+ Meer informatie

Sociale zekerheid kost 1,5 miljard meer in '91

Aantal wao-uitkeringen blijft toenemen

3 minuten leestijd

DEN HAAG - De uitgaven voor sociale zekerheid nemen in 1991 met 5,6 miljard gulden toe tof 132,3 miljard gulden. Dat is een stijging ten opzichte van dit jaar met bijna 4,5 procent. Dat blijkt uit de nota sociale zekerheid 1991 die staatssecretaris Ter Veld vandaag aan de Tweede Kamer heeft gepresenteerd.

Bij het aantreden van hel kabinetLubbers-Kok werden in de Startbrief voor het lopende jaar al 1,2 miljard aan extra uitgaven ingeboekt in de sociale-zekerheidssfeer. Voor het komende jaar zou dat nog eens 70 miljoen gulden extra worden. Daar moet volgens de jongste inzichten nog 679 miljoen gulden in dit jaar en anderhalf miljard gulden m het volgende jaar aan uitgaven aan worden toegevoegd.

Het kabinet wil in 1991 364 miljoen gulden op de sociale-zekerheidsuitgaven besparen, waarvan 131 miljoen door verlaging van werkloosVan onze politieke redactie CAIRO/DEN HA.\G - De Nederlandse regering zal voorlopig geen eskader F-16-jachtvliegtuigen naar het Midden-Oosten sturen. „Het /ou onverstandig zijn om met vliegtuigen Ie gaan leuren", aldus minister Ter Beek van defensie. heidsuitkeringen aan jongeren zoals overeengekomen in het regeerakkoord; UK) miljoen door nog te treffen rnaatregelen om de groei van de arbeidsongeschiktheid in te dammen en 35 miljoen door de versnelde keuring (na uiterlijk een jaar Ziektewet) van ambtenaren voor een mvaliditeitspensioen.

Gort

Dit jaar nemen door technische oorzaken -de operatie-Oort- de sociale-zekerheidsuitgaven met 1,2 procent toe tot 28.1 procent van het netto nationaal inkomen. Komend jaar neemt dat percentage met 0,2 procent af tot 27.9 procent. In 1995 zal het zijn afgenomen tot 27,3 procent.

Op termijn moet de herziening van de Algemene weduwen- en wezenwet 1,1 miljard gulden aan besparingen opleveren. Daar staan echter extra uitgaven voor de Bijstandswet tegenover. Door de herziening van de aww komt namelijk een deel van de weduwen in de bijstand. Dat betekent op langere termijn jaarlijks een bedrag van 180 miljoen gulden aan extra bijstandsuitgaven.

De toeneming van het aantal uitkeringsjaren in de sociale zekerheid beliep in de jaren 1975-1985 gemiddeld 3,7 procent per jaar. Vanaf 1985 nam die groei aanzienlijk af tot gemiddeld 1,2 procent per jaar.

Stabilisatie

Na jaren waarin het aantal mensen met een uitkering ten opzichte van de werkzame beroepsbevolking fors toenam, lijkt er zich een stabilisatie in die verhouding af te tekenen. In 1991 zijn er op elke 100 mensen met een betaalde baan 85 mensen met een uitkering, en dat loopt slechts marginaal op tot 86 in 1995. De groei van het aantal aow-uitkeringen is de voornaamste factor die de toeneming van het aantal uitkeringen tot en met 1995 bepaalt.

Het aantal arbeidsongeschikten zal toenemen van 876.(HH) dit jaar tot 900.000 komend jaar en 980.Ü(K) in 1995. Bij deze arbeidsongeschiktheidsramingen tekent staatssecretaris Ter V^ld aan dat het louter om rekentechnische ramingen gaat. Het kabinet accepteert de verwachte groei tot net iets onder het miljoen arbeidsongeschikten niet zonder meer, schrijft zij. Daarbij wordt verwezen naar de maatregelen die in het najaarsoverleg aan de orde zijn om het beroep op de aaw en wao terug te dringen. DOEBAI — Beschuit mei muisjes. Gistermorgen om 6.15 uur kreeg Leo Knoop (m.) een telefoontje dat zijn vrouw van een gezonde zoon was bevallen. Alle reden dus om in het korporaalsverblijf aan boord van hei marinefregat Pieter Florisz rond te gaan mei de traditionele beschuit met muisjes.

Grote sortering klassieke stoffen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.