+ Meer informatie

Wegvervoer verzet zich tegen accijnsverhoging

Veel transportbedrijven nu reeds in rode cijfers

6 minuten leestijd

DEN HAAG —Het is onrustig in de wereld van het beroepsgoederenvervoer. De betrokkenen bij deze bedrijfstak zijn woedend op de regering vanwege de voorgestelde accijnsverhoging op dieselolie. Naar hun mening zullen door deze maatregel duizenden arbeidsplaatsen verloren gaan. Al claxonerend hebben de vrachtwagenchauffeurs vandaag uiting gegeven aan hun verontwaardiging. „Ben je betoeterd", luidt hun motto.

Tijdens een debat over de financieel-economische problemen eind februari nodigde de Tweede kamer het kabinet uit met een pakket gerichte maatregeleh të komen om de snel oplopende werkloosheid te bestrijden. Daarvoor is echter geld nodig en daaraan ontbreekt het de regering.

Gezien het omvangrijke financieringstekort op de begroting is er voor de overheid eerder aanleiding minder uit te geven. Minister Van der Stee (Financiën) waarschuwde de Kamer dan ook dat stimulering van de economische bedrijvigheid alleen mogelijk zou zijn door elders extra te bezuinigen op de collectieve uitgaven. Twee weken geleden werd de nieuwe ombuigingsoperatie gepresenteerd met daarbij een stimuleringspakket ter grootte van 250 miljoen gulden. Dat geld zal worden gebruikt om meer woningen te bouwen, de jeugdwerkloosheid doeltreffend aan te pakken, gif uit onze bodem te verwijderen en zwakke bedrijven, zoals Volvo-car, financieel te helpen. Allemaal maatregelen die werk moeten scheppen.

Inkomstenkant

De 250 miljoen werden niet vrijgemaakt door extra bezuinigingen. Nee, het kabinet besloot tot een belastingverzwaring, een verdere verhoging dus van de collectieve lasten. Niet de uitgavenzijde, maar de inkomstenkant werd als financieringsbron gehanteerd. Per 1 mei aanstaande zal de benzineaccijns met zes cent en de dieselaccijns met vijf cent per liter omhoog moeten. Daardoor ontvangt het rijk precies 250 miljoen extra dit jaar.

Deze belastingverhoging is inmiddels het meest omstreden onderdeel van het zogenaamde 1 juli-pakket geworden. De premiestijgingen (AOW met 0,5 procent en WW met 1 procent) zullen door de Tweede Kamer, die donderdag een debat wijdt aan de kabinetsplannen, wel worden geslikt. Wat betreft de accijnsverhoging ligt dat anders. Je weet nooit hoe politiek de bal rolt, maar wie de stemming in Den Haag peilt komt tot de conclusie dat het alternatief, een verhoging van het BTW-tarief, meer kans maakt.

Onverstandig

De door de regering voorgenomen lastenverzwaring tikt aardig aan. De particuliere autobezitter wordt voor de zoveelste maal geconfronteerd met een benzineprijsstijging. De maatregel lijkt uit psychologisch oogpunt niet zo verstandig. Tenslotte krijgen we over ruim een maand de. verkiezingen en de benzineprijs ligt de laatste tijd wel erg gevoelig. bij de mensen. Nog ernstiger zjn de gevolgen voor het bedrijfsleven. Niet alle ondernemingen worden getroffen. Vooral de autobranche en het wegvervoer zijn de slachtoffers.

Sinds 1 januari 1980 is de prijs van diesel met ruim twintig cent gestegen. Vorig jaar verbruikte het beroepsvervoer (inclusief autobussen) 1,7 miljard liter brandstof. Een eenvoudig rekensommetje leert dat de komende accijnsverhoging derhalve een jaarlijkse kostenstijging van 85 miljoen gulden met zich meebrengt. Laten we het personenvervoer buiten beschouwing dan resteert voor het goederentransport een lastenverzwaring van 70 à 75 miljoen gulden op jaarbasis.

De werkgeversorganisatie KNVTO, KVO, NOB wegtransport en PCB  wegvervoer, die verenigd zijn in de commissie van overleg voor het goederenvervoer (COG), staan op hun achterste benen. Zij vinden de maatregel een directe aanslag op de werkgelegenheid in hun sector. „Een heilloos voornemen, een voorbeeld van wanbeleid, men spant het paard achter de wagen", aldus karakteriseert de heer D. Hooykaas, voorzitter van de COG, de plannen van het kabinet. Tegenover het VNO-blad ,,de onderneming" verklaarde hij vorige week: „Het is een staaltje van wanbeleid om in het kader van maatregelen die onder andere moeten dienen om het bedrijfsleven sterker te maken circa 75 miljoen gericht weg te nemen bij één bedrijfstak, het wegvervoer, waardoor bij ons ondernemingen over de kop dreigen te gaan. Dat laatste gaat gebeuren. Wij betalen dan wel een heel hoge prijs voor de werkgelegenheid die elders gered moet worden."

Onder druk

In de bedrijfstak van het beroepsgoederenvervoer opereren ruim 8.000 ondernemingen met in totaal. zo'n 80.000 werknemers. De omzet bedraagt globaal 8,5 miljard per jaar. Wie de cijfers bekijkt moet constateren dat de situatie niet rooskleurig is. Door de slechte gang van zaken met onze economie is de transportvraag gedaald en zijn de rendementen van het wegtransport onder druk gekomen. Veel bedrijven verkeren reeds in de rode cijfers en in 1980 werd op het binnenlands vervoer gemiddeld een negatief rendement behaald van 0,3 procent.

Voor dit jaar zijn de verwachtingen nog ongunstiger. Gerekend wordt op een rendement van -2 procent en in tegenstelling tot vorig jaar gaat het internationaal vervoer door de bank genomen nu ook verliezen opleveren. De vrachtprijsontwikkeling is de laatste jaren voortdurend achtergebleven bij de kostenontwikkeling en de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen is sterk verslechterd.

Druppel

Dit alles heeft reeds gevolgen gehad voor de werkgelegenheid. In de afgelopen twaalf maanden is de werkloosheid onder vrachtwagenchauffeurs sneller toegenomen dan onder de mannelijke werknemers in de rest van het bedrijfsleven. Een nieuwe lastenverzwaring zal volgens de heer Bergmans, voorzitter van PCB wegvervoer, een „raketachtige acceleratie" van het aantal werklozen met zich meebrengen.

Hij baseert dat ondermeer op het feit dat er momenteel veel transportbedrijven zijn die chauffeurs in dienst houden terwijl ze er eigenlijk geen werk voor hebben. Een verhoging van de brandstofprijs' zou de druppel kunnen zijn die de emmer doet overlopen en aanleiding kunnen zijn deze werknemers te ontslaan.

De ondernemersorganisaties zien weinig mogelijkheden om de extra kosten door te berekenen en op die manier af te wentelen op de -consument. De vrachtprijzen zijn door de teruggang in de bedrijvigheid toch al onder sterke druk komen te staan. Een tariefsverhoging bij een dalende conjunctuur is dan ook erg moeilijk en zal waarschijnlijk een verlaging van de transportvraag veroorzaken. Het uiteindelijke resultaat blijft dan hetzelfde. „Bovendien", zo is Hooykaas van mening, ,,als er dan al een lastenverzwaring voor de consument moet komen, mag een enkele bedrijfstak niet gebruikt worden als belastinggaarder voor de overheid. Daarvoor zijn betere mogelijkheden te bedenken."

De voorzitter van de COG gelooft overigens dat er nog volop toekomst is voor het Nederlandse beroepsgoederenvervoer. Ons land heeft een relatief groot aandeel in de Europese markt. Dit ondanks de hoge loonkosten en de hoge dieselolieprijs, die de laatste jaren in Nederland aanzienlijk sterker is gestegen dan in bijvoorbeeld West-Duitsland. Sterk punt van de Nederlanders is volgens Hooykaas dat zij een goed produkt leveren. ,,Maar", zo merkte hij op tijdens een persconferentie, ,,iemand heeft er niets aan dat hij sterk is en nog jaren kan leven als hij te water raakt en door een hand met kracht kopje onder wordt geduwd."

Daarom zal men die gevaarlijke hand van de overheid met kracht proberen af te wenden en zich niet zondermeer neerleggen bij de accijnsverhoging. Mocht de Kamer komende donderdag tobh instemmen met deze maatregel en minister Van der Stee het groene licht geven voor de indiening van het wetsontwerp over deze zaak, dan zal het niet bij „ben je betoeterd" blijven. De organisaties beraden zich reeds op mogelijke verdergaande en scherpere protestacties.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.