+ Meer informatie

BETALING ABONNEMENTSGELD AMBTELIJK CONTACT

2 minuten leestijd

Met het verschijnen van dit nummer is „Ambtelijk Contact” de tweede jaargang ingegaan. Wat is het een voorrecht broeders dat wij nu dan eindelijk een maandblad mogen bezitten voor alle ambtsdragers, zowel ouderlingen als diakenen, het is al lang de wens geweest van uw Comité dit te bereiken, nu gaan wij dan reeds de tweede jaargang in.

Vraagt u naar de finantiële uitkomsten, dan moet ik u als penningmeester mededelen, dat wij nog steeds met een tekort werken, aangezien nog lang niet alle plaatselijke kerken voldoende abonnementen hebben.

Zou het nu niet mogelijk zijn, dat iedere plaatselijke kerk voor elke ambtsdrager een abonnement neemt; met nog een 100 abonnementen zouden wij uit de zorgen zijn.

Daarbij komt, dat nu bij het verschijnen van dit nummer, de drukker weer betaald moet worden, en de kas is leeg, daarom mag ik als penningmeester een zeer dringend beroep op de penningmeesters doen, stuurt u mij, liefst per omgaande, het abonnementsgeld voor 1963 per giro toe? U ontvangt ingesloten een girobiljet.

Verder wil ik persoonlijk u allen een gezegend 1963 toewensen, met de bede, dat de Heere onze God, ons allen de lust en de bekwaamheid geve, een ieder op de plaats waar de Heere ons gesteld heeft, om steeds met liefde en ijver te arbeiden, tot de grootmaking van zijn Naam, en tot onderlinge opbouw in de genade van onze Heere en Heiland. Uw Penningmeester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.