+ Meer informatie

Mr. Andriessen: | economie moet snel opnieuw gestructureerd

2 minuten leestijd

Het Europese bedrijfsleven zal !ijn eigen produktie-apparaat •noeten herstructureren om zijn :oncurrentiekracht te herstellen ?n veilig te stellen, vindt mr. Frans Andriessen, dagelijks bestuurslid /an de EG. Hij meent zelfs, dat een ngrijpende en vrij snelle heritructurering nodig is, ook al zulen de sociale gevolgen van zo'n jperatie aanzienlijk en dikwijls schrijnend zijn. Maar we zouden volgens Andriessen het paard ach;er de wagen spannen, als we terville van het behoud van bestaanie werkgelegenheid, dat herstrucureringsproces zouden vertra;en. „Het is op langere termijn het Jelang van zowel bedrijfsleven als verkgelegenheid dat het moderliseringsproces zich zo snel mogeijk voltrekt".

Sprekende tijdens het congres 'an het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond, zei Andrieslen, dat dit proces wel een goede iociale begeleiding moet krijgen net onder meer het creëren van lieuwe arbeidsplaatsen, herschoing en vergroting van de mobilieit van de werknemers. Axidriesen, speciaal belast met het medelingingsbeleid, zei voorts een dam e willen opwerpen tegen de nei;ing, de nationale markten voor igen producenten veilig te stelen. Er zijn genoeg tekenen voor en opleving van deze klassieke •orm van protectionisme, contateerde hij. Uitermate kritisch stond hij ook egenover de steun die overheden an bedrijven en bedrijfstakken in loeilijkheden willen geven. Er is en ware hausse in het aanvragen an toestemmingen voor steunerlening, zei hij. Sinds zijn mbtsaanvaarding in januari is al oor een bedrag van 15 miljard uiden bij het EG-bestuur gemeld, n er zijn nog veel meer aanvragen nderweg. Andriessen zei van lan te zijn slechts dan staatshulp 3e te staan, als deze gekoppeld is an een duidelijk omlijnd hertructureringsplan voor bedrijf of Bctcr. Dat plan zal moeten resul?ren in herstel van eigen levensatbaarheid, zodat overheidshulp innen afzienbare tijd overbodig 'ordt. Over het tekort aan financiële liddelen, waarover de EG als oranisatie kah beschikken, en 'aarop enkele lid-staten willen eknibbelen, zei Andriessen dat e beschikbare middelen zo doellatig mogelijk moeten worden ebruikt, maar dat het onaanaardbaar is, dat het gemeen:hapsbeleid, waarvan nut en oodzaak afdoende bewezen zijn, 'ordt gekortwiekt uitsluitend mdat een financieel plafond zou ijn bereikt, dat ooit min of meer in en blinde is vastgesteld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.