+ Meer informatie

Milieuheffing

3 minuten leestijd

Komt er een Europese heffing op het energieverbruik of niet? De Europese Commissie heeft daarover informeel een voorstel gedaan, maar de vraag is of de betrokken ministers van de verschillende EG-landen hiermee volgende week akkoord zullen gaan.

Het plan betreft de invoering van een energieheffing per 1 januari 1993. Die heffing zou geleidelijk aan op moeten lopen van 3 dollar op een vat olie tot 10 dollar in het jaar 2000. Maar bij de armere landen van de EG (Spanje, Portugal. Griekenland, Ierland) stuit het voorstel Inmiddels op grote bezwaren. De rijke EG-landen (Duitsland, Nederland en Denemarken) zijn er wel voor en de andere weten het nog niet of nemen een tussenstandpunt in.

Opnieuw wordt hiermee duidelijk dat milieumaatregelen en milieuheffingen gemakkelijker door te voeren zijn vanuit een welvaartssituatie dan in landen die in economische ontwikkeling zijn achtergebleven. Overigens geldt tegelijkertijd dat een hogere welvaart de milieuproblemen vergroot. Denk maar aan het autogebruik en de afvalproduktie. Wat dat betreft hebben rijke landen ook meer reden om extra geld uit te trekken voor hun milieubeleid. Het duurder maken van energie heeft consequenties voor de consument. Niet alleen benzine en elektriciteit, maar ook tal van produkten (met name die waarbij veel energie nodig is voor de fabricage) worden dan duurder. Voor de ondernemers zal dat in een aantal gevallen lelden tot een vermindering van de vraag en een verscherping van de concurrentie.

Tegelijkertijd is duidelijk dat zo'n heffing gemakkelijker ingevoerd kan worden in een groot economisch gebied dan in verschillende afzonderlijke landen. Dat geldt zeker voor een klein land als Nederland, dat nauwe economische betrekkingen onderhoudt met het buitenland.

Vandaar dat minister Andriessen zich gisteren tijdens een overleg met de vaste kamercommissies voor milieubeheer en economische zaken verzette tegen de suggestie van de kant van de PvdA om desnoods voor Nederland alleen tot invoering van zo'n milieuheffing over te gaan. Dit voor het geval het EG-overleg over deze zaak zou stuklopen.

Bij de prijzen van autobrandstoffen is al helemaal duidelijk dat wanneer de Nederlandse prijzen belangrijk hoger liggen dan die in de buurlanden, automobilisten over de grens gaan tanken. Maar ook wanneer onze prijzen voor elektriciteit en aardgas sterk naar boven afwijken van die welke aan de andere kant van de grens gehanteerd worden, geeft dat voor het bedrijfsleven allerlei schadelijke effecten.

Bij de nu aan de orde zijnde energieheffing gaat het er niet primair om de overheid extra inkomsten te verschaffen. Het terugdringen van het energieverbruik, en daarmee van de uitstoot van kooldioxyde, staat centraal. Dat is zeker ook noodzakelijk.

Steeds meer wordt immers duidelijk dat de massale verbranding van fossiele brandstoffen (hout, kolen, aardolieproducten) leidt tot een niet te verwaarlozen toename van het kooldioxydegehalte in de atmosfeer. Die toename heeft waarschijnlijk de nodige negatieve gevolgen voor ons klimaat, al is de discussie over het zogenaamde broeikaseffect nog lang niet afgesloten. In dit verband hoeft het ons niet te verbazen dat de vraag naar de toepassing van kernenergie thans opnieuw ter tafel komt. Wat er ook voor bezwaren tegen kernenergie zijn op te sommen (en dat zijn er niet weinige) als natuurkundig proces draagt het in ieder geval niet bij tot de uitstoot van kooldioxyde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.