+ Meer informatie

Zwarte kerken Z-Afrika (CRICA) willen geref. theoloog uit Nederland

Stichting Stephanos kan „wonderlijke zendingsroeping"met uit de weg

5 minuten leestijd

GENEMUIDEN/HAMMANSKRAAL - „We vinden het erg moeilijk en we zijn er nog niet echt uit. We zijn ervan overtuigd dat het de hand des Heeren was In die wonderlijke ontmoeting van twee van onze bestuursleden met de secretaris van het zendingsdeputaatschap van de Nederduits Gereformeerde Kerk, die ons wees op de president van de "Christ the Rock of Indigenous Churches Association" (CRICA) in Zuid-Afrika. Tegelijk beseffen we dat onze statuten niet verder gaan dan economische hulpverlening en dat steun aan de CRICA ons in zekere zin tot een zendingsorganisatie maakt. Misschien zouden we dan de statuten moeten wijzigen, maar zover is het nog niet".

Aldus ds. W. Pieters, bestuurslid van Stephanos, de "Stichting Economische Hulp ter Bevordering van het Zendingswerk". De stichting verricht al bijna drie jaar diaconaal werk in Malawi en iets korter ook in Ivoorkust. Enkele maanden geleden is de schoonzoon van ds. K. Veldman. I. Campbell, officieel uitgezonden naar Malawi. Het budget van de stichting bedraagt ongeveer 120.000 gulden per jaar.

De Stichting adverteerde vorige week en deelde daarin mee dat een groep zogenaamde ex-Zionisten in zuidelijk Afrika een beroep op de Stichting had gedaan om te helpen bij de opleiding van evangelisten en predikanten en door de overkoepelende organisatie (CRICA) te begeleiden. Om die reden werd de 55-jarige ex-Zionist en huidige CRICA-president F. Ntsuntsha uitgenodigd in Nederland een aantal spreekbeurten voor de stichting te verzorgen, onder andere in Opheusden.

Twee jaar geleden verbleven de bestuursleden ds. C. van den Berg en ds. K. Veldman een paar dagen in Johannesburg op weg naar Malawi. Ze ontmoetten daar. geheel onverwachts, de scriba van het zendingsdeputaatschap van de grote blanke Nederduits-Gereformeerde Kerk. Omdat deze NG-Kerk geen middelen heeft om de CRICA te ondersteunen, vroeg hij of de Stichting Stephanos bereid was in deze nood te voorzien. Zodoende kwam men in aanraking met CRICA-president Ntsuntsha. Het bestuur zag er Gods wonderlijke leiding in en onderhield contacten, met als resultaat onder andere de spreekbeurten en de fondswerving ten behoeve van dit werk. Het bestuur ontkent desgevraagd hiermee een alternatief voor de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) te willen bieden. „Onze hulp is beperkt tot dit ene noodgeval".

Syncretisme

CRICA-president ds. Ntsuntsha groeide op in Natal en verhuisde later naar Soweto. waar hij in een fabriek werkte. Hij behoorde tot een van de vele duizenden onafhankelijke Zionistengemeenten (niet te verwarren met de vijf miljoen leden tellende Zion Christen Kerk van bisschop Lekganyane), hoewel onder de onafhankelijken syncretisme (vermenging van christendom en heidendom) ook veel voorkomt.

Wat geloven onafhankelijke Zionisten? ..Dat bekering een uitwendige zaak is, dat heidendom en christendom verenigbaar zijn, dat er geen hel is en dat oudtestamentische offerdienst nodig is' tot verzoening. Christus" werk wordt ten diepste onnodig geacht", aldus Ntsuntsha. Per gemeente varieert de 'theologie".

Ds. Ntsuntsha zegt op 25-jarige leeftijd, in 1961, tot bekering te zijn gekomen na het ontvangen van een traktaatje van twee blanken. Het ging om een blaadje waarop iets van Andrew Murray stond. ..Het werd de ommekeer in mijn leven", aldus de zwarte voorganger. Hij zegde zijn baan op en studeerde drie jaar lang op de dagschool ..en de Heere voorzag in alles". Hij zegt een sterke binding te hebben gekregen op de Zionisten en ziet hen als schapen zonder herder, „met een vurige ijver voor de Heere, maar met een groot gebrek aan kennis. Daarom moest ik naar hén toe om de Enige Middelaar te verkondigen".

Twijfel/roeping

Na het behalen van een diploma mocht hij in 1964 een keer preken bij Zionisten, maar de gemeenteleden sloegen er met hun kruisen zo hard op los dat hij acht dagen lang in een ziekenhuis verpleegd moest worden. Na aarzeling over zijn roeping zegt hij er door de Heere in bevestigd te zijn. „Maar de Heere liet me zien dat ik de leiding van de Zionistische kerken, de zogenaamde bisschoppen, moest gaan bewerken".

Hij startte een organisatie: "'Christus. Rots der Inheemse Kerken-vereniging" (CRICA). „Zionistenbisschoppen bezochten zijn seminars en velen kwamen tot bekering"", zo verhaalt de CRICA-president.

In zijn voormalige kerk kreeg Ntsuntsha opnieuw een uitnodiging om te komen preken. In het eten zat echter vergif, maar hij overleefde het. Hij twijfelde opnieuw aan zijn roeping. Tijdens een gebedsbijeenkomst zag hij in een droom duizenden Zionisten naar een preek van hemzelf luisteren. Zelf omschrijft hij dat moment uit 1976 als een heropleving van het CRICA-instituut. Het instituut „wil winnen voor Christus, om de boodschap des heils in deze heidense kerken te prediken".

Momenteel behoren rond de 516 min of meer ex-Zionistenbischoppen tot CRICA met een totaal aan volgelingen van rond de twee en half miljoen zwarten. „Ruim tweehonderd gaven hun leven aan Christus, maar slechts honderd vertonen tekenen van echte geestelijke groei", zo schreef Ntsuntsha in een overzicht van de CRICA. De CRICA herbergt 350 denominaties met elk een eigen bisschop, die op zijn beurt weer vijf tot vijftig gemeenten over het hele land verspreid heeft. Zelfs in Zimbabwe kan men ze vinden. In Bulawayo heeft men bij voorbeeld leden die overigens geen contact hebben met de Free Presbyterians, zo vertelt Ntsuntsha.

Zelf onderschrijft de predikant de Heidelbergse Catechismus en hij hoopt die confessionele invloed uit te kunnen breiden met behulp van Stephanos. CRICA is een kleine organisatie die met vestigingen in Johannesburg. Kaapstad en Newcastle voor 4(H)0 rand (ongeveer 2500 gulden) per maand moet rondkomen. Ds. Ntsuntsha: Ik heb deze last op mijn hart: Ik zoek een man die ons de gereformeerde leer onderwijst".

Voor de opleiding wil men hulp van Stephanos „omdat het gevoelig ligt blanke Zuidafrikanen les te laten geven". Ntsuntsha maakt tegenwoordig ook deel uit van het zogenaamde Didache Instituut in Hammanskraal (Dl) dat voortgekomen is uit de (blanke) Hervormde Kerk in Afrika en dat zich richt op de onafhankelijke kerken. Vanuit CRICA studeren negen jonge mannen aan het Dl. Desgevraagd deelde prof. Vorster van de theologische opleiding van de Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika (de zogenaamde Dopperkerken) in Hammanskraal mee dat vanuit zijn gezichtsdpunt binnen CRICA nog heel wat kerken syncretistische tendenzen vertonen, zodat calvinistisch onderwijs hard nodig is"". Stephanos hoopt volgend jaar een theoloog twee weken les te laten geven in Zuid-Afrika. Het liefst ziet Ntsuntsha een volledige kracht uit Nederland naar de CRICA komen. Stephanos hoopt „dat deze man in Gods gunst gevonden mag worden, die in nauwe samenwerking met de NG-Kerk in Zuid-Afrika dit verantwoordelijke werk mag aanvangen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.