niet zo naar de inhoud van de wens. Belangrijker is de vraag of wij degenen van wie we een kaartje ontvangen, wel een kaart gestuurd hebben. Zo niet, dan moet dit onverwijld gebeuren. Kerstwensen vormen een verhaal apart. Waarom zou u iemand nu juist "gezegende kerstdagen" wensen? Wat is er — bijbels gezien— zo bijzonder aan die dagen? Is er dan meer zegen te verwachten dan op een "gewone" zondag? Of is het een kwestie van het christelijk invullen van een in wezen werelds feest? Want stel je voor, datje '' Vrolij k Kerstfeest'' op j e kaart zou zetten!

Keus genoeg
Niet alleen bij de jaarwisseling, ook bij andere belangrijke gelegenheden in een mensenleven krijgen we het beste toegewenst. Een verjaardag, een verhuizing, een nieuwe baan, een huwelijk, het behalen van een diploma, vakantie, enz. De wenskaartenmarkt is goed voor vele miljoenen omzet. De kaarten zijn te koop voor talloze situaties, in alle mogelijke vormen, maten en kleuren en met de meest bizarre verwoording (en verbeelding) van de wens. Je zoekt maar uit watje wilt wensen, er is altijd wel een gedrukte tekst die voldoet. Wat een verarming eigenlijk, als je het vergelijkt met de tijd dat men elkaar nog brieven schreef. In eigen bewoordingen, soms misschien pas opgeschreven na lang kluiven op de penhouder, maar heel persoonlijk.

Formaliteit
Het kan wel eens problemen geven alsje een onkerkelijke kennis, of een bedrijf een kaartje moet sturen. Moetje daar nu iets "christelijks" opzetten? Is dat niet gek? Nee, dat is niet gek. Het is juist vreemd dat we geneigd zijn om het gek te vinden. Onze gewone groeten: goedendag, goedenmorgen, -middag of -avond, zijn ook wensen. We staan daar totaal niet bij stil. Zo wensen we elkaar het hele jaar door van alles en nog wat toe. Maar heeft onze wens werkelijk inhoud? Menen we het ook, of is het een formaliteit? Zodra de stapel kaartjes de PTT-brievenbus inglijdt, zijn we vaak onze wens al vergeten. Ik heb zelf eens een klein proefje genomen, bij een vorige werkgever. Het was vrijdagmiddag vijf uur: in colonne stroomden de collega' s de deur uit, al roepend: ,,Prettig weekend!" Ik antwoordde met, ,Tududüduu." Niemand reageerde. De juiste toonhoogte was voldoende om de wens acceptabel te maken.

Ziekte
In tijden van ziekte wensen we de patiënt van harte beterschap. Daarbij beseffen we dat gezondheid en ziekte ons van Gods hand toekomen. Als er iemand overleden is betuigen we onze deelneming en wensen we sterkte en Gods nabijheid en troost toe. Juist dan ervaren we dat onze goedbedoelde woorden en wensen zo weinigzeggend, zo krachteloos kunnen zijn. We beamen het grif: er is er maar Eén die werkelijk kan troosten. Ik wil hiermee niet zeggen dat medeleven en medelijden niet goed zou zijn, of geen troost zou kunnen bieden. Maar er is wel een groot verschil: bij plezierige feiten hebben we er in het algemeen geen moeite mee om de juiste formulering te vinden. We weten elkaar zo veel goeds toe te wensen, dat er volop keuze is in de formulering. Bij droevige gebeurtenissen is dat veel moeilijker; we proberen dan vaak in Gods Woord uitdrukkingen te vinden die aansluiten bij de situatie. Op zich een heel goede zaak, maar het blijft toch wat vreemd dat we dat bij plezierige dingen niet zo nodig vinden. Hoe vaak hebt u iemand ware dankbaarheid toegewenst?

Gezonde ziel
Alle brieven in de Bijbel beginnen en eindigen vrijwel altijd met een heilwens en/ofeen zegenbede. Paulus wenst in Handelingen 26Agrippatoe:,,Ik wenste wel van God, dat èn bijna engeheellijk, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanigen wierden gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden." En de Korinthiërs schrijft hij: ,,En ik wens van God, dat gij geen kwaad doet." (2 Kor. 13:7) En in vers 9: , ,En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking.'' De apostel Johannes doet in zijn derde brief een opmerkelijk wens aan Gajus: ,,Geliefde, vooralle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart." Het bijzondere is hier de volgorde. Als wij een zieke gezondheid toewensen naar het lichaam, dan voegen we daar soms aan toe dat we hopen ook de ziel gezond gemaakt mag zijn of worden. Johannes draait het om; hij is overtuigd van de gezondheid van de ziel van Gajus en wenst hem voor zijn lichaam hetzelfde toe.

Vrome wensen
Het is vreemd gesteld met het woord wensen. Ieder mens heeft voor zichzelf heel veel te wensen, in de betekenis van willen. Maar als ik mijn naaste iets toewens, dan wil ik iets voor een ander. Een mens zal altijd proberen zijn eigen wensen in vervulling te doen gaan. Maar hoe zit dat met wat hij een ander wenst? Blijft dat bij een wens, of is hij bereid zijn naaste te helpen, zoat de wens eerder werkelijkheid wordt? En, wat zeker zo belangrijk is: wordt er alleen gewenst, of ook gebeden? Het pleit niet voor het christendom dat de uitdrukking "vrome wensen" door het woordenboek verklaard wordt als,,wensen die waarschijnlijk niet zullen vervuld worden''. Als onze wensen niet verder komen dan deze kwalificatie dan is er iets grondig mis. Ik pleit zeker niet voor het afschaffen van het "wensdom". Het is goed om met elkaar mee te leven, in vreugde en verdriet. Maar dan graag met inhoud, niet als formaliteit. Ik wens u en mezelf een jaar toe vol naastenliefde. Zonder jaloersheid als uw wensen misschien bij een ander vervuld worden en bij u niet. En bovenal het geloof dat nodig is om het niet bij wensen te laten, maar die liefde werkelijk in praktijk te mogen brengen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.