+ Meer informatie

Minister Lubbers schreef vrijbrief voor RSV

2 minuten leestijd

Onderstaande briefwisseling geeft een goed (of slecht!) beeld van de geloofwaardigheid van de Nederlandse regering inzake internationale transacties en overleg, zeker waar het zakelijke transacties betreft.

Op 12 mei leek het voor Rijn-Schelde-Verolme (RSV) en Bredero vrijwel zeker, dat zij konden deelnemen aan de bouw van twee kerncentrales voor Zuid-Afrika. Tezamen met minister Lubbers van economische zaken was een brief opgesteld aan de Zuidafrikaanse elektriciteitsmaatschappij Escom.

Inhoud
Onderstaand deze brief: ,,Zoals u weet is de kwestie van de kredietverzekering enige tijd geleden door u bij de Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM) aan de orde gesteld.

Gezien de aard van de transactie heeft de ministerraad gemeend zich als zodanig over de zaak te buigen, in afwijking van de procedure die wordt gevolgd bij andere transacties, waarvoor herverzekering wordt gevraagd en waar doorgaans de minister van financiën zelf beslissingen ter zake neemt.

Overwegingen

Na afweging van alle materiële overwegingen en overwegingen van binnenlandse en buitenlandse politieke aard, die hierbij een rol speelden, heeft de regering besloten ermee in te stemmen de herverzekering van commerciële en politieke risico's van deze transactie te aanvaarden.

Ik mag u er op wijzen dat dit betekent, dat door deze handeling de regering zich gebonden acht aan herverzekering van deze risico's.

En dat hierop niet meer kan worden teruggekomen, zodra de definitieve polis is ondertekend door de NCM enerzijds en haar wederpartij anderzijds.

Mede gezien het in mijn brief van 28 april jl. gestelde ten aanzien van het uitvoerbeleid acht ik de voortgang van het werk voor zover dat binnen de transacties met de Nederlandse ondernemingen valt voor de bouw van twee kerncentrales te Koeberg, gesekureerd (veilig gesteld, red.)".

Getekend

De brief was uit naam van minister Lubbers getekend door de directeur-generaal van de buitenlandse economische betrekkingen van het ministerie van economische zaken,

Aan de brief werd toegevoegd, dat via de Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika in dezelfde week nog het antwoord van de regering zou worden overhandigd aan de regering van Zuid-Afrika, die had gevraagd om een verklaring dat de Nederlandse bedrijven het werk ongestoord zouden kunnen uitvoeren gedurende de hele bouwperiode.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.