+ Meer informatie

Khomeini kreeg schrijven over wandaden Khalkhali

4 minuten leestijd

Zoals alle revoluties in de geschiedenis van de mensheid kent ook de Islamitische revolutie van Iran haar gruweldaden. Mocht ayatollah Khomeini daaromtrent onwetend zijn geweest, sinds kort kan hij beter weten. De Iraanse ayatollah heeft nu een schrijven ontvangen waarin een ooggetuige en medewerker van en aan zijn mohammedaanse revolutie een boekje opendoet over de schandalige handelwijze van de voormalige „bloedrechter" Khalkhali.

Ali Karimi, de auteur van het genoemde schrijven, acht het zijn religieuze plicht om Khomeini op de hoogte te stellen van zijn bevindingen gedurende de revolutie. Bevindingen die zijn geweten kwellen en waarvan hij hoopt dat God ze wil uitdelgen. Zijn ervaringen heeft hij al eerder meegedeeld aan de autoriteiten maar deze hebben er geen acht op geslagen. Derhalve wendt hij zich nu tot de ayatollah. Ali Karimi hoopt dat Khomeini aandacht wil schenken aan zijn aanklacht, zo niet dan zal hij alles publiekelijk maken. ,,Het strijdende volk van Iran zal door mij geïnformeerd worden, zelfs wanneer gevangenisstraf, foltering of de doodstraf mij zouden wachten."

Rad voor ogen

Ali Karimi maakte als hoofd van de Kasr-gevangenis kennis met de door Khomeini aangestelde religieuze rechter Khalkhali. Aanvankelijk wist Khalkhali door zijn toneelspel van armoede en een zeer bescheiden leven Ali Karimi een rad voor ogen te draaien. Ali Karimi bewonderde Khalkhali zelfs; de man met de kapotte schoenen, zijn overkleed met gaten en die op de grond sliep.

Maar Khalkhali maakte misbruik van zijn positie om persoonlijke macht te verwerven. Bovendien was Ali Karimi getuige van zijn leugens tegenover de ayatollah tijdens diverse audiënties. Ali Karimi heeft getracht Khalkhali te dwarsbomen bij zijn misdadige streven maar vond geen gehoor bij de mensen om hem heen. Expres bleef hij bij Khalkhali om bewijsmateriaal te kunnen verzamelen. Waarom kon Khalkhali zo ongestoord zijn gang gaan? Ali Karimi: ,,Ik geloof dat de verantwoordelijke personen bang waren voor de naam van Khalkhali en zijn showprocessenen daarom zwegen."

Ayatollah Khomeini krijgt van Ali Karimi een hele lijst van Khalkhali's misdaden voorgeschoteld. Khalkhah, een rechter met een ,,onmenselijk en onislamitisch karakter". Welnu, AU Karimi beschuldigt Khalkhali van de veroordeling van beklaagden zonder een normaal proces. Soms werden er in één uur tijds 70 vonnissen geveld. En vele vonnissen waren slechts gebaseerd op pure persoonlijke wraakacties of op aanbevelingen van zijn chauffeur of zijn vrienden! Mocht Khomeini Karimi's beschuldiging niet zonder meer aannemen dan zal hij op verzoek met de desbetreffende officiële gegevens aankomen.

Koerdistan

In Koerdistan heeft Khalkhali het helemaal bont gemaakt. Onwettige executies liet hij ook daar als zijn verderfelijke spoor achter. Na zijn afzetting als rechter heeft hij een terroristische organisatie opgericht. De namen van deelnemers aan Khalkhali's terrorisme zijn bij Karimi bekend en zullen op verzoek aan de openbaarheid worden prijsgegeven. Door list en bedrog heeft Khalkhali de baan voor zich geschapen van „drugsbestrijder". Zonder heroïne of opium te vinden heeft hij op zijn speurtochten verschillende personen laten arresteren en executeren. Van Khalkhali's praktijken geeft Ali Karimi nog een levendig bewijs: „Interessant is dat hij van daar heeft opgebeld en tegen me heeft gezegd:

,,Ik zal beweren dat ik hier 300 kg heroïne heb gevonden en jij hebt dat laten verbranden." Zo werd het ook gebracht en de pers heeft deze leugen verbreid."

Verder vermeldt Karimi dat Khalkhali een rekening op zijn eigen naam heeft geopend bij een bank waarop de miljoenen binnenstromen. Waar zal dat geld vandaan komen en waarvoor gebruikt worden? ,,Tonnen papier" zou Ali Karimi nodig hebben om alle onwettige handelingen van Khalkhali op. te schrijven! „Khalkhali woont in een feodaal huis, met een waarde die in de rtiiljoenen loopt, met een kostbare inrichting die toebehoort aan andere mensen. Hij, zijn familie en vrienden maken gebruik van dure auto's, die in wezen toebehoren aan het volk." Kortom, Ali Karimi acht het hoog tijd dat Khalkhali voor de bijl gaat. En hij wil daarbij helpen.

,,Mocht u bevelen in een volkstribunaal of in een persdebat de ontwettige daden van deze persoon bloot te leggen dan zal ik aan U en het islamitische Iraanse volk het oordeel overlaten." Maar zal Khomeini Ali Karimi een faire kans geven of heeft deze Iraanse revolutionair van het eerste uur zijn nek te ver uitgestoken?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.