+ Meer informatie

Bij de aanvang van de zesde jaargang

2 minuten leestijd

We hebben reden om dankbaar te zijn. Toen we vijf jaar geleden met de uitgave van Bewaar het Pand begonnen was de vraag, of het blad voldoende ingang zou vinden en levensvatbaarheid zou hebben. Het is intussen duidelijk gebleken, dat het blad in een dringende behoefte voorziet. We hebben een belangrijk groter aantal abonnees dan toen we begonnen. En dit aantal stijgt voortdurend. Telkens horen we weer van lezers voor wie het blad ten zegen is. We mogen hier wel een gedenkteken oprichten en het noemen EBENHAEZER en met Samuel getuigen: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Het is de begeerte van de commissie van redactie om in afhankelijkheid van de Heere de arbeid voort te zetten.

Tot hiertoe wisten we ons wel gesteund door vele kerkeraden en vele anderen, die achter het doel van dit blad staan, maar de uitgave geschiedde geheel voor rekening van de leden van de Commissie van redactie. Dat heeft tot heden geen moeilkheden gegeven, omdat regelmatig vele giften binnenkwamen. Daardoor kon de vijfde jaargang naar het zich laat aanzien, zonder tekort worden afgesloten.

Het bleek echter gewenst aan de uitgave van het blad een vaster vorm te geven door een stichting, die de uitgave op zich neemt. Zo’n stichting heeft rechtspersoonlijkheid. Daartoe is op 22 maart jl. bij notariele akte de stichting „Stichting Bewaar het Pand” in het leven geroepen.

In een volgend nummer willen we de artikelen, die voor onze lezers van belang zijn, opnemen.

De abonnementsgelden en giften komen dus voortaan in de kas van de stichting. Het gironummer enz. ondergaan geen wijziging.

Het is nu ook mogelijk om door legaten enz. Bewaar het Pand te begunstigen door rechtstreekse vermelding van de stichting in een notariele akte. Vriendelijk verzoeken wij dus onze geestverwanten bij het opmaken van een testament of bij schenkingen ook aan onze stichting te willen denken.

Zo gaan we de zesde jaargang in met de hartelijke begeerte, dat de Heere het blad nog voor velen ten zegen stelle.

Namens de commissie van redactie,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.