+ Meer informatie

Ref, basisschool in Leiderdorp begonnen

NEGENTIENJARIGE VOORGESCHIEDENIS

3 minuten leestijd

Maandagavond is in Leiderdorp een reformatorische basisschool van start gegaan. Hiertoe had in aanwezigheid van ouders, onderwijzend personeel, bestuur en afgevaardigden van diverse kerken in de Scheppingskerk te Leiderdorp de officiële opening plaats. De voorzitter van het schoolbestuur, drs. A. O. Rietveld opende deze avond, waarop ruim 200 personen aanwezig waren.

Hij verwelkomde onder anderen diverse vertegenwoordigers van kerkeraden, ds. De Gier en de heer P. Kuyt, voormalig directeur van „De Driestar", het hoofd van de school, de heer Van der Toorn met zijn personeel. Het is voor het bestuur en anderen een blijde dag. Een school oprichten duurt niet één dag, een maand of een jaar. De oprichting van deze reformatorische school heeft een zeer lange voorgeschiedenis.
Reeds 19 jaar geleden werd hiertoe een vereniging opgericht, maar het  mocht steeds niet gelukken. Thans in 1974 is, het wel gelukt. Niet dat wij het beter gedaan hebben, maar het was Gods tijd. De Heere alleen zij de dank hiervoor.
Op school moet geleerd worden wat in de kerk ook geleerd wordt; de weg des levens, of des doods. Een school moet een bijbels getuigenis geven. Daarom is deze school opgericht. Wij hebben een geschenk van de Heere  gekregen, maar moeten het ook bewaren. God geve ons wijsheid hiervoor. Hij wenste dat de kinderen leren hoe zondig zij zijn en tot de Heere  mogen komen. Hierna stelde hij het personeel voor welke allen oud-Ieerlingen van „De Driestar" zijn en stelde dat de ouders gerust aan het personeel hun kinderen kunnen toevertrouwen.

HUISVESTING  
Na de pauze sprak ds. De Gier namens de scholenbond en feliciteerde het bestuur hartelijk. Hij hoopte dat de Heere er Zijn zegen aan wilde verbinden. Verder sprak het hoofd van de school, de heer Van der Toorn, en de heer Seegers van de reformatorische school te Lisse, welke al 70 jaar bestaat en ouderling Rijsdam van de Geref. Gemeente uit Leiden.
Tenslotte werd het woord gevoerd door de heer Kuyt, die de avond ook beëindigde. De school heeft nog wel geen eigen huisvesting, maar is tijdelijk in een school in Leiderdorp ondergebracht. De 92 leerlingen komen uit Alphen a/d Rijn, Koudekerk, Voorschoten, Oegstgeest, Warmond, Valkenburg, Rijnsburg, Katwijk, Leiden en Leiderdorp. Behalve de leerlingen uit Leiderdorp worden allen met bussen vervoerd. Klas 1 en 2 komen onder de hoede van juffrouw Bruin, klas 3 en 4 onder de hoede van juffrouw Van Swieten en klas 5 en 6 onder de hoede van het hoofd de heer Van der Toorn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.