+ Meer informatie

RELIGIE IN NEDERLAND

3 minuten leestijd

Met regelmaat verschijnen er handboeken, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Als we ons beperken tot het christendom, dan kan men denken aan de boeken van Hoekstra c.s., die met regelmaat bijgewerkt worden en onder al dan niet dezelfde titel opnieuw verschijnen. Maar op het veld van religie is in Nederland meer te vinden dan christendom alleen. Het valt mij meer en meer op dat ook in plaatsen die vanouds een traditioneel protestants-christelijk karakter droegen de aanwezigheid van een moskee geen uitzondering meer is. Wie op de algemene begraafplaats van Zoetermeer rondloopt, ziet in de verscheidenheid van graven en hun ‘aankleding’ de weerspiegeling van de multireligieuze samenleving. Dat was voorspelbaar, in een stad die ‘gevoed’ wordt door overloop vanuit Den Haag. Maar eenzelfde variëteit, zij het in mindere mate, is waar te nemen op de nieuwe algemene begraafplaats van Harderwijk.

Als aan het einde van het eerste decennium van de 21e eeuw een handboek over religie verschijnt, dan kan de redactie daarvan zich niet meer alleen richten op het christendom. Dat gebeurde met de voorloper van het hieronder genoemde boek nog wel: dat heette het Handboek Godsdienst in Nederland. In dat boek werden de oude en nieuwe fenomenen in de godsdienstige wereld bezien vanuit het christendom; in dit nieuwe Handboek is de blikrichting anders: vanuit de samenleving wordt gekeken naar de religie. Het richt zich op de velen die in individueel verband, maar zeker ook vanuit hun beroep en werk, stuiten op religies en religieuze uitingen op allerlei vlak. Zo is dit nieuwe Handboek een gids in het veelkleurige religieuze landschap van Nederland.

Vanuit onze blikrichting zijn bij de hierboven beschreven omslag en ontwikkeling veel principiële vraagtekens te zetten, dat voelt een ieder aan. Niettemin is de feitelijkheid van de situatie in ons land zoals die beschreven wordt, dat zullen ook de lezers van Ambtelijk Contact aan den lijve ervaren. En zo ligt er dan toch een boek voor ons dat in kort bestek veel fundamentele informatie biedt. Het christendom staat bij de vermelding van de religies (deel 2) nog wel vooraan. En het geeft inzicht in allerlei denominaties: katholicisme, protestantisme, evangelicale beweging (o.a. New Wine, ontwikkelingen rond de NGK-Houten blz. 154), oosters-orthodoxe kerken, migrantenkerken, esoterisch christendom. Bij de beschrijving van het protestantisme blijkt dat de auteur ervan (Hijme Stoffels) echt zijn best heeft gedaan om tot 2008 aan toe de - verdrietige - zaak in kaart te brengen; vanuit de PKN worden de andere kerken ‘gegroepeerd’; de CGK krijgt een plekje bij de bevindelijk gereformeerde stroming (blz. 129), zij het ‘wat gematigder’.

Maar dat is nog maar het begin: Joden en het jodendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, New Age, en tja... ook athéisme volgen in dit omvangrijke hoofddeel. In deel 3 is er dan ten slotte aandacht voor religie in het maatschappelijk débat, en daar gaat het over de bekende thema’s van politiek (James Kennedy) en onderwijs (Jaap Dronkers en Ariana Need), gezondheidszorg, recht en économie, media. Want dat moet gezegd: vanuit eigen invalshoek willen de meeste ‘religieuzen’ niet met een boekje in een hoekje zitten!

n.a.v. Meerten ter Borg e.a. (red.), Handboek Religie in Nederland. Uitg. Meinema Zoetermeer 2008, 536 blz., geb. € 42,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.