+ Meer informatie

Assistent-artsen 70 uur per week in touw

MEESTEN VOELEN NIETS VOOR „INLEVEREN"

4 minuten leestijd

UTRECHT — Hoewel er al jaren over geklaagd wordt, is de werkbelasting van assistent geneeskundigen in opleiding tot specialist nog steeds buitensporig. De assistenten maken, zo blijkt uit de onlangs gepubliceerde resultaten van een enquête, nog werkweken van meer dan zeventig uur (inclusief wachten wachtdiensten). Maar tien procent daarvan wordt besteed aan de opleiding: negentig procent aan „direkte" patiëntenzorg.

De voorzitter van de Landelijke vereniging van artsen in dienstverband (LAD), J. W. H. Garvelink, noemde dat op een persconferentie in Utrecht „ontoelaatbaar".

De enquête, van de LAD en van de LVAG (Landelijke vereniging van assistent-geneeskundigen), was een steekproef: er hebben 335 van de bijna driedui^nd assistenten aan meegedaan. Als ze, na het behalen van hun artsdiploma, ongeveer drie jaar aan hun opleiding bezig zijn, verdienen ze per maand zo'n 3.800 gulden bruto. Per uur (zeventigurige werkweek) is dat minder dan modaal. LAD en LVAG viilden het dan ook niet vreemd, dat zestig procent van de assistenten absoluut niets voelt voor ,,inleveren" terwille van meer arbeidsplaatsen, vooral zolang er aan hun werktijden niets wordt gedaan en zolang CAO-bepalingen en andere regelingen inzake compensatie van overwerk (in geld en/of vrije tijd) niet of onjuist worden nageleefd.

Niet waterdicht

Dat laatste is volgens de ondervraagde assistenten in bijna zestig procent van de ziekenhuizen het geval. De assistenten durven er - individueel - niet al te hard over te klagen. Uit vrees dat de verhouding met de specialist die hen opleidt er door wordt vertroebeld. Er is namelijk nog steeds geen waterdichte regeling. De assistenten zijn doorgaans in dienst van het ziekenhuis, maar ze hebben een ppleidingsovereenkomst met een specialist.

Het ziekenhuis mag de meerkosten (overwerk e.d.) van staatssecretaris Veder-Smit nog steeds niet in de verpleegtarieven doorberekenen en moet er eventueel dus leningep voor afsluiten bij de banken. Hoewel het ziekenhuis als ,,werkgever" verplicht is, de cao na te komen, gebeurt dat volgens de twee artsenorganisaties toch vaak niet. En de specialist-opleider is al helemaal niet bereid, de extra kosten voor zijn rekening te nemen, zeker nu de specialisteninkomens door de regering nogal fors worden aangepakt.

Voor de assistenten zelf komt daar nog bij, dat een beleidswerkgroep van de overheid heeft voorgesteld, hun salarissen met 430 gulden per maandHe verlagen. Bovendien is deze week een plan uitgelekt om alle ambtenaren in de desbetreffende salarisschaal nog eens 282 gulden,,extra" te korten.

Een opvallend resultaat van de enquête is ook, dat vergeleken met eerdere onderzoeken - veel meer assistenten zeggen, later, als specialist in dienstverband te willen werken. Maar 18 procent spreekt zich uit voor het ,,vrije ondernemerschap", 47 procent voor een dienstverband en 34 procent voor een combinatie van die twee. Bij de vrouwelijke assistenten zijn er relatief nog meer voorstanders van een dienstverband. Het vaste inkomen, de pensioen- en de werktijdenregeling blijken daarbij een belangrijke rol te spelen.

Conclusies

Welke beleidsconclusies de LAD en de LVAG daaraan gaan verbinden wordt binnenkort op hun ledenvergadering vastgesteld. Zij gaan er in ieder geval van uit, dat een dienstverband van alle specialisten meer werkgelegenheid' zal scheppen: 50 procent meer in de periode 1990-2000. Daarbij spelen allerlei factoren een rol, maar belangrijk is vooral, dat dan alle specialisten zullen terugvallen op een werkweek van 40 uur of iets meer, in plaats van de nu doorgaans veel langere tijden. De huidige „dienstverbanders" willen wat hun werktijden betreft niet achterblijven bij hun collega's-vrije ondernemers, maar bij een dienstverband voor iedereen valt dat motief - volgens LVAG-voorzitter F. Jaspers - weg.

Opleiding

Over hun opleiding zijn de assistenten ook niet uitermate tevreden. In een aantal gevallen wordt niet de hand gehouden aan het opleidingsschema van de Specialisten registratie commissie (SRC) en de opleiding zelf lijkt nogal eens bepaald te worden doOr de hobbies en interesses van de specialisten-opleiders.

Aan de resultaten van de enquête '9110enkele hebben LAD en LVAG een groot aantal beleidsconclusies verbonden. Zo menen ze,^dat er een zo uniform mogelijke regeling moet komen van de arbeidsovereenkomsten voor alle specialisten-in-opleiding, of die hun opleiding nu krijgen in een particulier, gemeentelijk of universitair ziekenhuis.

Verder zal de cao voor het ziekenhuiswezen door alle particuliere ziekenhuizen volledig moeten worden uitgevoerd en zal er een definitieve regeling moeten komen voor werktijden en de overwerkvergoedingen. Omdat op de naleving van de bestaande regelingen geen nekele „officiële" controle mogelijk is, willen LAD en LVAG dat de assistenten onder de werking van de Arbeidswet en/of werktijdenbesluit voor verplegings- en verzorgingsinrichtingen worden gebracht.

Deeltijdarbeid

De organisaties menen dat het: met name gezien de reacties van vrouwen op de enquête-vragen, ook mogelijk moet worden gemaakt, de opleiding tot specialist in deeltijdarbeid te volgen.

De LVAG voegt daar nog aan toe, dat de opleiding „inhoudelijk en programmatisch" verder moet worden ingevuld en dat er een betere controle moet komen op de naleving van de opleidingseisen. De twee organisaties gaan al deze verlangens en conclusies de komende tijd voorleggen aan de Tweede kamer, de regering en aan betrokken organisaties en instanties als de Specialisten registratie commissie, de Nationale ziekenhuisraad en de bij de universiteit en de academische ziekenhuizen betrokken bewindslieden en overlegorganen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.