+ Meer informatie

aangebeden Emst eu luun Mj Van Agt

Lijsttrekker in Deventer over,,samen verantwoordelijk

4 minuten leestijd

DEVENTER — In het kader van zijn verkiezingscampagne deed CDA-lijsttrekker Dries van Agt gisteravond „Deventer aan". In een bomvolle gereformeerde Open Hof-kerk hield de CI)A-voorman, geflankeerd door een jammerend jazzbandje, zijn verkiezingstoespraak. De minister-president sprak voor een toegestroomd publiek, dat voor een groot deel ook uit tegenstanders bestond, met verve over de nood waarin ons land verkeert onder het motto „samen verantwoordelijk".

Deze verkiezingsleus werd nog eens onderstreept door enorme plakkaten en affiches die de muren van de Open-Hofkerk die 's zondags ongetwijfeld minder bezoekers trekt, bedekten. Slechts enkele meters naast de preekstoel „opereerde" een, op z'n zachtst gezegd schetterend bandje, dat de bezoekers vooraf moest „vermaken". Na bijna een half uur vertraging verscheen de lijsttrekker vergezeld door enkele leden van het plaatselijk verkiezingscomité. Met wapperende handjes beantwoordde de CDA-kopman de staande ovatie van het publiek. Daarnaast incasseerde hij glimlachend het boeh-geroep en de fluitconcerten van zijn, in groten getale aanwezige tegenstanders.

De bewindsman hekelde in zijn toespraak de persoonlijke aanvallen in de verkiezingscampagnes. In dit verband gedane uitspraken tegen zijn collega Wiegel noemde hij betreurenswaardig. Met een enkele kwinkslag wist Van Agt direct de lachers op zijn hand te krijgen. Wijzend op het verkiezingsbiljet met lijstniunmer twee zei hij: „het zal de laatste maal zijn dat wij als nummer twee de verkiezingen ingaan. Volgende keer zijn wij nummer één en dat blijft zo voor de rest van deze eeuw". Gejuich vanuit de zaal.

Ook de resultaten van verschillende opiniepeilingen, waarin het CDA gedegen klappen moest incasseren, wees hij schertsend van de hand. „Een hoogspringer gaat altijd een heel eind terug voor een lange aanloop. Maar de sprong is goed. Wij willen ook hoog springen, over 55 zetels of zo... dus gaan we eerst een heel eind terug". Hetgeen grote hilariteit in de zaal tot gevolg had.

In zijn toespraak kwam de lijsttrekker nauwelijks aan politiek relevante onderwerpen toe. Tot ongenoegen van de aanwezigen die zich voor de opgestelde microfoons verdrongen. Herhaalde malen vergat men het geluid van de microfoon in te schakelen zodat Van Agt ruimschoots de gelegenheid kreeg op adem te komen. Toch vermochten vragen vanuit de zaal over abortus en de kemwapenproblematiek, de grappen van de lijsttrekker te doen verdwijnen. Geduldig legde Van Agt uit waarom het CDA pas in december een uitspraak zal doen over de installatie van kruisraketten op Nederlands grondgebied. Met een heel scala aan data en feiten wist hij, zoals een goed politicus betaamt, de zaak in het voordeel van het CDA om te buigen. De vragensteller bleek kansloos want een ander had zich reeds meester gemaakt van de microfoon...

Joelende vrouwen lazen de ministerpresident de les over de abortus-wetgeving. Hetgeen gepaard ging met gezang zoals „abortus vrij" en ook scheldwoorden waren niet van de lucht. Het was een Twafr moment tijdens de avond want Van Agt kon weinig meer leplice-' ren dan dat hij het ontwerp van De Ruiter en Ginjaar een goed ontwerp vond. „Er staat een leven op het spel. Dat is een bijzonder zware zaak en wij menen dat juist in ons ontwerp er voor wordtgezorgd dat het beslist geen lichtzinnige beslissing wordt", aldus Van Agt.

Nijmegen

Ook het optreden in Nijmegen kwam aan de orde. De CDA-voorman liet er geen enkele twijfel over bestaan dat het inzetten van de marechaussee ook in de toekomst tot de mogelijkheden blijft behoren. „Hulde aan deze mensen die dat rotwerk voor ons doen", zo ver-' klaarde Van Agt. ; Over het samenwerken met andere partijen na de verkiezingen in een nieuw kabinet liet hij weinig los. Het publiek kon hem na enkele vruchteloze pogingen slechts de opmerking „de samenwerking met de WD is goed" on*lokken. Verder wilde hij alle „constructieve" partijen tot de mogelijkheden om te regeren rekenen.

Toen was de tijd om, zeer tot ongenoegen van het publiek dat in bosjes rond de vragen-microfoons stond. Glimlachend en gewapend met een fles drank, verpakt in een plastic CDA-tasje, verdween Van Agt van het toneel en spoedde zich per snelle auto naar Den Haag. Ook het publiek ging naar huis een grote hoeveelheid vertrapte CDAfolders achterlatend... j

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.