+ Meer informatie

Zending in Rhodesia

4 minuten leestijd

Dominee Fraser overleden

Ditmaal zullen we het geregeld verloop van de zendingswerkzaamheden in Rhodesia vooruitlopen, door stil te staan bij het sterven van dominee Fraser, die wel de grote spil genoemd mag worden, waar alles in het zendingsgebied in Rhodesia om draaide.

In het ziekenhuis in Bulawayo is de zendeling gestorven. Enige tijd geleden is er al op gewezen, dat het er slecht vóór stond, maar we weten: Zo lang er nog leven is, is er hoop. En de Heere is machtig om langs de oever des doods heen weer beterschap te schenken. Helaas, dat is niet zo mogen zijn.

In Afrikaanse bodem is hij begraven. Zijn vurige wens om zijn oude moeder in Schotland nog eens te mogen ontmoeten, is niet in vervulling gegaan. Zijn vrouw en kinderen zullen zonder man en vader terug moeten keren naar het vaderland.

De wegen des Heeren zijn ondoorgrondelijk. Bij zulke droevige gebeurtenissen past het ons te zwijgen. De Heere heeft er Zijn wijze bedoelingen mee. En we kunnen nooit zeggen, dat iemand onmisbaar is, al heeft hij nog zulke grote gaven en al zouden wij denken, dat door zulk een persoon nog zo veel tot stand had kunnen komen.

Voor de zending daar is het een zeer groot verlies. De opengevallen plaats zal niet aanstonds worden vervuld.

Voor Jan van Woerden wordt het nu zeker zwaar werken. Hij heeft een trouw vriend verloren, met wie hij veel lief en leed heeft gedeeld. Maar ook verloor hij een zeer bekwaam leermeester, die hij eigenlijk nog niet kon missen bij het moeilijke werk, vol van onbekende problemen. Toch zal een groot gedeelte van het werk op zijn schouders worden gelegd. Van Woerden is, behalve de bouwkundige Mr. Tallach, de enige blanke in het gebied. Het kerkelijke en medische werk zal voor zijn rekening komen. Bovendien zal hij ook voor de voortgang van het onderwijs moeten zorgen en de financiën zullen ook door hem moeten beheerd.

Deze taak is voor één man veel te zwaar. Het zou nog enigszins gaan, wanneer men niet onder moeilijke omstandigheden moest werken. Over die moeilijke omstandigheden is hier al meer dan eens geschreven. Vooral het nijpend geldgebrek kan verlammend werken. Het hoognodige kan meestal niet worden aangeschaft en wat versleten is, kan niet steeds door nieufw worden vervangen.

Als we zien onder welke omstandigheden wij hier én maatschappelijk én kerkelijk kunnen leven, dan zou dat soms wel tot nadenken moeten stemmen.

Dat wordt er bij ons met geld gesmeten voor dingen, die weinig zin hebben en zelfs schadelijk voor de gezondheid zijn!

Een zendingsbusje moet niet te dikwijls aan onze deur worden vertoond, want dan worden de (meestal kleine) giften sterk verminderd: er wordt zo véél gebedeld aan cle deur, zo heet het dan.

Zij, die geregeld „zendingsveld" lezen, weten heel goed, hoe de giften broodnodig zijn en voor zeer nuttige en hoognodige zaken worden gebruikt.

Wat is er een groot verschil tussen ons „weeldeleven" en het leven in cle rimboe!

Dominee Fraser is niet meer. Wie zal zijn plaats innemen? Dat is nog niet bekend. Zou er iemand gevonden worden in cle Schotse Kerk, die het werk van zendeling Fraser zal voortzetten?

Toch zal het werk doorgaan, omdat de Heere blijft en Die zal voor Zijn werk zorg dragen. Gods werk gaat door, ook al kunnen wij niet begrijpen waarom cle Heere andere wegen inslaat, clie wij niet verwachtten of wilden.

Veel zendelingen zijn op hun post gestorven op een wrede wijze. Ze zijn vermoord, op gruwelijke manier, door de inlanders, clie niets moesten hebben van cle vreemde godsdienst. Er zijn zendelingen geweest, die door de wilden zijn opgegeten. Iedere dag verkeerden ze in levensgevaar en ze gaven hun pogingen niet op, omdat een innige drang hen dreef om te getuigen van het Licht, clat opgegaan is om ook het heidendom te verlichten.

„Anderen hebben bespottingen en geselingen geleden, en ook banden en gevangenis; zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen; verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, (welke de wereld niet waardig was), hebben in woestijnen gedoold en op bergen en in spelonken en in holen der aarde."

Voor cle marteldood is dominee Fraser gespaard gebleven. Hij is een natuurlijke dood mogen sterven. De eeuwigheid zal getuigen voor wie zijn prediking het middel is mogen zijn tot eeuwig behouden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.