+ Meer informatie

)oorgaandverkeerover Zwarteweg [atwijk voor toekomst nog onzeker

'edetailleerder onderzoek aan gemeentebestuur voorgelegd

3 minuten leestijd

\TWIJK — Zal de Zwarteweg als gaande autoroute vervallen? Indien ïwarteweg als doorgaande autoroute alt, zal de verkeersdrukte op de Biltnabij de Pniëlkerk met 30 procent emen, bij het viaduct met 50 procent ij het winkelcentrum Hoornes met 23 ent. Het krachtpunt Biltlaan-Hoorlan wordt in de toekomst zwaar be-.

1979 werden er bij erstellingen op plaats ongeveer 0 auto's per dag eerd. Verwacht t dat dit aantal in — als Rijnsoever zijn voltooid — oploopt tot ongeveer 27.000, aangenomen dat de wegenstructuur niet veranderd. Vervalt de Zwarteweg als doorgaande autoroute, dan wordt per dag een toename van bet autoverkeer berekent tot ongeveer 30.000.

Dit zijn enkele conclusies, die voorkomen in een aanvullend rapport, dat het adviesbureau voor verkeer en vervoer ir P. Hofstra op verzoek van het gemeentebestuur heeft uitgebracht. In december 1979 kwam dit bureau met vier varianten voor verbetering van de wegenstructuur in Rijnsoever. Het gemeentebestuur nam het verzoek van de raadscommissie voor stadsontwikkeling en openbare werken over om een aantal punten gedetailleerder uit te werken.

De commissie wilde meer duidelijkheid over de volgende punten 1. Wat zijn de gevolgen van de verkeersdruk op de, Hoomeslaan bij.elk van de vier varianten? 2. Welke geluidwerende voorzieningen moeten er langs de Hoomeslaan worden getroffen? 3. Hoe lang of hoe kort zijn de routes voor auto's tussen de Zwarteweg-Noord en de Katwijkse wijken ten zuiden van het Uitwateringskanaal?

Varianten

De gemeenteraad zal uiteindelijk moeten kiezen uit een van de volgende varianten:

1. Een doorgaande verbinding in Rijnsoever, namelijk Zwarteweg-Biltlaan. Het zuidelijke deel van de Zwarteweg zal voor westelijk Rijnsoever als ontsluitingsweg kunnen dienen. Het zal echter geen autoverbinding mogen vormen voor fase twee en drie van Rijnsoever.

2. Een doorgaande verbinding zoals aangegeven onder een, echter wel met een autoverbinding met fase twee en drie. r'

4. Handhaving van de Zwarteweg als doorgaande autoroute, maar verlegging van het tracé om het langgerekte karakter te doorbreken.

Lawaai

Het laten vervallen van de Zwarteweg heeft geen gevolgen voor het verkeerslawaai op de Hoomeslaan en nauwelijks voor dat op de Biltlaan, zo luidt de conclusie van het' adviesbureau. Wel' wordt gesteld, dat verbetering van geluidsisolatie op de Hoomeslaan gewenst is. Dit zal moeien gebeuren in het kader van de wet geluidhinder, die in fasen in werking treedt.

Wanneer de Zwarteweg voor het autoverkeer vervalt, zal al het verkeer vanaf de Zwarteweg-Noord gebmik moeten maken van * de Biltlaan. Hoe lang of hoe kort is dan de afstand vanuit Noordwijk naar Katwijk aan Zee of Katwijk-Midden?

3. Twee doorgaande autoroutes: Zwar

Omrijden
teweg-Biltlaan en Auto's uit noordelijZwarteweg-NoordHoomesland-West. ' Daarbij tevens een nieuwe verbinding tus-. sen de duinen en Rijur soever, rechtstreeks aansluitend op de Binnensluis. ke richting moeten naar de Binnensluis 750 meter omrijden. Naar Katwijk- Midden (Julianabrug) behoeven autorijders 400 meter minder af te leggen. Toen de Biltlaan nog

Het aantal gewonden bedroeg het afgelopen jaar 129 (in 1979 140) terwijl drie personen kort na het ongeval of later aan hun verwondingen zijn overleden. Geen voorrang verlenen

Een en ander gebeurt op initiatief van Horeca-Noordwijk die drie van deze plattegronden voor haar rekening neemt. De gemeente zorgt voor het vierde exemplaar en bekostigt ook de entourage, zoals parkeergelegenheid bij de borden en dergelijke.

De vergadering begint om acht uur 's avonds.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.