+ Meer informatie

Het Woord dat altijd blijft

Leerboek brengt gewijde geschiedenis dichter bij de jeugd

3 minuten leestijd

De laatste hoofdstukken bespreken het leven van Saulus, het Evangelie in Europa, gemeenteopbouw (apostelconvent), een gezant in een keten, het boek Openbaring en dit leerzame boek eindigt met: verwachting, vervulling en voleinding.

Voor iedereen

Elke hoofdstuk heeft een A-, B- en C-gedeelte, voorafgegaan door een inleiding, die inspeelt op de hedendaagse situatie van onze jongeren. Meestal verluchtigd door een schitterende foto, die samen met de inleiding weergeeft wat in dit hoofdstuk aan de orde komt. Het A-gedeelte is voor iedereen. De vragen die hier aan de orde komen, kunnen de leerlingen voor het grootste deel terugvinden in de tekst. Het B-gedeelte is verdiepings- of verrijkingsstof. Elk onderdeel kan en hoeft ook niet behandeld te worden. Hier kan de docent naar eigen inzicht gebruik van maken.

De opdrachten zijn bedoeld als gespreksstof in de klassesituatie. Zij bieden mogelijkheden tot een goed gesprek. Ten slotte eindigt ieder hoofdstuk met een C-gedeelte, waar de stof nog eens systematisch op een rij wordt gezet: een opsomming van namen, kerntekst en een gedeelte uit de belijdenisgeschriften. Een methode waar de redactie, de uitgever. maar bovenal de schrijver trots op mogen zijn.

Enkele schoonheidsfoutjes ontsieren deze mooie uitgave: op pagina 14 is het schema niet juist overgenomen. De teksten staan niet in de goede volgorde. Op pagina 171 kon ik geen foto's ontdekken over het gemeenteleven in de "ondergrondse kerk", dit zal wel pagina 170 moeten zijn. Op deze summiere puntjes van kritiek na, wil ik deze methode van harte aanbevelen voor scholen, studiegroepen, gesprekskringen en voor persoonlijk gebruik.

Ik eindig deze bespreking met de wens van de auteur zelf, in zijn inleiding (pag. 9): „Al deze dingen wijzen je op het ene nodige. Aan de voeten zitten van de Heere Jezus, de grote Leermeester, is het beste wat je kunt doen. De Heere Jezus zei daarvan: „Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden".

Hij roept jou net als Martha weg bij je drukke activiteiten en zegt hoofdschuddend: „Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig" (pag. 8). Het onderzoek van Gods Woord heeft niet alleen waarde voor de tijd, maar blijft tot in der eeuwigheid. N.a.v. "Het blijvende Woord", deel II: Het Nieuwe Testament; door drs. J. van Mourik, onder redactie van drs. I. A. Kole en drs. H. G. Leertouwer; uitg. Kok, Kampen, 1991; 208 biz.; prijs 37,50 gulden. De auteur is docent godsdienst aan de scholengemeenschap Guido de Brés in Rotterdam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.