+ Meer informatie

Commissie voor Duitse monetaire unie

Delers pleit voor tussentijdse EG-top na Oostduitse verkiezingen

5 minuten leestijd

BONN — De Bondsrepubliek Duitsland en de DDR zijn overeengekomen een commissie in het leven te roepen ter voorbereiding van de monetaire unie tussen de twee Duitslanden, zo heeft de Westduitse bondskanselier Helmut Kohl gisteren in Bonn bekendgemaakt. De commissie zal binnen een week al bijeenkomen, aldus de bewindsman.

'De commissie moet heel wat werk verrichten. Binnen zeer korte tijd moeten de deskundigen allerhande macro-economische gegevens van de DDR op tafel brengen, onder meer het bedrag aan gespaard vermogen dat volgens de Oostduitse Staatsbank rond de 175 miljard Oostduitse mark omvat, inclusief 25 miljard Ostmark aan verzekeringsgelden.

Verder moet de commissie ook inzicht krijgen in de omvang van de totale Oostduitse schuld, de begroting en over de omloopsnelheid van het geld. Uiteindelijk moet op basis van deze gegevens worden beslist over de wisselkoersverhouding tussen de Westduitse en Oostduitse mark.

De te vormen commissie moet zich bezighouden met de details van de monetaire unie, inclusief de introductie van de krachtige Westduitse mark in de DDR. „We zijn ons duidelijk bewust van de risico's van deze weg", zei Kohl na afloop van overleg met de Oostduitse premier Modrov.

Het gesprek met Modrov verliep „zakelijk, open en werd gedragen door de wens bij beide partners om een hoopgevend teken te geven aan de Oostduitse bevolking", aldus de bondskanselier. Daarbij verwees Kohl naar de grote stroom DDR-burgers naar de Bondsrepubliek. Sinds begin 1990 zijn nog eens 85.000 Opstduitsers vertrokken, nadat eind vorig jaar al 340.000 DDRburgers naar het Westen reisden. Leningen

Uit humanitaire overwegingen heeft de regering van de Bondsrepubliek zich bereid verklaard de DDR direct met zes miljard mark aan leningen op gunstige voorwaarden te hulp 1e komen. „We zijn bereid ons uitgebreid voor de mensen in de DDR in te zetten, zodat zij in hun land kunnen blijven en daar kunnen meewerken aan een nieuwe economische start", aldus Kohl. Deze kredietverlening, die loopt tot 1994, heeft Bonn al in december vorig jaar toegezegd, ter ondersteuning van het Oostduitse midden- en kleinbedrijf. V i;.-.'

Kohl zei dat zijn gesprekken met Modrov en andere Oostduitse functionarissen slechts „eerste besprekingen" vormden en dat verder overleg zal volgen na de verkiezingen in Oost-Duitsland op 18 maart. Hij ging niet in op de vraag of hij nog meer ontmoetingen met Modrov over deze kwestie zal hebben. Kohls verklaring doet vermoeden dat de plannen voor de monetaire unie pas serieus worden ingevuld zodra er in Oost-Berlijn een democratisch gekozen regering op het kussen zit.

Handelsoverschot

Kohl refereerde tijdens de persconferentie ook aan het recordoverschot op de Westduitse handelsbalans, dat het positieve saldo van Japan vorig jaar zelfs nog overtrof. Dat is een teken van economische kracht, aldus de bondskanselier. Daarbij wees hij op de betekenis die het overschot kan hebben voor de noodlijdende Oostduitse economie.

Als maar een klein deel van de Westduits handelsoverschot van 134 miljard in 1989 naar de DDR kan worden geleid, kan dat van grote betekenis zijn voor de Oostduitse economie, zo zei de Bondskanselier. Kohl hield zijn gehoor voor dat de Bondsrepubliek vorig jaar circa 100 miljard mark aan kapitaal heeft geëxporteerd. Dat kan in de toekomst ook richting DDR gaan, aldus de bewindsman.

De Oostduitse premier Hans Modrov noemde gisteren" tijdens een persconfernetie het gesprek met Kohl „volledig en constructief". Modrov waarschuwde er wel voor dat de DDR niet van plan is zich zomaar door de Bondsrepubliek te laten opslokken. De DDR heeft zijn eigen waarden, zijn eigen hooggekwalificeerde werknemers, omvangrijke industrieën en landbouwgronden, die goede mogelijkheden bieden voor westers investeringskapitaal.

Modrov beklemtoonde de noodzaak van een gefaseerde aanpak van de eenwording. Daarbij verwees hij naar zijn op 1 februari gepresenteerde fasenplan voor de totstandkoming van de Duitse eenheid. Politiek inschattingsvermogen is het belangrijkste, zo zei hij.

Vanuit het oogpunt van de DDR pleitte hij voor maatregelen om de DDR-burgers sociale zekerheid te bieden, in het bijzonder voor gepensioneerden, mensen met een spaarbankboekje en voor boeren, die zich zorgen maken over hun grond. Modrow verzocht de DDR burgers zeer dringend het land niet te verlaten.

EG-top

Voorzitter Jacques Delors van de. Europese Commissie heeft gisteren voorgesteld na de verkiezingen in de DDR in maart een tussentijdse EG-top te houden over de Duitse eenwording. In het Europese Parlement zei hij dat de burgers het recht hebben te weten welke de gevolgen van de vereniging van Duitsland zullen zijn voor de Europese eenwording.

De voorzitter van de Europese Commissie stelde voor „binnen enkele weken" na de verkiezingen in de DDR op 18 maart een extra top van de Europese staats- en regeringsleiders te houden, die zal worden georganiseerd door de huidige EGvoorzitter Ierland. Delors verklaarde dat men, indien het komt tot een economische en monetaire unie tussen de Bondsrepubliek en de DDR, men zou willen weten welke de gevolgen zijn voor het Europese monetaire systeem, de wisselkoersen en voor de economieën van de overige lidstaten. „Men kan niet zeggen dat het een zaak tussen alleen Duitsers is. Dat ziet men nu al aan de rentetarieven, die een stijging vertonen", aldus Delors.

Hij pleitte ervoor te proberen het proces van de inter-Duitse economische en monetaire unie in overeenstemming te brengen met het proces van de Europese economische en monetaire unie (EMU). Er zal geen tijd verloren gaan bij het proces van de EMU, maar de opdracht aan de Commissie en het Europese Parlement is te trachten de twee projecten met elkaar te verzoenen, aldus Delors.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.