+ Meer informatie

„Bij dit conflict is niemand gebaat"

Cromstrijen wil patstelling tussen oppositie en collegepartijen doorbreken

4 minuten leestijd

CROMSTRUEN - Spanning en onvrede beheersen al maanden het politieke klimaat in Cromstrijen (Klaaswaal en Numansdorp). De verdeeldheid tussen de fracties is zo groot, dat de oppositie weigert deel te nemen aan vergaderingen van de commissies. Morgen wordt een poging ondernomen de patstelling te doorbreken. „De zaak ligt gevoelig. Ik hoop dat iedereen elkaar in onderling vertrouwen bejegent", _ aldus burgemeester drs. E. Broekhuis.

De situatie is volledig uit de hand gelopen, vindt D66-woordvoerder J. Toeter. Een oplossing voor het con• flict is dringend gewenst, zegt hij. t'Sinds de verkiezingen in maart heeft -geen van de vier oppositiepartijen "meer meegedaan aan vergaderingen van de zes commissies. Uit protest tegen de „regenteske houding" van de collegepartijen wordt elke bijeenkomst geboycot.

De voorzitters van alle fracties in Cromstrijen schuiven morgen in het gemeentehuis aan tafel om gezamen-. lijk uit de crisis te komen. Toeter: „Zo langzamerhand komt toch iedereen tot het inzicht dat niemand met de huidige gang van zaken is gediend. Alleen al het feit dat we bij elkaar komen om over de kwestie te praten, is winst".

Nadelig

Het conflict rees kort na de vorming van een college tussen VVD, PvdA en CDA. De keuze voor de socialisten en de christen-democraten was voor twee van de vier leden van de VVD, Korbijn en Schop, onverteerbaar: zij splitsten zich van de partij af. Beide liberalen waren liever in zee gegaan met nieuwkomer D66.

Al spoedig bleek dat de afscheiding nadelig uitpakte voor met name de SGP, die sinds jaar en dag in de raad wordt vertegenwoordigd door G. A. Terdu. De eenmansfractie werd pijnlijk getroffen door het besluit van het college over de verdeling van de zetels in de zes commissies. Dankzij de ruzie binnen de VVD werd zijn inbreng fors teruggedrongen.

In de commissies bezetten CDA, PvdA en de gehalveerde VVD samen vijf zetels. Twee zijn toebedeeld aan D66. De zetel die overblijft, is bestemd voor Schop, Korbijn en Terdu van de SGP. „Dat betekent dat mijn partij betaalt voor de breuk binnen de VVD", aldus de SGP-lijsttrekker. „Al twintig jaar lang draai ik volwaardig mee in de politiek. Altijd kreeg ik gewoon een zetel voor het bijwonen van de" commissievergaderingen. Als gevolg van de affaire in de VVD mag ik nu slechts af en toe een vergadering bezoeken. Nou, dan doe ik helemaal niet mee".

Sindsdien is de eenheid ver te zoeken. D66, Schop en Korbijn bedankten net als de SGP voor deelname aan debatten in de commissies. PvdA, CDA en VVD waren daarentegen geporteerd van de verdeling, die volgens hen wel terdege recht deed aan de politieke verhoudingen in de gemeente.

De oppositie besloot voortaan slechts tijdens de maandelijkse vergaderingen van de gemeenteraad deel te nemen aan de politiek. „De raadsvergaderingen duren tot in de kleine uurtjes", aldus Toeter. „Vragen die normaliter in een commissie aan de orde komen, worden nu bewaard voor de raad. Het gevolg is dat we vaak na twaalven klaar zijn. Dat wekt veel ergernis".

Met name na de algemene beschouwingen van vorige maand rees volgens Terdu en Toeter raadsbreed de wens om uit de impasse te komen. De Raad van State, die door D66 om een oordeel was gevraagd, gaf bovendien het dringende advies de strijdbijl te begraven. Op uitnodiging van burgemeester drs. E. Broekhuis komen de partijen daarom morgen bijeen voor een gesprek.

Zowel Terdu als Toeter zegt vertrouwen te hebben in de uitkomst. „Uit gesprekken met de collegepartijen leid ik af dat zij streven naar een oplossing", aldus Toeter. Volgens Terdu ligt de oplossing in een uitbreiding van het zetelaantal. „Geef de SGP een zetel, en geef er een aan Schop en Korbijn". Toeter wil zich over een alternatief niet uitlaten.

Burgemeester

Wel houden beiden hun kritiek op burgemeester E. Broekhuis overeind. Volgens Terdu en Toeter had hij meer lijmpogingen moeten aanwenden. „Als je haar op je borst hebt, dan leg je je niet bij een situatie als deze neer. Dan schep je mogelijkheden om het schip weer vlot te trekken. Naar mijn smaak heeft de burgemeester dat te weinig gedaan", aldus Toeter. Terdu verwijst naar een artikel in Binnenlands Bestuur, waarin de Groningse hoogleraar D. J. Elzinga eveneens commentaar levert op de houding van Broekhuis. „Hij had een voortrekkersrol moeten spelen", aldus Terdu.

Burgemeester Broekhuis wijst de kritiek van de hand. „Er worden mij verwijten toegedicht die geen enkel grond hebben. Kegelmatig voer ik onder vier ogen gesprekken met de betrokken partijen. Alleen kan niemand van mij verwachten dat ik de fracties probeer te bewegen tot het innemen van een bepaald standpunt. Want als de ene groep iets wil, haakt de andere groep af. De kwestie ligt uiterst gevoelig".

Broekhuis neemt het prof. Elzinga kwalijk dat hij onlangs „een onzorgvuldig" artikel in Binnenlands Bestuur schreef, „Alle slordigheid in het verhaal betreur ik ten zeerste", aldus de burgemeester. meester M. J. Bruin van Alblasserdam heeft een informatiebord geschonken aan dierenwei "De Plantage". De eerste burger gebruikte hiervoor het geld dat hij tijdens de receptie voor zijn koninklijke onderscheiding heeft ontvangen. SGP-wethouder drs. P. A. Zevenbergen heeft het informatiebord vanmiddag onthuld. Het bord bevat informatie over het reilen en zeilen van de dierenwei.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.