+ Meer informatie

GEWIJDE GESCHIEDENIS O.T.

4 minuten leestijd

2 Kon. 2 : 1—18

ELIA (III.)

De laatste reis van Elia.

De hemelvaart van Elia.

Voor de derde maal willen we schrijven over de profeet Elia.

We hebben hem eerst gezien als een held, die ijvert voor de ere Gods en voor de Jehovadienst in dagen van diep verval.

Onverschrokken treedt hij Achab tegemoet en kondigt een grote droogte aan.

De Heere zorgt op buitengewone wijze voor Zijn getrouwe dienstknecht.

Eerst bij de beek Krith en later bij de weduwe te Zarfath.

Op de Karmel zien we de profeet in volle kraclit, maar even later volgt op de spanning van zijn geloof de inzinking.

In de tweede plaats hebben we U Elia laten zien als een mens van gelijke beweging als wij. Toen hebben we geschreven over de inzinking-van zijn geloof; de versterking van zijn geloof en de daden van zijn geloof.

Thans willen we U bepalen, dat de arbeid van de getrouwe dienstknecht des Heeren eindigen zal.

Wij twijfelen er niet aan, of hij heeft geweten dat hij niet zal sterven.

Waarom zou hij anders gewild hebben, dat Eliza achter bleef.

Hij gaat van Gilgal naar Bethel, van Bethel naar Jericho, van Jericho naar de Jordaan.

In het Overjordaanse betreedt hij het land Gilead, zijn geboortegrond.

Daar is de plaats, waar hij van de aarde zal worden weggenomen.

Ook Eliza moet bekend geweest zijn, dat Elia op buitengewone wijze zal worden weggenomen.

Dit blijkt uit het antwoord, dat hij geeft aan de zonen der profeten, als ze zeggen: „Weet gij, dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? "

Elia wil voor het laatst die plaatsen nog eens bezoeken, waar profetenscholen waren, om zijn leerlingen nog eenmaal te zien.

Elia was niet alleen boetgezant maar ook leraar.

In iedere plaats dringt Elia er bij Eliza op aan achter te blijven.

Eliza weigert, want hij wil de laatste ogenblikken bij zijn heer zijn.

Niet ver van de Jordaan heeft het wonder van Elia's hemelvaart plaats gehad.

Gevolgd door vijftig mannen van de zonen der profeten, gingen zij beiden naar de Jordaan.

Zeer waarschijnlijk zijn die vijftig mannen getuigen geweest van de hemelvaart, daar deze niet ver van de Jordaan heeft plaats gegrepen.

Elia moet de Jordaan over.

Hij neemt zijn mantel, rolt hem te samen en slaat daarmede op het water.

Het water wordt her-en derwaarts verdeeld, zodat er een pad ontstaat, waarover zij de andere oever bereiken.

De scheiding zal weldra plaats hebben.

Van te voren vraagt Elia aan Eliza: „Begeer, wat ik U doen zal, eer ik van bij U weggenomen wordt."

Eliza begeert, dat twee delen van de Geest van Elia op hem zullen zijn.

Dat wil niet zeggen, dat Eliza een dubbele mate van de geest van Elia verlangt.

Elia is de geestelijke vader van Eliza.

Nu wil Eliza ook als een geestelijke zoon een dubbel deel ontvangen als een eerstgeborene.

Zo zal hij een leidende plaats kunnen innemen te midden van de andere zonen der profeten.

Als Eliza de hemelvaart mag zien, zal dit een teken zijn, dat de Heere zijn begeerte zal vervullen.

Plotseling komt er een vurige wagen met vurige paarden bespannen, die de beide profeten van elkander scheidt.

In die wagen vaart Elia ten hemel.

Naar lichaam en ziel werd hij van de aarde opgenomen.

De hemelvaart heeft plaats onder een geweldig on~ weder.

Eliza roept hem na: „Mijn vader, mijn vader! wagen Israëls en zijn ruiteren!"

In Elia's voorbede lag voor Israël meer steun, dan op paarden, wagens en op helden.

Dat Elia's begeerte vervuld werd, blijkt duidelijk als hij met Elia's mantel de wateren der Jordaan slaat.

De zonen der profeten erkennen hem dadelijk als Elia's opvolger.

Een strijder op aarde minder, een overwinnaar in de hemel meer.

Rotterdam-Zuid. Ds A. DE BLOIS. Vragen:

1. Wie wordt er in de H. Schrift met Elia vergeleken?

2. Welke discipelen hebben Elia mogen aanschouwen ?

3. Wat was het doel van de verschijning van Mozes en Elia op de berg der verheerlijking?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.