+ Meer informatie

Overheidsuitgaven met 20 procent omhoog

Elseviers weekblad over Miljoenennota '75

4 minuten leestijd

In het nummer van Elzeviers weekblad, dat deze week verschijnt, publiceert het blad geheime gegevens uit de komende Miljoenennota-1975, welke op de derde dmsdag van september openbaar worden gemaakt. Volgens deze onthullingen zou de belastingdruk volgend jaar gelijk blijven en zouden de rijksuitgaven met tien miljard gulden ofwel twintig procent stijgen.

Andere mededelingen in het artikel zullen zijn, dat de inflatiecorrectie voor 80 procent doorgaat, dat het begrotingstekort tot 3,5 miljard oploopt, dat de groei van de defensieuitgaven achterblijft, alsmede dat er een belasting op stilstaande auto's op stapel staat.
Verder maakt Elseviers weekblad bekend:

De ontvangsten nemen toe met acht miljard;
de Oosterschelde wordt met doorlatende caissons afgesloten;
de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
het rijk ontvangt in 1975 ƒ 2,5 miljard extra aan aardgas;
de sociale premiedruk stijgt van 19,1 tot 19,5 pct.
de ontwikkelingshulp wordt verhoogd met ƒ 475 miljoen;
de loonsom gaat in 1975 met 12 pct. en de prijzen met 8,5 pct. omhoog.

FISCALE DRUK
Dit zijn de belangrijkste aankondigingen die, volgens een artikel in „Elseviers weekblad", het kabinet op de derde dinsdag van september gaat doen. Volgens de onthullingen van E.W. zijn binnen het kabinet dit jaar voor het eerst afspraken gemaakt voor het begrotingsbeleid in de komende vier jaar. Aanvankelijk ging het kabinet uit van een stijging van de belastingsruk van 0,5 pct. in 1975 en 1976 en van 0,4 pct. in 1977 en 1978. Vooral door de extra ontvangsten uit aardgas, zo bleek bij het opmaken van de Miljoenennota 1975, kan volgend jaar ruim een miljard gulden worden bestemd voor verlichting van de fiscale druk, waardoor de belastingdruk op 31,1 pct. van het nationaal inkomen kan worden gestabiliseerd.
Volgens E.W. zal minister Duisenberg „het structurele tekort" op de begroting 1975 met een half miljoen gulden laten stijgen. Dit halve miljard is gereserveerd voor o.a. het definitief maken van de verlichting van de loon- en inkomstenbelasting die per 1 juli 1974 werd doorgevoerd.
Van de totale stijging van de overheidsuitgaven met — 10 miljard is eenderde bestemd voor de groei van het volume van de overheidsactiviteiten, een groei die de verwachte toeneming van het nationaal produkt overtreft.

WERKGELEGENHEID
Hoewel de rijksbegroting 1975 een gunstige invloed op de werkgelegenheid kan worden verwacht, mag de mogelijkheid dat het kabinet alsnog aanvullende maatregelen nodig zal achten, niet worden uitgesloten.
Uit de hoofdpunten voor het regeringsbeleid heeft het kabinet blijkens een uittreksel door Elseviers weekblad van de „meerjarenraming tot 1978", gekozen voor de volgende prioriteiten: Ontwikkelingshulp stijgt in 1975 met ƒ 475 miljoen tot ƒ 1855 miljoen en in 1976 met ƒ 1098 miljoen tot ƒ 2953 miljoen, op welk niveau van 1,5 pct van het netto nationaal inkomen tegen factorkosten de ontwikkelingshulp zal worden gestabiliseerd.
Met het oog op de toenemende criminaliteit wordt rekening gehouden met de kosten van extra personeel en met verbetering van de materiële voorzieningen van rijks- en gemeentepolitie.

WEDDE
Ter verbetering van de positie van dienstplichtigen zal in de komende jaren de „wedde eerste oefening" worden opgetrokken tot het netto minimum jeugdloon. De diensttijd zal worden verkort en er zal een compensatie voor overwerk worden gegeven.
Elseviers weekblad deelt tenslotte mee, dat het kabinet in 1975 het ondernemingsvermogen voor de vermogensbelasting tot ƒ 25.000 zal vrijstellen, terwijl de fiscale oudedagsvoorziening voor zelfstandigen zal worden uitgebreid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.