+ Meer informatie

MET STAAT

2 minuten leestijd

WELKE HUURAANPASSmCEN LIGGEN VAST? In bepaalde gevallen gelden verplichte huurverhogingea Bij woningen die met subsidie van het rijk worden gebouwd stelt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de beginhuren vast.

Evenals voor woningen die met rijkssubsidie ingrijpend worden verbeterd. Deze nieuwe en verbeterde woningen krijgen na het eerste jaar vijf verplichte jaarlijkse huurverhogingen. Daarna kimnen huurders en verhuurders ook bij deze woningen zelf een huurwijziging overeenkomen. DE PUNTENTELLING EN DE WIJZIGINGEN DAARIN.

Als we een redelijke huur - en de daarvoor juiste huuraanpassing - willen bepalen, moeten we uitgaan van de Iwaliteit van de woonruimte. Die kwaliteit meet u met behulp van de puntentelling, die al een paar jaar bestaat Uw woning krijgt dus ongeveer evenveel- pimten,' als vorig jaar. Nieuw voor 1981 zijn enkele wijzigingen in de puntentelling: Warmte-isolatie (nieuw) - Isolerende beglazing in woonkamer - Isolerende beglazing in keuken - Isolerende beglazing per slaapkamer - Andere isolatievormen punten max. max. max. max.

Centrale verwarming De bij telling van 5 punten voor meetbaarheid van energieverbruik per woning is vervallen.

Ouderdom
kwaliteitsklasse geldende huur per maand minder dan f 92,f92,-tot f 110,f 110,-tot f 129,f 129,-tot f 149,fl49,-totfl74,f 174,-tot f 199,f 199,-tot f 232,f 232,-tot f 263,f 263,-tot f 302,f 302,-tot f 352,f 352,-tot f411,f 411,-tot f 500,f 500,-tot f 594,f 594,-tot f 713,f 713,-tot f 833,f833,-tot f 954,f 954,-tot f 1076,f 1076,-tot f 1199,f1199,-en hoger 250 punten en meer f61,61,61,61,61,61,61,. 61,61,61,61,61,61,190 tot 220 f43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,6% 6% 6% 3% 0% 60/0 110 tot 125 f23,^3,23,23,23,23,23,23,90 tot 100 2) In plaats van deze huiirverhoging kan een andere aanpassing plaatsvinden, als het huurpeil van vergelijkbare woningen daartoe aanleiding geeft. De huurprijs kan niet worden verlaagd tot minder dan f 1.271,- per maand.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.