+ Meer informatie

DE PROFEET ELIZA (II.)

4 minuten leestijd

2 Kon. 4 enz.

1. De wonderen van Eliza.

2. Eliza en het huis van Achab.

De wonderen, die Eliza heeft verricht, kwamen vooral de profetenzonen ten: goede*

De leraren werden vroeger ook wel vaders genoemd en de leerlingen kinderen of zonen.

De profetenzonen waren dus leerlingen van de profeten.

Het eerste wonder heeft betrekking op een weduwe van een der profetenzonen.

Zij verkeerde in grote armoede en kon haar schuldeisers niet betalen.

Haar beide zonen zouden als slaven worden genomen. mede

Deze weduwe klaagt aan Eliza haar nood.

Zij heeft niets anders in huis dan een kruik met olie.

Zij moet van haar buren ledige vaten eisen en de olie

in die vaten gieten. De vrouw voldoet aan de wonderlijke opdracht en haar geloof wordt niet beschaamd.

Als er geen vaten meer zijn staat de olie stil.

Zij kan de olie verkopen, haar schuldeisers betalen en

van wat overblijft kan zij met haar zonen leven. Het tweede wonder geschiedde te Gilgal.

Daar was een profetenschool.

Het was een tijd van hongersnood.

Aan een van zijn leerlingen gaf hij opdracht om de grote pot op het vuur te zetten en spijzen voor de profetenzonen te koken.

Een der leerlingen gaat in het veld om moeskruiden te verzamelen.

Hij vond een plant, die veel op een wijnstok geleek zonder te vermoeden dat het wilde kolokwinten waren.

Die kolokwinten waren bitter van smaak en veroor-

zaakten bij gebruik ontsteking in de ingewanden. Nauwelijks proeven zij ervan, of verschrikt roepen zij uit: „Man Gods, de dood is in de pot!"

Zij dachten niet anders dan dat zij vergif aten.

Natuurlijk bracht het meel, dat Eliza in de pot deed, geen verandering aan, maar de profeet bediende zich er van om aan te tonen dat deze spijze door Gods alvermogen nu even geschikt was om te eten, als de spijze van meel bereid.

Het derde wonder is de vermeerdering van een hoeveelheid spijzen.

Een man van Baal-Salisa bracht de profeet twintig gerstebroden en groene aren in haar hulzen, om geroost te eten.

Eliza geeft bevel deze broden onder de leerlingen te verdelen, maar zijn jongen maakte bezwaar. Het getal leerlingen was te groot.

De profeet gelastte de tafel aan te richten. Immers, zo had de Heere gezegd: „Men zal eten en overhouden."

En aldus geschiedde.

Nog een wonder wordt ons verhaald, dat bedekking had op de profetenzonen.

Terwijl zij bezig zijn met het omhakken van bomen om meer ruimte te maken om te wonen, vloog het ijzer van een hunner van de bijlsteel erf. kwam in het water terecht.

terecht. Omdat de bijl geleend was kwam de man in ongelegenheid.

De profeet Eliza nam een hout en wierp dat op cle plaats waar het ijzer gezonken was.

plaats waar het ijzer gezonken was. Het ijzer dreef boven, want God kan door Zijn wondermacht de werking der zwaartekracht inhouden.

Eliza heeft ook wonderen gedaan, waarin Gods oordelen uitkomen.

Toen Eliza van Jericho naar Bethel ging hebben een groot aantal jongens hem bespot roepende: „Kaalkop, ga op! Kaalkop ga op!"

Toen het spotten aanhield vloekte hij hen in de naam

des Heeren. Plotseling verschenen er twee beren uit het woud en verscheurden twee en veertig kinderen.

Het schijnt wel heel hard, maar we moeten niet vergeten, dat Bethel de bakermat was van beeldendienst

en afgoderij. Het bespotten van de profeet des Heeren was een belediging van Zijn Zender.

Ook is het gericht Gods gekomen over Gehazi de knecht van Eliza.

Gehazi had gehoord, dat Eliza geen geschenk van Naaman wilde aannemen.

Door hebzucht gedreven gaat hij Naaman achterna en verzint een leugen, waardoor hij twee talent zilver en twee wisselklederen ontvangt.

Nadat hij die schatten heeft verborgen komt hij met een onschuldig gezicht het huis van Eliza binnen.

Door Goddelijke openbaring wist Eliza het bedrog van Gehazi.

Als straf op zijn zonde wordt Gehazi melaats. Ook heeft Eliza een spottende hoofdman het oordeel aangezegd.

Het was tijdens de belegering van Samaria. De honger was sterk, zodat vrouwen hun eigen kinderen opaten.

De profeet zegt, dat er over vier en twintig uur een ovei'vloed van voedsel zal zijn.

ovei'vloed van voedsel zal zijn. Met die boodschap heeft de hoofdman gespot.

De Heere verschrikte de Syriërs, zodat ze vluchtten

In de poort der stad werden de levensmiddelen verdeeld onder een uitgehongerde bevolking.

De hoofdman was getuige van de waarheid van het Woord Gods, maar werd in de poort onder de voet gelopen, zodat hij stierf.

Uit! alles blijkt, dat de profeet tegenover Joram geen vijandelijke houding heeft aangenomen.

Joram was niet zo goddeloos dan zijn vader Achab.

Menigmaal heeft hij hem raad gegeven.

Menigmaal heeft hij hem raad gegeven. Het oordeel over Achabs huis moet echter volvoerd worden.

Daarom geeft Eliza ook een der profetenzonen last Jehu te zalven tot koning over Israël.

Deze Jehu was door God bestemd, om het vonnis, over Achabs huis uitgesproken, te voltrekken.

Eliza heeft in alle getrouwheid zegen en vloek aangekondigd en in donkere tijden geschenen als een lichtende ster aan de Oud-Testamentische Kerkhemel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.