+ Meer informatie

Gedeputeerden maken meer dan 60 werkuren

Uit onderzoek blijkt:

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Gedeputeerden in ons land maken gemiddeld werkweken van zestig tot 64 uur. Een halve dag daarvan besteden ze aan vertegenwoordiging van hun provincie. Bijna tweederde van de gedeputeerden krijgt dit werk extra betaald. De meesten vinden dat zij er niet voor betaald horen te worden, enkelen vinden betaling terecht als hiermee een aanzienlijke hoeveelheid extra werk is gemoeid.

Dit staat in de nota „De gedeputeerde" die de afdeling sociaal-geografisch en bestuurkundig onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft opgesteld. Daarin worden de positie en het functioneren van gedeputeerden nagegaan, ofschoon aanvankelijk het doel was inzicht te krijgen in de nevenfuncties van deze provinciale bestuurders. De enquêtes werden rond januari '80 gehouden.

Bijna alle gedeputeerden zeiden over te weinig vrije tijd te beschikken, voor een deel van hen was dat ook al in hun vorige banen zo. Het gezin en de privécontacten schoten erbij in, eventuele hobby's eveneens. Vrouw en kinderen vonden het niet altijd leuk.

Knelpunt

Het grootste knelpunt in de rechtspositieregeling bleek de pensioenregeling te zijn en dan vooral de in januari '79 doorgevoerde verlaging van het opal een post van 60 mille opgenomen. ze tevoren met zo'n regeling geconfron- ?g|J,^""8 ™™"^ ^'^"'^^ "'" goeage teerd waren geweest.

Streven

De Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel ziet in deze gemeentelijke specialisatie een doorkruisefi van het beleid zoals dat voor het „remediërend werk'" op de eigen scholen wordt gevoerd, (elke school zijn eigen „remedial teacher" voor enkele uren met hulp van de begeleidingsdienst). De ene gemeentelijke functionaris zou volgens dit schoolbestuur trouwens toch te weinig zijn voor de tien plaatselijke scholen.

Verder streven B en W in de nota naar extra faciliteiten voor het onderwijs aan anderstaligen, naar een „centrale mediatheek" met films, grammofoonplaten, geluidsbanden, naslagwerken en dergelijke. De invloed van adviesorganen wensen B en W verder uit te diepen. Een doelstelling over de medezeggenschap is nog niet geformuleerd, omdat een initiatief-wetsvoorstel daarover nog in de Tweede kamer ligt.

Taalgebruik

Het taalgebruik in het stuk heeft nogal wat ergernis gewekt bij de schoolraad voor het openbaar onderwijs. Men heeft het over lange en ingewikkelde zinnen, dubbele ontkenningen en gewichtige woordkeuzen. Veel wat in de nota staat acht deze instantie door zijn vaagheid te vrijblijvend. Men vraagt zich af wat de zin is van „strevingen" die toch vrij zeker nooit bereikt worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.