+ Meer informatie

BEPROEFT DE GEESTEN.

2 minuten leestijd

De kleinhandelaren in aardappelen hebben besloten voorloopig geen aardappelen in te koopen, daar de winstmarge hierop te gering is.

— Ze hebben groot gelijk, als je er niet genoeg aan verdient, moet je ze niet langer verkoopen.

— Zoo, denk je dat. Ik ben het anders heelemaal niet met je eens.

maal niet met je eens. — O neen? Waarom niet? Ik zou het ook doen, als ik in hun plaats was. Je bent toch vrij om te verkoopen wat je wilt.

— Neen, dat ben je in dit geval nu eens niet.

•— Waarom dan niet?

— Dat zal ik je uitleggen. Is het toeval dat iemand handelaar in aardappelen en groente geworden is?

— Neen natuurlijk niet. Het geschiedt alles onder Gods leiding en voorzienigheid.

— Juist. Dus een ieder wordt in zijn ambt of beroep geplaatst door God. Ieder mensch heeft in deze wereld een goddelijke roeping te vervullen. En ieder ambt of beroep brengt zijn plichten mede. Ook het schijnbaar onbelangrijkste.

— Maar wat versta je dan onder die plichten?

— Dat is voor ieder beroep vaak verschillend. Maar we kunnen ze wel samenvatten in dezen regel: Doe hetgeen je opgelegd is met al de talenten die je van God ontvangen hebt; doe het alles ter eere Gods. Voor een groenteboer geldt: ook aardappelen verkoopen, als er weinig aan verdiend wordt, want hij is door God gesteld om de menschen van de zoo noodige levensbehoeften te voorzien.

— Ja, als je het zoo bekijkt, heb je gelijk.

—• Maar er zit nog meer achter. In den grond der zaak is dit misbruik maken van de omstandigheden. Voor 1940 zouden ze aan zooiets niet gedacht hebben, ook al verdienden ze er niets aan. Nu hebben zij het heft in handen. Zij staken. Ze doen dus hetzelfde als de havenarbeiders, waarover ze zoo'n groot woord hadden.

Het lijkt zoo onschuldig, zoo rechtvaardig, en menig Christen is misschien wel met deze actie meegegaan. Doch beproeft de geesten of ze uit God zijn, Deze „geest des tijds" is het zeker

niet. Daarom, opgepast! Niet meedoen! Staken is uit den booze, en als zoodanig ook door onze Synode veroordeeld. Maar hoedt U ook voor verkapte staking.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.