+ Meer informatie

Is vasten „rooms" omdat het niet naar ons vlees is?

4 minuten leestijd

Onlangs hoorde ik een toespraak van een Russische predikant. Een van de dingen die mij daarin troffen was dat hij vertelde dat zij wekelijks vastten. Toen ik mij zette tot het schrijven van deze "Pastoraal" moest ik hieraan denken.

Het is ontdekkend te bemerken hoe onbekend het verschijnsel vasten onder ons is. Het enige dat wij er vaak van weten is dat vroeger de rooms-katholieken vastten en dat de islamieten het nu nog doen. Vasten vinden wij vreemd, overdreven en rooms. Dat is voor ons iets uit een heel andere wereld.

Toch is dit slechts ten dele waar. Ons geestelijke voorgeslacht kende namelijk wel het vasten. In vroegere eeuwen schreef de Nederlandse overheid steeds als het land in nood gekomen was een vasten-biddag uit. Dan vastte heel Nederland. Onze oudvaders vastten niet alleen als de overheid het beval, maar ook op eigen initiatief.

Van Willem Teellinck is bekend dat hij minstens één keer per twee maanden een vastendag hield. Jacobus Koelman, Jodocus van Lodensteyn en een aantal andere predikanten hadden afgesproken om maandelijks op een bepaalde dag te vasten met het oog op de door hen begeerde reformatie der kerk. Zo zou er veel meer te noemen zijn.

Onwil
Hoe komt het dat het vasten in de loop der geschiedenis nagenoeg geheel onder ons verloren is gegaan? Het antwoord kan ieder duidelijk zijn: vasten is niet naar ons vlees. Zich onthouden van spijs en drank is iets dat niemand wil. Het is dus goed te begrijpen dat vasten uit de mode raakte, ook onder hen die de gereformeerde beginselen van harte waren toegedaan.

En wat het heden aangaat: Wij denken wel dat wij als zogenaamde gereformeerde gezindte ons anders gedragen dan anderen, maar is het wel waar? Wij dragen passende kleding, maar deze moet wel duur zijn. Wij hebben geen kijkkast -hoop ik-, maar onze woning kent vaak wel een interieur waar de deftigheid van afstraalt. Laten wij toch eens eerlijk worden en erkennen dat wij veel wereldgelijkvormiger zijn dan wij ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Niet gehoord
Ook op het gebied van eten en drinken zijn wij met onze tijd meegegaan. Wij moeten er toch niet aan denken dat wij onze uitgebreide, overheerlijke maaltijd, onze koeken bij de koffie, onze bonbons bij de thee en onze hapjes bij de borrel moeten missen! Dat kan toch niet? Dat vraagt de Heere toch niet?

Voorzichtig heb ik andere personen die ook de bewuste toespraak van die Russische predikant gehoord hadden, gevraagd naar dat vasten. Bijna iedereen van hen vroeg: „Heeft hij het daar dan over gehad?" Uiteraard heeft hij het vasten terloops genoemd, te midden van vele andere zaken. Maar is het niet tekenend dat bijna niemand het hoorde? Een mens hoort slechts wat hij wil horen. Zo lezen wij in de Bijbel alleen wat wij zelf willen.

Bijbels
Is vasten dan bijbels? Natuurlijk weet ieder onder ons dat er in Gods Woord over vasten gesproken wordt. Maar dat geldt toch niet meer voor onze tijd? In het kader van dit stukje is het onmogelijk om allerlei Schriftgegevens op een rij te zetten.

Ik beperk mij daarom tot één woord van de Mond der Waarheid Zelf: Christus. Hij leert Zijn discipelen en ons in Markus 2:19-20: „Kunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de Bruidegom bij hen is? Zo langen tijd zij den Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en alsdan zullen zij vasten."

Na de hemelvaart zullen Gods kinderen weer vasten. Waarom? Omdat zij Hem missen. Omdat zij in deze wereld vreemdelingen zijn. Omdat zij naar Zijn wederkomst verlangen.

Toepassing
Wij vasten niet. Waarom niet? Zou het kunnen zijn omdat wij de Bruidegom niet missen? Omdat wij niet naar Zijn komst verlangen? Omdat wij op reformatorische wijze ons graantje van de wereld mee willen pikken?

Men begrijpe mij goed. Ik beweer niet dat wij het goede en het vette dezer aarde niet mogen genieten, maar ik stel wel dat wij dit op christelijke wijze behoren te doen. En christelijk is niet wat wij gewend zijn, maar wat Christus ons leert. Is vasten dan rooms?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.