+ Meer informatie

FNZ wil arbitrage bij geschillen

Voedingsbonden reageren boos

6 minuten leestijd

GRONINGEN — De Koninklijke Nederlandse zuiveibond FNZ gaat voorstellen, in de zuivel-cao bindende arbitrage over materiële zaken op te nemen. Voorzitter drs. R. Zijlstra van de bond vertelde dit woensdag in de algemene vergadering in Groningen. Hij blijft van mening dat staking, ook als uiterste mid^1, in de zuivel niet gehanteerd mag worden.

"''Afwijzend, zo deelde hij verder mee, zal de FNZ reageren op de ultimatieve brief, waarin de Voedingsbonden FNV in december vorig jaar aan de zuivelindustrie vroegen, haar inversteringsllitannen ter beslissing aan het Produktschap voor zuivel voor te leggen.

Zijlstra beschouwde verbindende discussie over deze zaken op het niveau van de hele bedrijfstak, zoals die in het Produktachap gevoerd zou worden, als irreëel. Wel, zo zei hij, blijken de ondernemingen in toenemende mate bereid produktie- en investeringsplannen in de ondernemingsraad te bespreken. De verhouding winstwerk is daarbij automatisch aan de orde. Als voorbeeld noemde hij het meerjarenplan van CMC/Melkunie voor de periode tot 1981, dat in publieke discussie is gebracht.

De FNZ zal met erkenning van werknemersbelangen, met onderkenning van wensen die meer tot het algemeen-maatschappelijk-politiek terrein gerekend moeten worden, trachten tot reëel overleg te komen en de goede sfeer te bewaren.

Goede verhoudingen

In het komende jaar, aldus Zijlstra, zal het opnieuw de taak van de FNZ zijn te trachten, de verhoudingen met o.m. de werknemersorganisaties te bevorderen. Hij meende dat de gesprekken, die hij onlangs gevoerd heeft met de Voedingsbonden FNV en CNV, daarvoor een behoorlijke basis hebben gelegd. Wel duidt het woord „verhouding" twee partijen aan, dus dezelfde wil moet ook bij de andere partij aanwezig zijn. Die wil kan slechts functioneren als er voldoende gemeenschappelijkheid van bedoelingen te vinden ia. De heer Zijlstra zag daarom met grote belangstelling de discussie in FNV-kring over het rapport „Ik en de rest" tegemoet

De FNZ, vertelde voorzitter Zijlstra, is het met de landbouworganisaties eens dat invoering van de „medeverantwoordelijkheidsheffing" op de melk, die de EEG van de boeren gaat eisen, thans niet wenselijk is. Toch komt ze er per 16 september. Het zal er dan op aankomen het binnenkomende bedrag — voor de Nederlandse veehouders ƒ90 miljoen die ze moeilijk kunnen missen — zo goed mogelijk te besteden ter verbetering van de afzet. Vorig jaar was de FNZ ermee akkoord dat de hefflng er zou komen als de zuivelafzet zeer zou stagneren en de EEG de extra-kosten voor afzetbevordering niet zou willen betalen. Het woord „medeverantwoordelijkheidsheffing" wekt volgens Zijlstra de verkeerde suggestie, dat de veehouders tot nu toe geen verantwoordelijkheid hebben gedragen voor de afzet.

Op oorlog uit

De voedingsbonden FNV hebben dinsdag de uitlatingen van FNV-voorzitter drs. R. Zijlstra in Groningen zeer teleurstellend genoemd. „Je krijgt een klein beetje de indruk dat de heer Zijlstra, met alle mooie inpakwoorden die hij daarbij gebruikt, kennelijk opnieuw op oorlog uit is", al^us voorzitter C. Schelling van de voedingsbonden.

Voor de Voedingsbonden is het voorstel om te komen tot bindende arbitrage over materiële zaken niet acceptabel. Ook de leden van de Voedingsbonden in het land zullen het een onaani^aardbare zaak vinden, gezien hun Standpunten in het verleden, aldus

De Bos Kalis Westminster Group (BKW) en de Londense Tilling Groep hebben tezamen een belang van 86 pet genomen in De Vreese en Simon NV (DVS) te Zeebrugge in België.

DVS beweegt zich op het gebied van de winning van zeezand en -grind en de handel in deze produkten alsmede in cement, betonspecie en andere bouwmaterialen.

BKW en Tilling hebben via hun op dezelfde gebieden werkzame dochtermaatschappijen Westminster Gravels en Tilling Construction Services de leiding over DVS overgenomen in de verwachting, aldus Bos Kalis, dat hierdoor nieuwe marktterreinen kunnen worden geopend, met name in België waar thans grote projecten worden uitgevoerd.

Schelling. Hij noemde het desbetreffende voorzetsel van Zijlstra nogal onrealistisch.

Het „nee" van Zijlstra op het verzoek van de Voedingsbonden om investeringsplannen van individuele bedrijven op het niveau van de bedrijfstak te gaan bespreken, vindt Schelling op de rand van het onfatsoenlijke. Immers — zo stelt hij — op verzoek van de FNZ zelf is men momenteel bezig om vergaderdata af te spreken, waarop de organisaties, die in de zuivelindustrie bij de zaak betrokken zijn, met elkaar kunnen praten over het verzoek van de bonden. „We zijn nu bezig daar tijd en plaats voor af te spreken, maar de heer Zijlsira schept er kennelijk behagen in om — voordat daarover ooit wezenlijk is vergaderd — nu alvast te antwoorden."

AMSTERDAM — Goud- en Zilvermarltl 7 sept. — Noteringen drijfhout, goud 11400/11800 vorige 11420/11820; zilver 345/372,50 vorige 347/347.50.

BARENDRECHT ZUID-HOLLAND-ZUID — T sept Aardappelen 43.000 kg. Bintje 12-21, Eigenheimer 16-25, Lekkerlander 11-18, Dorö 12-22. Andijvie 40.000 kg. A 12 27-42. A 15 26-40. 8 21-26. Bloemkool 63.000 st. 6 sl.p.bk. 100-125. 8 st.p.bk. 74-105.10 sl.p.bk. 45-63, 12 st.p.bk. 38-48. Chinese kool 6.000 kg 11-39. Knolselderij 2.000 st. 12 st.p.bk. 46-58, 15 st.p.bk. 24-47. Komkommers 180.000 st 91 en op 36-37, 76/91 37-43, 61/76 34-37, 51/61 24-30.41/51 22-23,36/41 22. Komk. krom 6.000 kg 22-24. Komk. grof stek 10.000 kg 22-48. Groene kool 2.000 kg 12-35. Witte kool 3.000 kg 9-27. Rode kool 15.000 kg 9-27. Gele kool 3.000 kg 9-27. Kroten 13.000 kg. A 10'/>-36. B 8-14, Modjo 7-33. Peterselie 10.000 bs 8-41, Postelein 4.000 kg 81-118. Pepers kg 330. Prei 23.000 kg 25-54. Rabarber 1.000 kg 64-90. Radijs rood 1500 bs 41-54. Rettich st 17-21. Selderij 15.000 bs 17-52. Sla natuur 64.000 st. 15/18 iO. 19/22 12-16. 23/26 21-28. 27/32 36-46, 33/38 37-51. Snijbonen 5.000 kg 200-410. Sperziebonen 7.000 kg 130-230. Spinazie 6.000 kg 115-218, Spitskool 13.000 kg 24-65. Spruiten 20.000 kg midd. prijs A I (149) 144-153, A II (123Vi) 111-139, BI (111'/j) 111, Bil (IIIV2) 108-117, C II (83) 83, AD I (174Vi) 170-176, AD II (157) 146-163, D I (191) 191, D II (131) 123-138, O III (93) 93. Tomaten 10.000 bk. A 510-550. B 550-600, C 280-330. Uien 22.000 kg, grol 9-37, middel 5-26. Winterpeen 9.000 kg. grof 8-29, middel 6-33, lijn 5-13. Witlof 1.000 kg. A I 490-530, A II 480-570, B II 430, afwijkend 300-410, stek 200-250. Aardbeien ds. 70-130. Pruimen 2.000 kg. Reine Victoria 90-290, Tonneboers 130. Meloenen 3.000 st. netmeloen 6 st 210-280. 8 St. 110-190, 10 St. 80-130, 12 St. 20-50. Ogenmeloen 6 St. 290-380.8 St. 180-330, 10 St. 120-210,12 St. 90-150.15 St. 50-90. Oranje Ananas meloen 6 St. 320-350, 8 st. 260-300, 10 St. 220-240, 12 St. 90-140. 15 St. 60-100. Druiven 750 kg. Alicante 500-530, Frankenthaler 420-490. Bramen ds 100-110.

OEN BOSCH, 7 sept: Veemarkt: Aanvoer Totaal 8003, runderen 2301; graskalveren 233: vette kalveren 70; nuchtere kalveren 2352; Binnenl.Aanc eien AKZO 1 20 ABN (100 AmRo f 20 Deli-Mij f 75 Dordtsche f 2 Dordische Pr Heineken f 2! Heineken H.f H.A.L.Hol. f 1 Hoogov. f 20 HVA-MIJ cl KNSM cl f 10 KLM f 100 Kon.Olie f 20 Nal.Ned. f 10 Nedlloyd 150 Ommeren cl Philips f 10 Robeco f 50 Rolinco 160 Unilever 1 20

26,60 317,00 68.20 116.00 0 173.00 . 171.60 112.40 25 105.60 00 83.006 30.00e 52,20 0 80,00 117,10 137.401 92,60 104.60 142,00 27,20e 183.50 129,00e 124.70 BinnenLAand elen ACF Ahog-BOB Ahold AMAS AMEV Amfas Asd Droogd. Asd Rijtuig Aniem Nat. Ant.Brouw. Ant.Verf 156.00 37,90 92,40e 7,801 6S,20e 68.30e 84.50 196,50 23,30 206,00 154,00b

26.901 317.50 68.401 116.50 173.50 172.00 112.30 105.80 83.50 30.00e 49.50 79.50 118,50 138.50 92.80 99.00 140.00 27.20e 183.90 129,50 125.901 158.00e 37,90 93.00e 7.40 65.20 89.00 84.50 197.00 23.30 206,00b 160,00b

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.