+ Meer informatie

„Duitse vereniging kan sneller en beter''

OESO pleit voor opzetten nieuwe bedrijven

3 minuten leestijd

PARIJS (ANP) - De OESO heeft veel respect voor de manier waarop Duitsland de vereniging van oost en west heeft aangepakt, maar toch kan het best wat sneller en beter. Uiteraard blijft het zaak de vereniging te laten stroken met een gezond financieel beleid en met gestage economische groei in westelijk Duitsland.

0at staat in het jaarlijkse rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) over Duitsland. Het is het eerste rapport over Duitsland sinds de vereniging op 1 mei 1990 een feit werd.

De sleutel van de economische strategie van de vereniging is privatisering van de Oostduitse staatsbedrijven. Het privatiseringsproces moet worden versneld, zelfs als dat betekent dat de verkoopprijzen voor de bedrijven daardoor lager worden.

Volgens het rapport zijn er vele belemmeringen voor snelle privatisering. Het feit dat vroegere eigenaren hun spullen terugkrijgen in plaats van :ompensatie voor hun verlies, vormt jen sta-in-de-weg, evenals het behoud van bedrijven in hun huidige vform. De recente wetgeving die de /erkoop van delen van bedrijven vergemakkelijkt „moet volledig worden iitgebuit".

De Treuhandanstalt, die de staatsjedrijven begeleidt in hun overgang laar de markteconomie, zit opgezadeld met veel onrendabele bedrijven. De Ionen kunnen nooit zo ver omlaag dat die bedrijven winstgevend worden en het alternatief van een groot aantal faillissementen is onaanvaardbaar op sociale en politieke gronden.

Eigen huis

De OESO acht het op langere termijn verstandiger het opzetten van nieuwe bedrijven te bevorderen dan de oude te herstructureren. De bouwsector zou bij voorbeeld een stevige impuls kunnen krijgen door de huizen van de staat aan de bewoners te verkopen. Die worden daardoor aangemoedigd de woningen op te knappen en het bijkomende voordeel is dat ze minder snel naar het westen verhuizen.

Intussen zullen de bestaande bedrijven moeten worden ondersteund, waarbij de ondernemingen die kans maken op een succesvolle privatisering, voorrang dienen te krijgen. De OESO is niet blij met de bestaande ondersteuningsprogramma's en pleit voor directe werkgelegenheidssubsidies. De subsidie zou afhankelijk moeten zijn van het verschil tussen het uitbetaalde loon per werknemer en het contractloon dat dezelfde werknemer in het westen van Duitsland zou krijgen. Naarmate de lonen in het oosten hoger zijn, krijgen de werkgevers minder subsidie.

Vakbonden

De lonen in oostelijk Duitsland zijn nu veel te hoog in verhouding tot de produktiviteit van de werknemers, vindt de OESO. Een direct subsidiesysteem biedt de werkgevers een prikkel om de loonstijgingen aan banden te leggen. Nu slepen de machtige vakbonden veel te grote verhogingen in de wacht, mede doordat zij aan tafel zitten met bestuurders die niet gewend zijn het gevecht met bonden aan te gaan. Zolang er een grote werkloosheid bestaat in oostelijk Duitsland, moeten de loononderhandelingen zo veel mogelijk worden gedecentraliseerd, aldus de OESO.

Oostelijk Duitsland heeft nog een moeilijke tijd voor de boeg. De produktie zal in 1991 met 15 tot 20 procent afnemen. In heel Duitsland zal de groei van het bruto nationaal produkt op maximaal 1 procent uitkomen. De produktiegroei in westelijk Duitsland ligt de komende achttien maanden op gemiddeld 2,5 procent.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.