+ Meer informatie

Husak bezorgd over situatie in Polen

Problemen zijn gemeenschappelijke zaak'

2 minuten leestijd

PRAAG — In Praag is maandag het 16e congres an de Tsjechoslowaakse communistische partij gepend in aanwezigheid van de Russische president en artijleider Leonid Brezjnjev. Deze kwam zondag in *raag aan als leider van de Russische delegatie.

De afgevaardigden op het congres zongen ,,Lang leve Brezjnjev" en begroetten hein met een minutenlang applaus toen de 74-jarige Sovjet-leider de zaal binnenkwam. Zijn aanwezigheid in Praag heeft aanleiding gegeven tot geruchten dat opnieuw een communistische topbijeenkomst over Polen wordt voorbereid. Brezjnjev heeft in geen zes jaar een partijcongres in een ander land bijgewoond. Echter geen van de partijleiders uit de andere Warschaupact-landen zijn naar Praag gekomen. De andere delegaties staan onder leiding van leden van politbureaus of van secretarissen van het centrale partijcomité. ,

Als eerste sprak de Tsjechoslowaakse partijleider Husak. Over Polen zei hij „Wij verbergen het feit niet dat ons volk de ontwikkelingen in het broederland Polen met bezorgdheid volgt. Gebeurtenissen, maken duidelijk dat de crisis in Po-' len voortduurt. Al degenen die trachen de redeurenissen in Polen te misbruiken voor anti-socialistische campagnes moeten herinnerd worden aan ons duidelijke standpunt dat de bescherming van het socialistische systeem een zaak is van iedere socialistische staat maar ook een gemeenschappelijke zaak is van de staten van de socialistische gemeenschap die vast van plan zijn hun belangen en de sociale verworvenheden van het volk te verdedigen".

Volgens Husak „is het de SovjetUnie die al het mogelijke doet om de wereld voor de ramp van een kernoorlog en de vernietiging van de menselijke beschaving en cultuur te behoeden". Hij voegde eraan toe „de erfenis" van het verleden en een verplichting voor de toekomst is de eenheid en broederlijke samenwerking tussen onze landen en.volken te bewaren en te versterken, om verstoring door wie of wat ook te voorkomen".

Het overgrote deel van de lange toespraak van Husak ging over economische kwesties en over hetgeen de partij in de afgelopen vijfjaar heeft bereikt. Het voornaamste doel van het congres is een nieuw vijfjarenplan vast te stellen. PRAAG Gustav Husak. de Tsjechoslowaakse leider (r) en Leonid Brezjnjev aplaudiseren tijdens de opening van het zestiende congres van de Tsjechoslowaakse communistische partij. Tal van prominente vertegenwoordigers en bondgenoten wonen de vergadering bij.

De Tsjechoslowaakse partijleider Husak stelde in zijn rede voor een bijeenkomst te beleggen van ,,alle • communistische en arbeiderspartijen" om de problemen waarmee de communistische beweging te kampen heeft „gezamenlijk te onderzoeken".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.