+ Meer informatie

AFSCHEID VAN BROEDER J. TERWEL

4 minuten leestijd

Dan zijn we nu toe gekomen aan de emeritering van broeder J. Terwei als lid van het landelijk comité ter voorbereiding van ouderlingen- en diakenenconferenties. Wel geteld hebben we in het comité dertig jaar geTerweld. Precies dertig jaar heeft Terwei onafgebroken op bescheiden maar tegelijk overtuigende wijze aan het werk van het comité bijgedragen. Zelf heb ik hem van die dertig jaar er ongeveer tien meegemaakt. Toen ik onze broeder voor het eerst ontmoette, verging het mij als veel anderen: mijn eerste indruk was van doen te hebben met een artistieke man. Had ik naar zijn maatschappelijke positie moeten raden dan zou ik het, gerekend naar zijn uiterlijk, hebben gehouden op conservator van een oudheidkundig museum of cellist in het Rotterdams Philharmonisch orkest. Deze gedachte zou er echter geheel naast zijn geweest. Onze broeder bleek — overigens geheel zonder de twijfelachtige fiscale praktijken van Zacheus vóór zijn bekering — in het tolhuis te zitten, van welke functie hem enige tijd geleden eveneens op de meest eervolle wijze „emeritaat” is verleend.

Het aandeel dat br. Terwei in het werk van ons comité heeft gehad, valt behalve met de woorden bescheidenheid en overtuiging met nog twee andere woorden te typeren: bedachtzaamheid en welwillendheid. Wanneer Terwei sprak — en dat deed hij nimmer voor zijn beurt — dan kreeg men in herinnering Spreuken 25 : 11: „Een woord in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen”. Het woord van Terwei was altijd bedachtzaam. En dan was er zijn welwillendheid. In Spreuken 19:22 staat te lezen: „Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillenheid”. In het daarop volgende hoofdstuk vers 6 heet het: „Vele mensen roemen hun eigen welwillendheid, maar een betrouwbaar man — wie zal hem vinden?” Welnu, ik meen te mogen vaststellen dat het comité dertig jaar achtereen zo’n man in zijn midden heeft gehad. Br. Terwei had wel altijd een duidelijk standpunt, maar hij beschikte over voldoende geestelijke flexibiliteit om dit standpunt bij te stellen op de visie van anderen wanneer hem dat redelijk voorkwam.

Broeder Terwei, hartelijk dank voor de steun die u dertig jaar lang aan het werk van ons comité hebt gegeven. U hebt het met grote liefde tot Christus en Zijn gemeente gedaan. Daarbij zullen best ook eens fouten zijn gemaakt. „Niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen” lezen we in Prediker 7 : 20. En op dat woord vormt niemand een uitzondering. Door ons zijn die zonden echter niet opgemerkt. Wij willen God, die u de lust en de gezondheid gaf om dit werk te doen, dankbaar zijn voor wat u in deze taak hebt mogen betekenen.

De vraag welke herinnering wij u als blijk van waardering voor wat u deed, zouden kunnen meegeven, heeft ons nogal wat moeite bezorgd. U bent een breed georiënteeerd mens en in uw huis in Rotterdam-Overschie — zo is mij verteld — prijkt een groot aantal boeken van de meest uiteenlopende aard. In een goed samenspel met uw vrouw ben ik er achter gekomen dat de vierdelige serie van dr. Praamsma onder de titel „De kerk van alle tijden” aan uw voorraad nog ontbreekt. Met bijzonder veel genoegen geven wij u die serie vandaag ten geschenke. De titel van deze serie is eigenlijk niet juist. De geschiedenis van de kerk van alle tijden zal op aarde waarschijnlijk nooit geschreven worden. Had dr. Praamsma van dit moment kunnen weten dan zou hij het laatste deel wellicht iets later gereed hebben laten komen om het met de gebeurtenis van dit moment te completeren. Dit niet zo zijnde, heb ik aan de serie eigenhandig een opdracht toegevoegd die een dankbare herinnering vormt aan dit voor u en voor ons onvergetelijke moment.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.