+ Meer informatie

Bedrijfsvermogen moet versterkt

Centrum voor directeuren:

2 minuten leestijd

UTRECHT — Het risicodragend vermogen van het bedrijsleven moet worden versterkt en er is behoefte aan een stimulerend ondernemingsklimaat, waarin winstmogelijkheden aanwezig zijn en de ondernemer zijn winst wordt gegund. Dat is de mening van drs. A. Schuitemaker, voorzitter van het Nederlands Centrum van Directeuren (NCD).

I Van onze parlementsredactiej

Tijdens de jaarvergadering van deze vereniging hield Schuitemaker de leden voor dat het eigen vermogen van de bedrijven (het aandelenkapitaal) tussen 1965 en 1979 is gedaald van 44 tot 26 procent van het totale vermogen. Om dat percentage terug te brengen tot 35 is de komende vijf jaar 35 miljard aan risicodragen kapitaal nodig. Schuitemaker lanceerde drie voorstellen die kunnen bijdragen aan het realiseren van dat doel: het oprichten van particuliere participatiemaatschappijen, het kopen van aandelen fiscaal aantrekkelijk maken door in dat geval een aftrek op de inkomstenbelasting toe te staan en het verwerven van eigen vermogen vergemakkelijken voor nieuwe ondernemingen. Bij het laatste kan gedacht worden a verlenging van de termijn waarbinn verliescompensatie mogelijk is.

Het NCD is een onafhankelijke v eniging waarvan zo'n 2500 directeui en andere bestuurders lid zijn. Gis ren hield men de jaarlijke ledenveri dering met als thema: ,,Onderi mingsklimaat en politiek". Schui maker merkte op dat het klimaat laatste jaren ernstig is verslechte „De ondernemer wordt tegenwoon het etiket opgeplakt van kapitalist uitbuiter. Winst is vies, nivelleren de slogan, presteren mag niet mee aldus de voorzitter van het NCD. V der wordt naar zijn oordeel de indi duele vrijheid van de ondemen steeds meer beknopt door wetten regelingen van de overheid. Schui maker liet wat dit betreft kritiek ho: op de verkiezingsprogramma's van grote politieke partijen in ons land. daarin voorgestane toenemende ov heidsbemoeienis tast de basisprinc: van de ondernemingsgewijze prodi tie en van de vrije economische me( delingen aan „De partijprogramra hebben veel aandacht voor de fini cieel-economische malaise, maar w nig specifieke aandacht voor die sec die een bepalende rol in het hers speelt, namelijk het bedrijfsleven", zei Schuitemaker. Na zijn jaarri volgde een discussie tussen de lec van het NCD en Kamerleden \ PvdA, CDA, VVD en D'66.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.