+ Meer informatie

Bijbelse norm toepassen op economische situatie

Engelse industrieel Storkey op vergadering Internationaal Reformatorisch Verbond

4 minuten leestijd

„Verzoening in arbeid en industrie" was het onderwerp waarover de Engelsman Alan Storkey donderdagochtend op de conferentie van het Internationaal Reformatorisch Verbond sprak. De op Woudschoten te Zeist vergaderende deelnemers waren blij met zijn benadering van de problematiek. Storkey haalde een aantal maatschappelijke kwesties naar voren om deze daarna vanuit christelijk oogpunt te benaderen.

Door de verzoening met God verandert het hart van een mens en alleen dan houdt vrede tussen de mensen onderling stand. Een van Christus' bevelen was: als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de linker toe. Dat is een van de normen voor een leven in vrede. Het is echter uiterst moeilijk deze normen die door de heie Bijbel verspreid zijn over te brengen op onze eigen economische situatie, aldus Storkey. Dit was echter in feite de inhoud en het doel van zijn lezing.

SLEUTEL
De sleutel tot het juiste begrip van vrede en verzoening is dat de vrede die Christus bracht noodzakelijk gehoorzaamheid aan Gods wetten vordert.

Zo bekeek Storkey het eigendomsrecht en beloningensysteem nader. Hij wees op het volk van Israël dat het beloofde land in bezit nam en waaraan per familie de grond gelijkelijk werd „uitgedeeld". Hij vindt te grote bezitsvorming niet wenselijk. Na een vergelijking met de Engelse toestanden zegt hij: „Er zijn verschillende hervormingen die ons terugvoeren naar de Bijbelse norm. Het geven van aandelen aan medewerkers behoort daartoe. Wel is het moeilijk terug te gaan tot het Mozaïsche voorbeeld, maar: Wee hen die huis bij huis en akker aan akker voegen. Dit aspect vormt echter slechts een klein onderdeel van een veel belangrijker kwestie. De Israelieten werden bevrijd uit slavernij, Paulus zette de slaven aan tot gehoorzaamheid aan hun meester. Zo heeft ook in het Oude Testament het verspreide bezit één doel: het volk moet zijn eigen leven voor God leven en daarin niet verhinderd worden. Financiele belangen echter, zegt Storkey, overschaduwen vaak andere behoeften en zonder twijfel is dit de bron van veel tweedracht.
Zo wijst Storkey ook op de handel en nijverheid die gebonden behoren te zijn aan Gods maatstaf — de bedrieglijke weegschaal die de Heere een gruwel is — en die oorspronkelijk in het belang van de g^neenschap zijn opgezet.
Teruggrijpend op de recente economische moeilijkheden in Engeland bracht hij naar voren dat de overheid de uiterst belangrijke opdracht heeft onpartijdig het recht te handhaven en vrede te garanderen.

BERGREDE
Als in de Bergrede Christus zegt dat niemand bezorgd moet zijn voor wat hij eten zal en waarmee hij zich kleden zal, dan bedoelt Hij hiermee dat het materiële welzijn niet van het allergrootste belang is. Het maken van veel uren, het streven naar een hoger inkomen enz. veroorzaakt te grote spanning, stress. Dit is onverenigbaar met vrede. De maatschappij is te veel op consumptie ingesteld zonder acht te geven op: Zoek eerst het koninklijk Gods.
De Bijbelse stellingname over arbeid betekent vreugde voor Christenen. Het eerste doel van hun werk betekent: God dienen. Het is koninkrijkswerk. Woensdagavond sprak prof. Budiman uit Indonesië over het kerkelijk leven in Indonesië, terwijl bovendien A. Kayayan uit Parijs indrukken uit Frankrijk weergaf. Vrijdag, de laatste dag van de conferentie sprak dr. Pierre Ch. Marcel over „Verzoening in het gezin en tussen de generaties".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.