+ Meer informatie

Waf zending vermag

4 minuten leestijd

In de regel worden twee dingen genoemd, clie nodig zijn voor de zendingsarbeid en clat zijn: geldelijke offers en gebed. Ongetwijfeld is er zonder gebed niets te bereiken: Ken de Pleere in al uw wegen; ook in de weg van cle uitbreiding van Gods Koninkrijk. Maar ook geld! Vandaar dat geregeld klinkende munt welkom is.-

Nu is het in onze gemeenten tot nu toe een offeren in algemene zin; er is (nog niet) een strikt afgebakend doel. Was dit wel zo, dan zouden de gelden nog ruimer vloeien, en clat is wel begrijpelijk. Wanneer een kerk een zendeling heeft uitgezonden, clan is het logisch, dat naar het gebied waar die zendeling werkt, de giften worden gezonden.

Dat dit laatste gebeurt, blijkt wel, als we een kijkje nemen in het gebied van Celebes, waar cle Chr. Gereformeerde Kerk arbeidt. Behalve de Gereformeerde Zendingsbond, werkt ook de Chr. Gereformeerde Kerk onder cle Toradja's. Een uur gaans, zuidoostelijk van de plaats Mamasa, ligt het dorpje Tawalian. Daar staat een zendingsschool, maar er is ook een aardig, houten kerkje gebouwd tussen de jaren

1929—1932. Een kwarteeuw lang reeds roept een betrekkelijk zware klok, die in de toren hangt, de bewoners van Tawalian en omgeving bijeen naar het bedehuis. Die klok is een geschenk van Den Haag. Bekijk ze maar eens van dichtbij en lees aandachtig wat er op de rand staat: „Hoort naar Mij, gij eilanden! en luistert toe, gij volken van verre!" (Jesaja 49 : la).

Kijk eens naar het zilveren doopvont, dat Noordeloos heeft geschonken. Wat zijn er al vele Toradja's, grote en kleine, gedoopt met water uit dat prachtige doopvont! Hoe groot is de ommekeer in deze streken, nu de zending daar met vrucht heeft mogen werken. Hoevelen zijn bekend gemaakt met de enige Naam, gegeven tot zaligheid.

Zie ook eens naar het avondmaalstel, dat een geschenk is van Aalsmeer. Toradja's, die vroeger wellicht menseneters waren, nemen de beker der dankzegging op om de dood des Heeren te verkondigen. Wie zal kunnen keren als de Heere werkt; als Hij de wereld zegenen wil?

Dordrecht heeft gezorgd, dat de zang der gemeente begeleid wordt door een mooi Manborgorgel. Hoe heeft dat instrument mee mogen helpen om de Heere te prijzen, Die alleen wonderen doet; wonderen van genade aan de donkere bewoners van Celebes! Maar ook, hoe heeft dat orgel uit Dordrecht gedempt geklonken, wanneer in zang de zuchten der Toradja's tot God opklommen!

In de ramen van het kerkgebouw is mooi gekleurd kathedraalglas aangebracht door middel van de offers van Rotterdam. De jeugdverenigingen van de Chr. Gereformeerde Kerken hebben voor bijbelse platen gezorgd.

Tegenover de kerk is een heuvel. Beklim die maar en blijf dan een ogenblik staan bij het graf, dat daar is. Ja, de man die er ligt begraven, is een voornaam persoon geweest, zoon van het districtshoofd van Mamasa. Maar daarom is die man in de eerste plaats niet bekend geworden. Sem Bombong, wiens laatste rustplaats we hier zien, is de eerste zichtbare vrucht geweest op de arbeid van de Chr. Gereform. Kerk. Sem was de eerste van de Toradja's in hun gebied, die christen werd. Er is echter nog meer: Sem Bombong was de eerste Toradja die predikant werd. Hij heeft als een Toradja onder de Toradja's mogen getuigen van de Weg, de Waarheid en het Leven. Zelf getrokken uit de duisternis, kon hij niet zwijgen over de geopende Deur, door welke de schapen moeten binnengaan.

Behalve predikant was hij ook de hoogste bestuurder van zijn volk, en dat hij dat niet in naam was, bleek wel, toen in mei 1950 een bende woestelingen de streek onveilig maakte. Aan het hoofd van zijn volk bond hij de strijd aan tegen de guerilla's, die het zegenrijke werk van de zending poogden uit te roeien. In Sumarorong raakten ze slaags. Helaas, de moedige man vond er de dood. Ilij werd dus ook de eerste martelaar.

In zijn geboorteplaats Tawalian, op de heuvel, heeft men hem begraven. Het vriendelijk dorpje in het district Mamasa heeft ons heel wat te tonen en te vertellen. Het zegt ons wat de zending onder Gods zegen vermag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.