+ Meer informatie

KINDER- EN TIENERPASTORAAT

5 minuten leestijd

Bijna 10 jaar geleden werd door de hervormde en de gereformeerde kerken in Ermelo het interkerkelijk kinder- en tienerpastoraat onder de naam ‘de Praatpaal’ opgericht. Na twee jaar intensief te hebben gewerkt aan visie, materiaalontwikkeling en kennisopbouu; is zij in 1998 daadwerkelijk van start gegaan. Sinds 2001 doet ook de Christelijke Gereformeerde kerk mee.

MOTIVATIE

De motivatie voor dit pastoraat is te vinden in 2 Timotheus 3 : 14–17 daar staat: ‘Maar jij moet blijven geloven wat je is geleerd. Je weet dat het allemaal waar is, omdat je weet dat je ons kunt vertrouwen. Wij hebben het jou immers geleerd? Jij hebt van jongsaf aan geleerd wat er in de Boeken staat, die je het inzicht geven hoe je gered kunt worden door het geloof in Christus Jezus. Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor alle goed werk kan gebruiken’.

WAAROM KINDER- EN TIENERPASTORAAT

Pastoraat in de gemeente draait vaak om volwassenen, maar de problematiek van kinderen, die vaak net zo ‘volwassen’ is, heeft ook aandacht nodig. We denken bijvoorbeeld aan kinderen die gepest worden, kinderen waarvan een familielid is overleden, ernstig zieke kinderen, kinderen van gescheiden ouders enz. Kinderpastoraat onderscheidt zich vooral van ander pastoraat door haar doelgroep. Als gevolg daarvan moeten de werkprincipes van volwassenhulp worden vertaald naar kinderhulp.

De meeste kinderen die problemen hebben, gaan niet op zoek naar steun in de kerkelijke gemeente. Ze weten niet wie ze daarvoor moeten benaderen en ze durven dat vaak ook niet. Veel volwassenen hebben van hun kant weinig oog voor deze kindervragen en als men er wel oog voor heeft, weet men niet altijd hoe met deze vragen om te gaan. Hier ligt voor de kerk een taak. De werkgroep kinder- en tienerpastoraat ‘de Praatpaal’ wil deze taak vormgeven.

DOELSTELLING

De doelstelling van de werkgroep ‘de Praatpaal’ is als volgt te omschrijven: enerzijds willen we voorlichting en eventueel adviezen geven aan ouders, (jeugd-)ou- derlingen, leiding enz. We zien dit als preventief pastoraat. Anderzijds willen we een vraagbaak en ‘praatpaal’ voor de kinderen zijn. In geval van probleempastoraat is het ons doel het kind terug brengen op de goede, veilige weg. Dit gebeurt door het kind, indien nodig, door te verwijzen naar goede hulpverlening, maar daarnaast ook contact te houden met het kind en voor zover mogelijk met het gezin waar dit kind uit komt. We benadrukken met klem dat de medewerkers van ‘de Praatpaal’ geen therapeuten zijn.

MANIER VAN WERKEN

‘De Praatpaal’ heeft op dit moment 14 vrijwilligers uit de verschillende gemeenten. Bijna iedereen heeft de cursus kinder- en tienerpastoraat van de stichting Chris gevolgd. ‘De Praatpaal’ heeft een eigen telefoon, die zeven dagen per week door een vrijwilliger wordt beheerd. Het telefoonnummer is inmiddels bij alle scholen en verschillende instellingen in en om Ermelo bekend. Daarnaast staat in elk kerkgebouw van de deelnemende gemeenten een gele praatpaal. Hierin kunnen kinderen hun vragen deponeren en er wordt dan met hen contact gezocht. We organiseren voorlichtingsavonden voor ouders, jeugdwerkers, onderwijzers en andere geïnteresseerden. Een paar keer per jaar worden er werkgroepen georganiseerd rond een thema waarover kinderen met elkaar kunnen praten. De thema’s van de werkgroepen zijn o.a.: echtscheiding, rouw en pesten.

Er zijn ook kinderen die individueel worden begeleid. Een medewerker gaat dan samen met het kind op weg. Het bieden van een veilige omgeving is hierbij erg belangrijk. Met kinderen gaat het niet zo, dat je even gaat zitten praten en dat ze je dan meteen hun probleem vertellen. Door middel van verschillende werkvormen: bidden, tekenen, knutselen, praten, luisteren naar muziek, spelen enz. lukt het om met de kinderen mee te lopen.

Als je met kinderen werkt, is het belangrijk dat er een kindvriendelijke omgeving is waar je dit doet. Als Praatpaal kunnen we sinds een paar jaar gebruik maken van een ‘Praathuis’. In de Immanuëlkerk in Ermelo hebben we een ruimte tot onze beschikking die we in hebben mogen richten. Het is een fijne werkplek geworden waar kinderen zich thuis voelen. Als medewerkers komen we eens per maand bij elkaar. Deze momenten gebruiken we voor geestelijke verdieping door middel van bijbelstudie en gebed. Tijdens deze vergaderingen wordt ook aan kennisoverdracht gedaan.

Elke medewerker heeft een begeleider. De medewerkers en hun begeleiders hebben regelmatig contact om de voortgang van een begeleiding te bespreken. Hierdoor blijft gewaarborgd dat de juiste stappen in de begeleiding plaats vindt.

ONTWIKKELINGEN

De afgelopen jaren hebben we vooral geïnvesteerd in kennis en begeleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd. We krijgen echter ook regelmatig vragen van oudere kinderen, pubers of jongvolwassenen. We hebben ons daarom ook als doel gesteld om meer kennis te vergaren over pubers en jong volwassenen. We zijn reeds begonnen met PR in de richting van scholen voor voortgezet onderwijs. Daarnaast willen we blijven investeren binnen de gemeenten. Het is van belang dat ambtsdragers op de hoogte zijn van het kinder- en tienerpastoraat. Om preventief pastoraat daadwerkelijk gestalte te geven, is het van belang dat ambtsdragers op de hoogte zijn van het herkennen van signalen, zodat tijdig hulp kan worden geboden.

Een medewerkster, Marianne van ’t Spijker, heeft een boek geschreven over kinder- en tienerpastoraat. Het is een heel praktisch boek waarin wordt beschreven hoe het kinder- en tienerpastoraat in Ermelo is opgericht en nu werkt. Het boek komt in het voorjaar van 2006 uit.

Naast al onze inzet weten we dat we afhankelijk zijn van God. Wij ervaren dit ook weer elke keer als we met de kinderen bezig zijn. Wij zijn dankbaar dat we dit werk mogen doen en dat God steeds weer de weg wijst in de oplossingen van de problemen.

Mevr. Désiree van Arkel-Mulder is lid van de gemeente van Ermele en is medewerker van ‘de Praatpaal’.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.